Sagsbehandling

Der kan være mange grunde til, at du som pårørende oplever, det er svært at få den hjælp og vejledning, du har brug for. Her fås nogle gode råd til hvordan du får en ordentlig sagsbehandling.

Når du skriver til det offentlige

Hele brevet må ikke fylde mere end en side. Start med navn og cpr. nr. på den person, det handler om. Derefter skriver du to-tre linier om, hvad du gerne vil opnå eller bede om hjælp til. På den næste halve side skriver du, hvorfor der er brug for hjælpen. Til sidst skriver du under, men hvis du skriver brevet for den syge, skal han/hun også skrive under.
Har du en fuldmagt fra den syge, skal den vedlægges i kopi. Hvis svaret skal sendes til dig, skal du også huske at skrive din adresse i bunden af brevet. Det er en god idé at tage en kopi af brevet til dig selv.

Hvis du ikke modtager et positivt svar

Når en offentlig myndighed træffer en afgørelse, har du som part i sagen ret til at få at vide, hvilke regler og love der er brugt i afgørelsen af sagen. Det er din mulighed for at læse bestemmelserne selv, ligesom du bedre kan få råd fra andre. Desuden er det vigtigt at vide, hvem du kan klage til. Hvis du vil klage over en afgørelse, er det igen vigtigt at skrive kort, hvorfor du mener, afgørelsen ikke er rigtig og vedlægge en kopi af afgørelsen i brevet.

Hvor lang tid må der gå, før du får en afgørelse?

Der findes mange forskellige tidsfrister. Men hvis du ikke har hørt noget efter tre uger, kan du skrive et kort brev om, hvornår du kan forvente et svar. Husk at starte brevet med at skrive navn og cpr. nr. på den person det handler om. Derefter en til tre linjer med dit spørgsmål. Får du stadig intet svar, kan du efter endnu to uger skrive til den øverste ledelse (direktør/borgmester/sygehusdirektion e.l.). Igen et kort brev, men vedlæg en kopi af dit første brev/ansøgning.
Det er bedre med skriftlige end telefoniske henvendelser, fordi du kan bevise, at du har fulgt op på din henvendelse.

Forberedelse før et møde

Inden et møde er det godt at gøre dig klart, hvad du ønsker. Det er vigtigt at tænke over, hvad du kan gøre eller bede om, hvis du ikke kan få den løsning, som du synes er bedst. Hvis du ikke har fået en dagsorden for mødet, kan du ringe eller skrive til den, der har indkaldt dig. Skriv dine stikord ned derhjemme, så kan du bedre huske at få det hele med på mødet.

Til vigtige møder er det en rigtig god idé at tage en ven med, og det har du ret til. Sammen kan I forberede mødet, så I ved hvilke ting, du gerne vil have svar på. Under mødet kan din ven hjælpe til, så du får svar på alle spørgsmålene. Efter mødet kan I sammen snakke om, hvad der skete. Prøv altid at spørge, om du kan få en kopi af det notat, der skal skrives om mødet.

Hvis det er en meget indviklet sag, er det en god idé at få kopi af sagens papirer inden mødet. På mødet kan du så fortælle, hvis der er forkerte oplysninger i sagen.

Du har ret til at blive hørt

Hvis en offentlig myndighed har oplysninger, der er dårlige for din sag, som du ikke har kendskab til, skal du have mulighed for at udtale dig om oplysningerne, før der træffes en afgørelse. Som regel får du en vis frist til at svare. Hvis du synes, den er for kort, skal du skriftligt bede om at få fristen udsat.

Selv om den offentlige myndighed ikke spørger, har du altid ret til at komme med din mening, imens sagen er under behandling. Afgørelsen skal udsættes, indtil du har udtalt dig (med mindre du ikke har udtalt dig inden for en frist, som du skal have oplyst).

Du har ret til en høflig behandling

Det er vigtigt, at begge parter i en sagsbehandling optræder høfligt, fordi en dårlig opførsel giver dårlige løsninger. Den offentligt ansatte, som du taler med, har pligt til at opføre sig høfligt og objektivt, og hvis det ikke sker, kan du bede om en høfligere omgangstone. Hvis det ikke hjælper, kan du:

• Overveje om du også kan gøre noget, for at gøre dialogen bedre
• Henvende dig så meget som muligt skriftligt, så misforståelser og følelser ikke så nemt kommer i vejen for gode løsninger
• Anmode (skriftligt) om at få en anden sagsbehandler
• Klage (skriftligt) til den ansattes overordnede

RET:
Forvaltningsloven, §9

--

Du kan få mere information om Bedre Psykiatris arbejde ved at klikke her

Du kan også blive medlem af Bedre Psykiatri ved at klikke her

Du kan hjælpe os med at hjælpe andre pårørende

Bliv medlem

Du kan melde dig ind
i Bedre Psykiatri.
Klik HER

Giv et bidrag


Send f.eks. 40 kr.
på MOBILEPAY:
2136 9650