Skip to content

Rettigheder

Psykisk syge og pårørende har rettigheder – både i forhold behandling og hjælp og støtte i det offentlige. Når man kender og forstå ens rettigheder, er det meget lettere at have en god dialog og nogle gange forhandling med behandlere og myndighedspersoner fx på sygehuset, i skolen eller i kommunen.

Ret til hurtig udredning

Som syg har man ret til at blive udredt og få stillet en eventuel diagnose inden 30 dage efter at man er blevet henvist. Hvis sygehuset ikke kan overholde garantien, skal den syge have tilbudt udredning på et andet sygehus i regionen eller i et privat behandlingstilbud.

Tvang – voksne

Tvang i psykiatrien skal være ”sidste udvej” og personalet skal vælge den ”mindst indgribende” form for tvang. Personalet må først bruge tvang, når den syge ikke medvirker til behandling frivilligt.

Hvis man bliver udsat for tvang, har man ret til en patientrådgiver, som rådgiver, støtter og hjælper med at klage, hvis man vil det.

Tvang – børn

Er et barn under 15 år skal forældrene spørges, om de samtykker til brug af tvang.

Forældrene har tre muligheder:

  1. Give samtykke. I så fald kaldes det ikke længere tvang men ”magtanvendelse”
  2. Sige nej til samtykke. Lægerne kan beslutte at bruge tvang alligevel.
  3. Undlade at tage stilling. Her kan lægerne også vælge at bruge tvang alligevel.

Børn, der udsættes for tvang, har altid ret til eftersamtale med barnets kontaktperson på afdelingen. Forældre har også ret til en eller flere samtaler. Børn har også ret til at klage, hvis de efter lovgivningen behandles med tvang.

Når et barn er fyldt 15 år har barnet ret til selv at samtykke til tvang. Hvis barnet siger nej eller underlader at tage stilling kan personalet vælge at bruge tvang alligevel.

En ung over 15 år, der udsættes for tvang, har altid ret til en personlig patientrådgiver og eftersamtale med personalet. Har den unge været udsat for tvang er der også mulighed for at klage.

Læs mere om tvang for børn under 15 år

Læs mere om tvang for børn på 15-17 år

Læs mere om tvang for voksne