Sygdom & behandling

Danskere med psykisk sygdom

 • Ca. 560.000 danskere lider af psykisk sygdom (børn, unge, voksne) LINK
 • I din region LINK
 • I din kommune LINK
 • Cirka 15 procent af alle børn har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år link
  Hver tredje dansker får en psykisk sygdom i løbet af deres levetid, mens hver fjerde dansker får en psykisk sygdom inden 50 års alderen. Link
 • Mentale sundhedsproblemer antages gennem livet at forekomme hos op imod 50 % af befolkningen (OECD 2012).link
 • Ca. halvdelen af alle psykiske sygdomme har deres debut inden 14 års alderen, og at 75 pct. af sygdommene er debuteret ved 24 års alderen link

Sygdomsbyrden

 • Sygdomsbyrden i DK 2015: Angst, depression og skizofreni koster 17,37 mia. kr. i tabt produktion. Link
 • Psykiske sygdomme tegner sig for i alt 25 pct. af den totale sygdomsbyrde efterfulgt af kræft og kredsløbssygdomme, som hver står for hhv. 17 pct. og 15,2 pct. LINK
 • Næst efter kræft er psykisk sygdom den væsentligste sundhedsudfordring i Danmark Link
 • Samlet set udgør de mentale helbredsproblemer den største sygdomsbyrde blandt børn og unge (fra 1-24 år) – efterfulgt af allergiproblemer (astma og eksem) samt ulykker link
 • Psykiatriske sygdomme udgør en fjerdel af den globale sygdomsbyrde Link
 • WHO forudser, at unipolar depression vil være en af de to mest belastende sygdomme i 2020 Link Og i 2030 vil depression udgør den største sygdomsbyrde globalt (WHO, 2013)
 • Psykisk sygdom som folkesygdom Link.
 • Psykisk sygdom er tredje hyppigste henvendelsesårsag hos lægen blandt folkesygdomme.Link

Danskere i behandling

 • I 2015 var 148.000 børn, unge og voksne i psykiatrisk behandling Link
 • I 2015 var der 1.300.000 kontakter til psykiatrien Link
 • Antal personer i kontakt med psykiatrien fra 1995 til 2015 er steget 237 pct. Link
 • 23 pct. af alle psykiatriske indlæggelser efterfølges af en genindlæggelse. Ca. 25 pct. af alle genindlæggelser finder sted inden for de første tre dage. Sundhedsdatastyrelsen 2017
 • Almen praksis: Ca. 25 % af alle henvendelser i almen praksis vedrører psykiske problemstillinger Link
 • Psykiatrisk skadestue - Mere end 33.000 danskere besøgte skadestuen i 2015 Link
 • Alvorlig psykisk syge lever 16-25 år kortere end gennemsnitsbefolkningen LINK
 • Der anslås at være behov for 3000 indlæggelsesdage ved behandling af skizofreni. LINK
 • Sengepladser i psykiatrien: 2905 i 2015 - se udviklingen her
 • Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser til behandling LINK
 • Ventetid i psykiatrien (SSI) - seneste opdateret LINK
 • Ventetider for udvalgte behandlinger - venteinfo. LINK
 • Udredningsretten - Monitorering Link

Sundhedspersonale i psykiatrien

 • Der mangler omkring 1100 sundhedsprofessionelle, herunder læger, i den ambulante del af psykiatrien, og et behov for ekstra ressourcer på 13-25 årsværk for opsporing af patienter med angst og depression LINK
 • Antal patienter per læge/psykolog er steget ca. 22 pct. fra 2009-14. Link

Relateret viden og fakta

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større