Arv og testamente

Giv Bedre Psykiatri plads i dit testamente
- vi betaler omkostningerne til advokat

Udover at oprette et testamente til fordel for familie og nære venner, kan du også testamentere til fordel for Bedre Psykiatri.

Hvis du for eksempel ikke har nogen, der kan arve efter dig, og du ikke synes, at pengene skal gå i statskassen, kan du vælge at testamentere din formue til fordel for Bedre Psykiatri. Det kan også være, at du udover dine arvinger også har lyst til at hjælpe Bedre Psykiatri og dermed pårørende til psykisk syge via dit testamente.

Hvis du selv vil bestemme, hvem der skal nyde godt af arven efter dig, er det nødvendigt at skrive testamente. På den måde sikrer du dig indflydelse på eftertiden.

Ifølge arveloven skal en fjerdedel af din arv tilfalde dine tvangsarvinger, hvis du har livsarvinger. De sidste tre fjerdedele kan du testamentere til hvem du vil. I nogle tilfælde kan man oven i købet begunstige Bedre Psykiatri, uden at det får negative konsekvenser for boets øvrige arvinger.

Har du lyst til at øremærke dele af eller hele din arv til Bedre Psykiatri, er du altid velkommen til at spørge os eller vores advokat til råds. Bedre Psykiatri er fritaget for at betale arveafgift. Derfor går alle de penge og værdier, du vælger at testamentere til Bedre Psykiatri, direkte til vores arbejde for støtte, rådgivning og hjælp til pårørende til psykisk syge.

Der er en række præcise formkrav til udformningen af et testamente, som skal overholdes for, at testamentet er gyldigt. Det er ikke nok blot at fortælle de kommende arvinger, hvordan du ønsker arven fordelt. Det er heller ikke tilstrækkeligt bare at skrive det ned på papir.

I princippet kan man selv skrive sit testamente, men i de fleste tilfælde anbefaler Bedre Psykiatri, at man henvender sig til en advokat. Ligeledes anbefaler vi, at et testamente bliver registreret hos en notar, da det giver den største sikkerhed for, at ønskerne i testamentet bliver fulgt.

Du er velkommen til at kontakte Bedre Psykiatris generalsekretær på 2124 1191 eller tt@bedrepsykiatri.dk og få råd og vejledning til at udforme et testamente.

Bedre Psykiatri kan henvise til en advokat, som kan hjælpe dig med at oprette et testamente til fordel for Bedre Psykiatri. Bedre Psykiatri betaler for omkostningerne til advokaten og stempling af testamente.

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større