Tvang

Udviklingen i anvendelse af tvang

 • Cirka 22 pct. af alle indlagte patienter har været udsat for tvang i 2016 link
 • 5600 voksne samt 351 børn og unge har været udsat for tvang i 2016link
 • I 2016 blev der bæltefikseret 5000 gange og givet beroligende medicin 8100 gange.link
 • Danmark bruger dobbelt så meget bæltefiksering sammenlignet med Norge LINK
 • Mere end 4000 tvangsindlæggelser med hjælp fra politiet i 2015 link
 • Følg udvikling over anvendelse af tvang på psykiatriske afdelinger her

Holdning til og oplevelse af tvang

 • Tre ud af fire pårørende mener, at brugen af tvang i en eller anden grad handler om mangel på ressourcer. LINK
 • Mere end ni ud af ti danskeres negative opfattelse af psykiatrien hænger i større eller mindre grad sammen med anvendelsen af tvang i behandlingen. LINK
 • Ifølge en analyse er interaktionen mellem personale og patienter den hyppigste faktor (39 pct.) blandt de hændelser, der går forud for vold eller aggression på lukkede afdelinger. LINK 1 og LINK 2.
 • Børns oplevelser af tvang LINK
 • Iflg. landsdækkende undersøgelse forstår kun ca. hvert andet barn (57 pct.) brugen af tvang, mens kun hvert andet barn har talt med personalet om tvangen (51 pct.). LINK

Alternativer til tvang

 • Det nationale gennembrudsprojekt om tvang 2015. Konkret er antallet af bæltefikseringer og tvangsepisoder med remme på de deltagende voksenpsykiatriske afsnit faldet med henholdsvis 26 % og 27 %. LINK
 • Det nationale gennembrudsprojekt om tvang i 2004-2007 viste at knap en femtedel af de deltagende sengeafsnit opnåede en markant reduktion i anvendelsen af de mest hyppige former for tvang på mere end 50 pct. og gennemsnitligt 40 pct. har opnået en forbedring på mindst 20 pct. LINK
 • Studie viser, at særligt obligatorisk evaluering (64 pct.), patientinvolvering (58 pct.) og god plads på afdeling (46 pct.) kan forebygge tvang LINK. , se også LINK for andre tiltag.
 • Kriseplan og systematisk risikovurdering LINK
 • Studie fra Holland viser, at forhåndstilkendegivelser/psykiatriske testamenter/kriseplaner kan reducere tvang med 23 pct. link
 • Alternativer til tvang I (set fra bruger og fagperspektiv) - norsk erfaringsopsamling. LINK
 • Alternativer til tvang II (set fra fag og forskningsperspektiv) - norsk erfaringsopsamling. link
 • Udskrivningsaftaler reducerer tvang med 23 pct. Link
 • Psykisk syge som får behandling med ACT-modellen (opsøgende teams) kan halvere antal døgn med tvangsindlæggelser i løbet af to år, viser norsk studie. LINK 1 og LINK 2

Relateret viden og fakta

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større