Retspsykiatri råd

Gode råd til dig, der er pårørende til en retspsykiatrisk patient

Det kan være en voldsom oplevelse for de pårørende, hvis én tæt på, der lider af en psykisk sygdom, overtræder loven og får en såkaldt behandlingsdom. Får man sådan en dom - dømmes man til behandling eller anbringelse. I de seneste ti år er antallet af retspsykiatriske patienter steget voldsomt. Stigningen skyldes, at patienter i dag får domme for mindre forteelser, som de ofte begår, mens de er indlagt på en psykiatrisk afdeling, men der er naturligvis også tilfælde af mere alvorlig kriminalitet. Vi har samlet en række gode råd til dig, der er pårørende til en retspsykiatrisk patient.

 

1. Bliv inddraget i behandlingen - også i retspsykiatrien:
Som pårørende er du ofte en vigtig brik i den syges liv, og i processen med at komme ud af kriminalitet, er din støtte vigtig. Du kan bidrage til, at ”systemet” forstår den syge. Du kan blandt andet hjælpe med kontakt til myndigheder, og sikre at der er sammenhæng i den behandling, den syge får. Den gode nyhed er at psykisk syge, der får en dom, har lavere risiko for at gentage en kriminel handling.

 

2. Hvad er op og ned:
At være pårørende betyder ofte, at man skal forholde sig til mange instanser – eks. læger, sagsbehandlere og kontaktpersoner herunder også i kriminalforsorgen samt bistandsværgen. Derfor er det en god idé at skabe dit eget overblik over, hvem der har ansvaret for den syge, og hvem der behandler den syge – og hvem kan du tale med, hvis du som pårørende vil samarbejde om behandlingen og forløbet.

 

3. Søg råd og vejledning:
Jura kan være kompliceret, og det kan være nødvendig at få juridisk vejledning omkring hvilken form for behandlingsdom, der er givet, samt hvilke konsekvenser det har og får for den dømte, og hvilke vilkår gælder fremad i forhold til at følge behandling m.v. Retshjælpen er et godt sted at starte. Retshjælpen er gratis rådgivning og findes i mange større byer.
I København kan du finde den her: www.retshjaelpen.dk
I Århus kan du finde den her: www.aarhusretshjaelp.dk
Du er også velkommen til at kontakte Bedre Psykiatris rådgivning for råd og vejledning: www.bedrepsykiatri.dk/raadgivning/netraadgivning

 

4. Pak skammen væk - mød andre pårørende:
Mange synes, det er skammeligt at være pårørende til en retspykiatrisk patient. Prøv at vende disse tanker ryggen og mød andre pårørende evt. i samtalegrupper eller find en god ven at dele dine tanker med. Det kan og vil aldrig blive din skyld eller dit ansvar, at retspsykiatrien er kommet ind i billedet. Det afgørende er, at du kan være en støtte for din syge pårørende.

 

5. Pas på dig selv:
Mærk efter, sig fra og til. Vær tydelig omkring, hvad du kan hjælpe med, og hvad du ikke kan. Mange pårørende udpeges som den dømtes bistandsværge; overvej nøje om jeres relation kan bære det, eller om det er mere hensigtsmæssigt at en anden i jeres netværk er mere relevant at trække på, eller om det er bedre at det bliver en af retten beskikket person.

 

Læs mere her:
Vejledning til behandlingsansvarlige læger:
www.retsinformation.dk

 

--

Du kan få mere information om Bedre Psykiatris arbejde ved at klikke her

Du kan også blive medlem af Bedre Psykiatri ved at klikke her

Du kan hjælpe os med at hjælpe andre pårørende

Bliv medlem

Du kan melde dig ind
i Bedre Psykiatri.
Klik HER

Giv et bidrag


Send f.eks. 40 kr.
på MOBILEPAY:
2136 9650