Politiske udspil m.m.

Politiske udspil fra Bedre Psykiatri:

Her kan du læse udvalgte større politiske udspil fra Bedre Psykiatri om væsentlige udfordringer og problemer inden for psykiatrien.

 

Høringssvar fra Bedre Psykiatri:

 

 Undersøgelser fra BP-Research:

  • Pårørendes syn på bosteder link
  • Pårørendes syn på psykiatri-handleplanen af 2014 (løftet på 2,2 mia. kr.) Link
  • Pårørendes syn på psykiatrisk skadestue – Overbliksnotat link BP Research Link
  • Pårørende, tabu og arbejdsmarked BP RESEARCH LINK
  • Forældre undersøgelsen 2014 LINK
  • Pårørendes syn på og holdning til tvang, BP RESEARCH LINK
  • Pårørendes oplevelse af medicin i psykiatrien, BP RESEARCH LINK
  • Pårørende socioøkonomiske situation, BP RESEARCH LINK

Se flere undersøgelser fra BP-Research i Vidensbanken

 

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større