Er du blevet ringet op?

Hvorfor ringer vi?
Bedre Psykiatri ringer i øjeblikket til vores medlemmer for, at sige tak for at du som medlem af foreningen er med til at sikre psykiatrien og de pårørende en stærkere stemme. Vi ringer som udgangspunkt fra 2136 9650 men kan af tekniske grunde være nødt til at ringe fra hemmeligt nummer i nogle tilfælde.

Samtidig spørger vi om, du er interesseret i at tilmelde dit kontingent til Betalingsservice. Den største årsag til, at vores medlemmer ikke får fornyet deres medlemskab, er, at man glemmer girokortet i en presset dagligdag. Ved at tilmelde dit kontingent til Betalingsservice gør du det lettere for dig selv at betale kontingent og samtidig letter du vores administration, så vi kan fokusere på vores kerneopgaver, som er at fungere som talerøret for Danmarks pårørende og yde støtte og rådgivning til pårørende.

Nogle medlemmer bliver også spurgt om de vil tilslutte sig den stadig større skare af medlemmer, som støtter foreningens arbejde med et fast, månedligt bidrag ud over kontingentet. Din støtte gør en forskel og dit bidrag går ubeskåret til konkrete og synlige projekter, der er til gavn og glæde for pårørende i Danmark.

Er det sikkert?
Ja! For at oprette en betalingsserviceaftale beder vi om dit kontonummer og CPR-nummer. Oplysningerne sendes til Nets (tidligere PBS) som kontrollerer, at pengene trækkes fra den rigtige konto og ikke benyttes af tredje part.

14 000 virksomheder og 96 % af alle danske husstande benytter i dag betalingsservice, og det er almindelig praksis at indhente de nævnte oplysninger over telefon blandt velgørende foreninger, forsikringsselskaber, telefonselskaber, elselskaber og mange andre.

Du kan finde Nets' og ISOBROs (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation) pressemeddelelse om emnet her: http://www.isobro.dk/videncenter/kort-om-indsamlinger/fakta-om-indsamlinger/

Siger du ja til at støtte vorse arbejde med et månedligt bidrag spørger vi om dit CPR-nummer. Det sender vi til Skat, som skal bruge det for at du kan fra fradrag for din støtte til Bedre Psykiatri.

Vil du vide mere - eller har du fortrudt din tilmelding?
Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte sekretariatet på info@bedrepsykiatri.dk eller telefon 53 52 99 00. Skulle du fortryde din tilmelding kan du afmelde den via din bank når aftalen dukker op på din betalingsserviceoversigt.

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større