Faglig råd

Systematisk inddragelse af pårørende i kommuner og regioner

I konceptet for pårørendeinddragelse (2014), som Socialstyrelsen sammen med Sundhedsstyrelsen har udgivet, gives otte gode, konkrete råd samt metoder og best practice til, hvordan vi kan få skabt rammerne for en systematisk inddragelse af pårørende i landets kommuner og regioner.

De otte anbefalinger er:

 1. Sæt tidligt ind med kontakt, kortlægning og dialog
 2. Målret indsatsen til pårørende
 3. Vær opmærksom på børn og unge
 4. Koordiner og samarbejd tværfagligt og -sektorielt
 5. Samarbejd med bruger- og pårørendeorganisationer og andre aktører
 6. Fokus på kompetenceudvikling
 7. Følg op på indsatsen
 8. Ledelse som drivkraft

Læs alt om konceptet her

Eksempler på metoder og best practice

Læs mere om metoder og best practice her


Det Nationale Gennembrudsprojekt 'Pårørende i Psykiatrien'

I det nationale gennembrudsprojekt 'Pårørende i Psykiatrien' (2008-09) forbedrede man de pårørendes tilfredshed med:

    65 pct. for sengeafsnittene
    34 pct. for de ambulante enheder

Projektet blev gennemført af Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i 2009. De deltagende psykiatriske enheder oplevede store forbedringer uden at blive tilført flere økonomiske midler. Der var kun tale om praktiske ændringer i behandlingsforløbet og en ny tilgang til den syges pårørende.

 • Læs rapporten LINK
 • Læs statusrapporter LINK
 • Læs om succesfulde tiltag LINK
 • Læs idé-kataloget LINK

Relateret viden og fakta

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større