Økonomi 2017

Sådan bruger vi pengene

I 2017 havde Bedre Psykiatri indtægter for 9,2 millioner kr. og udgifter svarende til 9,5 millioner kr. 56 % af foreningens indtægter kommer fra offentlig støtte. Derudover har særligt fondsmidler samt kontingenter og gavebidrag gjort en markant forskel i 2017 - det er en støtte som vi er meget glade for og som er helt afgørende for vores arbejde for at støtte pårørende og skabe bedre vilkår for pårørende i Danmark.

Og vi bliver altid glade og taknemmelige for økonomiske bidrag; det være sig store eller mindre.

Her Fik Vi Pengene Fra 2017

Bedre Psykiatri rutter ikke med pengene – men forsøger altid, at få mest muligt ud af vores indtægter, fordi vi foretrækker at vores midler omsættes til aktiviteter for landets pårørende, vores medlemmer og for vores mange frivillige, der hver dag gør en forskel for de mange danskere, der er pårørende.

Bedre Psykiatri ønsker af samme grund heller ikke at være lønførende; vi mener - som en medlemsstyret forening, der bygger på frivilliges engagement og arbejde - af principielle årsager at høje lønninger for ansatte er uforeneligt med den frivillighedskultur, som landsforeningen bygger på og er gennemsyret af.

Bedre Psykiatri er uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser. Derfor modtager vi af principielle grunde ikke penge fra medicinalindustrien.

Saadan Anvendte Vi Pengene 2017

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større