Det sociale område

Danskere med psykisk sygdom

 • I din kommune LINK

Støtte til psykisk syge i kommunerne (SIM 2017)

 • 21.500 får socialpædagogisk støtte
 • 6.000 modtager botilbud
 • 5.000 modtager aktivitets- og samværsydelse
 • 3100 får øvrige indsatser

Psykisk syge i botilbud

 • 5200 personer med en psykisk sygdom er i botilbud Link
 • Fra 2013-2016 er antal botilbud faldet 19 pct. (se også for kommuner) Link
 • 77 pct. af psykisk syge der boede på botilbud i 2014, har ikke haft nogen indlæggelser i psykiatrien i løbet af året.link
 • Andelen af straffede inden for seneste år er 11,3 pct. Link
 • 40 pct. af medicinen på landets botilbud udleveres af personale, der ikke er sundhedsfagligt uddannet link (Læs om personalefordeling generelt på botilbud link)

Psykiatriske diagnoser fordelt på botilbud Link:

 • 39 pct. svær psykisk sygdom (skizofreni, mani, borderline mv.)
 • 11 pct. anden psykisk sygdom (depression, PTSD, angst, OCD)
 • 35 pct. både svær og anden psykisk sygdom
 • 15 pct. ukendt.

Driftsudgifter

 • Samlet set udgør udgifterne til botilbud dog stadig den største andel af udgifterne til den kommunale indsats over for mennesker med sindslidelser i 2011, hvor der blev brugt ca. 3,4 mia. kr. på området (svarende til ca. 60 pct. af de samlede udgifter på området). Link
 • Gennemsnitlig driftspris pr. person pr. år i botilbud er 700.000 - 1. mio. kr. Link

Læs også

 • 2017 Voldsforebyggelse på botilbud og forsorgshjem - SFI
 • 2016 Vold på botilbud og forsorgshjem, audit, Socialstyrelsen link
 • 2016 Vold mod ansatte på botilbud - Socialstyrelsen Link
 • 2015 Metoder i botilbud SFI Link
 • 2013 Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien, Socialstyrelsen 
 • 2013 Psykiatriudvalgets rapport link
 • 2013 Sociale tilbud til mennesker med sindslidelse, SFI Link
 • 2012 Politik for pårørendesamarbejde i botilbud - Socialstyrelsen

Dobbeltdiagnose

 • Mere end 20.000 mennesker lider af dobbeltdiagnose (misbrug/psykisk sygdom) LINK
 • I en undersøgelse af Sønderby et al. fra 2006 estimeres, at 30-50 pct. af alle indlagte på psykiatriske afdelinger har et misbrugsproblem. bilag 2
 • Godt hver tredje patient, der i løbet af levetiden, kommer i berøring med behandlingspsykiatrien har et misbrugsproblem. (Toftdahl et al. 2015).
 • Mindst 50 pct. af patienter med en alvorlig psykisk lidelse udviser dobbelt-diagnose i løbet af deres tilværelse. Omkring 25-35 pct. af patienter med en alvorlig psykisk lidelse har et manifesteret stofmisbrug inden for de sidste 6 måneder (Mueser et al. 1995). link

Pårørende

 • Næsten hver anden pårørende (45 pct.) har oplevet, at behandlingspsykiatrien og kommunen er uenige om, hvem der har ansvaret for den psykisk syge.LINK
 • Mere end hver anden pårørende (56 pct.) har oplevet, at kommunen ikke kan/vil hjælpe pårørende (fx vejledning, henvisning, samtalegruppe).LINK
 • Fire ud af fem pårørende (82 pct.) mener, at deres tilværelse har betydning for, at den psykisk syge får en tilfredsstillende hjælp og støtte fra kommunen. LINK
 • Undersøgelse viser at pårørende til patienter under integreret behandling føler sig mindre belastede og er signifikant mere tilfredse med behandlingen end pårørende til patienter i sædvanlig behandling. LINK

Relateret viden og fakta

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større