Medicin

Antidepressiv medicin
 • 7 pct. af Danmarks befolkning eller godt 414.000 danskere er på antidepressiv medicin i 2016. link
 • Børn bliver oftest opstartet af en hospitalslæge (66 pct.) og sjældnere af alment praktiserende læger (14 pct.). Lidt mere end halvdelen af de unge i aldersgruppen 18-24 år og knap 75 pct. af de voksne over 24 år opstartes i almen praksis. link
Antipsykotisk medicin
 • 1/4 af børn har god effekt af antipsykotisk medicin. link og link
 • I 2013 var omkring 126.000 personer i behandling med midler mod psykoser i løbet af året. LINK
 • I 2013 købte 88.000 danskere antipsykotisk medicin. LINK
 • Hvert år starter omkring 16.000 patienter i et behandlingsforløb med anti-psykotisk medicin. KORA 2012 LINK
 • Udvikling af antipsykotika 2002-2011 LINK
 • 30 procent klarer sig uden antipsykotisk medicin, 10 år efter de har fået skizofren link

ADHD medicin

 • Mere end 43.000 danskere er på ADHD medicin i 2016 link
 • For kommunal udvikling af ADHD medicin - se Link
 • I år 2001 var der godt 180 personer mellem 20 og 40 år, der tog medicin mod ADHD. I 2010 var dette tal steget til knap 10.000 personer. Det er en stigning på cirka 5.500 pct.LINK

Holdning til medicin

 • Mere end tre ud af fire pårørende er bekymret for den syges helbred på grund af medicin. Hver fjerde i meget høj grad LINK
 • For ca. hver tredje dansker (31 pct.) påvirker udskrivning af medicin meget eller overvejende negativt på synet af psykiatrien og behandlingen af mennesker med psykisk sygdom LINK
 • Mere end hver anden psykiater (51 pct.) mener, at mængden af medicin, der udskrives i psykiatrien generelt er for stor LINK
 • I 2011 var 1201 registrerede psykiatere i Danmark og 92 (8 pct.) havde tilladelse til at arbejde for et medicinalfirma. (Gøtzsche, 2013; Lægemiddelstyrelsen)

Behandling uden medicin

 • 1/4 af børn har god effekt af antipsykotisk medicin. link og link
 • 20-30 pct. af personer med skizofreni responderer ikke over for behandlinger med antipsykotiske lægemidler LINK 1 & LINK 2
 • Op imod 35 pct. af alle depressive patienter er behandlingsresistente link
 • Psykosociale behandlingsmetoder virker i gennemsnit fire gange bedre end medicin over for depression hos børn og unge LINK
 • 30 pct. klarer sig uden antipsykotisk medicin, 10 år efter de har fået skizofren link

Danmark, internationalt set

 • Stigning (2005-2012) i forbrug af antidepressiva blandt børn og unge
  1. Danmark: 60,5 pct.
  2. England: 54,4 pct.
  3. Tyskland: 49,2 pct.  
  4. USA: 26,1 pct.
  5. Holland: 17,6 pct. Link
 • Tal fra OECD viser, at Danmark ligger nr. 3 blandt europæiske lande, når det gælder danskernes forbrug af antidepressiv medicin. LINK
 • I en international sammenligning (af 10 europæiske og 4 ikke-europæiske lande) af forbruget af antipsykotika indtager Danmark en andenplads, kun overgået af USA.  LINK 1 og LINK 2
Relateret viden og fakta

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større