Nyt - Nyt


Dialogcaféen d. 6 december kl 19:00 - 21:00 

Jernbane 14, 5500 Middelfart

dialogcafe20171206

 

 

 

 

Fantastisk godt Lyttemøde i Middelfart den 5.9.2017

Bedre Psykiatri for Pårørende lokalafdelingen i Middelfart inviterede byrådspolitikere til at komme og lytte på, hvad pårørende og fagpersoner fortæller om psykiatriens tilstand i kommunen.

25 deltog i mødet heraf 10 politikere som  lyttede aktivt.

Panelet bestod af:

Birgit Elgaard landsformand for Bedre Psykiatri for Pårørende.

Charlotte Beck fortalte om opsøgende psykose team (OPT).

2 pårørende fortalte om, hverdagen før på Støttecenteret i Tværgade med personale og hverdagen i dag uden personale i Tværgade.

1 pårørende fortalte, hvordan hverdagen er med en psykisk syg der er indlagt/hjemme i eget hjem Bjørn Medom Nielsen fortalte om et nyt tiltag ” Din indgang” i Fredericia.

Jane Krog og Kirsten Hansen fortalte om de forskellige tilbud til psykisk syge i kommunen

På lyttemødet var der fokus på fire områder i psykiatrien. Formålet var at fortælle om vores udfordringer i psykiatrien og samtidig kom vi med forslag til idéer og forbedringer.

Vi mangler boliger til psykisk syge i Middelfart kommune.

Det håber vi politikkerne vil tænke over. Vi vil gerne deltage med politikere, boligforeninger, embedsmænd, de psykisk syge og de pårørende for at skabe boliger til de psykisk syge. Vi tror, at når man har sit eget hjem, er det første skridt for at have et ”godt liv”.

Vi ønsker bedre støttemuligheder på bostederne og når man bor i eget hjem.

Det er vigtigt, at der kommer personale nogle timer dagligt/ugentligt. Dette vil give tryghed for den psykisk syge og for de pårørende. De psykiske syge vil få en bedre dag – et bedre liv.

Vi ønsker et større samarbejde mellem region og kommunen.

Den pårørende fortalte om, hvor lang tid der kan gå, inden kommunen er klar ved udskrivningen. Resultatet er, at de pårørende ofte er nødt til at tage deres syge med hjem. Der blev fortalt, at der kan gå 14 dage efter udskrivning fra regionen til socialpsykiatrien tager over. I den tid der går, kunne det ske, at den syge igen indlægges på sygehus. En ulykkelig situation!

Vi mener, der er et behov for en pårørendekoordinator. Som pårørende er det meget vanskeligt, at gennemskue alle de tilbud, der er i kommunen for psykisk syge.

Desuden ønsker vi, at kommunens hjemmeside bliver mere gennemskuelig og opdateres, således vi kan stole på, at det der skrives - også er virkelighed.

Efter mødet takkede politikerne for en god tilrettelagt aften med gode indlæg og de fik noget med hjem at tænke over.

Flere politikere tilkendegav, at det at høre de pårørendes fortællingerne, gav indtryk.

Vores landsformand Birgit Elgaard gav idéen til at oprettet et psykiatriråd i kommunen. Denne idé  bakker vi op om.

 Vi blev rost for en god aften, i en hyggelig og positiv stemning.

 Vores formål med lyttemødet var at sætte mere fokus på de psykisk syge og mere fokus på deres pårørende – det lykkedes.

 Arrangeret af Bedre Psykiatri for Pårørende lokalafdeling Middelfart

 sommerclip