Psykologhjælp

Det er anerkendt, at pårørende til psykisk syge i særlig grad bliver udsat for pres, kriser og afmagtsfølelser. Derfor kan det være en rigtig god hjælp at tale med en professionel, som ikke er involveret i situationen. Psykologen er en professionel samtalepartner, der kan hjælpe dig med at overskue situationen, få familien til at fungere i den nye virkelighed og finde flere kræfter til at hjælpe den syge.

Som pårørende til en psykisk syg er man med i persongruppen, der har ret til psykologhjælp via sygesikringen. En henvisning gør desværre ikke psykologhjælpen gratis, men din andel af regningen bliver ca. 300 kr. pr. time. Som medlem af "Sygeforsikringen Danmark" i gruppe 1, 2 eller 5 kan du derudover få et tilskud på ca. 100 kr.

Tilskud til psykologhjælp er betinget af:

• At du som pårørende har en skriftlig henvisning fra din praktiserende læge
• Henvisningen skal være udstedt senest 6 måneder (og allersenest 12 måneder) efter at den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte
• Henvisningen skal være hos psykologen senest en måned efter udstedelsen

Der ydes tilskud til maksimalt 12 konsultationer. De kan gives individuelt, som topersoners konsultationer eller som gruppekonsultationer. Du kan frit vælge mellem de psykologer, som er tilknyttet sygesikringen. Det vigtigste er, at der er en god "kemi" mellem dig og psykologen.

RET:
Sundhedslovens §§ 69 og 72.
Bekendtgørelse om tilskud til psykologhjælp til praksissektoren for særligt udsatte persongrupper, BEK nr 63. af 25. juni 2012

Dansk psykolog   Forening har lavet en oversigt over, hvilke psykologer, der er tilknyttet ordningen (psykologer, der har et "ydernummer") på www.psykologeridanmark.dk

--

Du kan få mere information om Bedre Psykiatris arbejde ved at klikke her

Du kan også blive medlem af Bedre Psykiatri ved at klikke her

Du kan hjælpe os med at hjælpe andre pårørende

Bliv medlem

Du kan melde dig ind
i Bedre Psykiatri.
Klik HER

Giv et bidrag


Send f.eks. 40 kr.
på MOBILEPAY:
2136 9650