Pårørendeinddragelse

I behandlingen

 • Pårørendeinddragelse sammenlignet med standardbehandling er forbundet med signifikant lavere risiko for tilbagefald (reduceret med 42%),
  hospitalsindlæggelse (reduceret med 38%) og manglende overholdelse af medicin og kliniske aktiviteter kombineret (reduceret med 62%). (Meta-analyse 2018 link)
 • Psykisk syge med inddragelse af pårørende i behandlingen har en reduceret risiko for tilbagefald på 45 pct., en reduceret risiko for genindlæggelse på 22 pct. og øger samarbejdsvilje med medicin med 40 pct. (Cochrane 2010 LINK)
 • Mens tilbagefaldsrisikoen for skizofreni er på 65 pct., hvis der ikke behandles medicinsk, 41 pct. hvis medicinsk behandling kombineres med samtaleterapi, giver en hensigtsmæssig inddragelse af pårørende og medicin kombineret kun en tilbagefaldsrisiko på 9 pct. (BOG: Multifamily Groups in the Treatment of Severe Psychiatric Disorders by William R. McFarlane)
 • Familiebehandling reducerer patienters tilbagefald med 20 pct., hvis pårørende inkluderes i behandlingen. (Meta-analyse 2001 LINK)
 • Inddragelse af pårørende (familieinterventioner) kan betyde en tilbagefaldsrisiko på kun 15 %, sammenlignet en tilbagefaldsrisiko på 30-40% for dem, som modtager individuel terapi og medicin eller medicin alene. (Litteratur-review 2003 LINK)
 • Kombination af medicin og pårørende/netværksinddragelse kan reducere tilbagefald fra 50 pct. til mindre end 10 pct. (WHO report, 2001)
 • Familie-psykoedukation kan bl.a. reducere tilbagefald med 50 pct. (forskningsresume 2005 link)

Samfundsøkonomisk

 • En analyse fra Copenhagen Business School (CBS) afdækker de økonomiske effekter af øget pårørendeinddragelse i psykiatrien. Resultatet er, at målrettet pårørendeinddragelse kan give en gevinst på over 1,5 milliarder kr. ved en beskeden engangsinvestering på 311 mio kr. LINK

I kommunen

 • 27 pct. af kommunerne har tilbud rettet mod pårørende til psykisk syge. link
 • 27 pct. af kommunerne har en politik for pårørende til psykisk syge. link

Tilfredshed i psykiatrien

 • Patienter og pårørendes tilfredshed med psykiatrien - læs mere her
 • Knap to ud af tre pårørende (58 pct.) bliver ikke tilstrækkeligt inddraget i den syges behandling. link
 • Ca. tre ud af fire pårørende (74 pct.) får ikke tilstrækkelige information hvordan pårørende kan hjælpe den syge i hverdagen  link
 • To  ud  af  tre  pårørende  (65  pct.)  oplever  ikke,  at  deres  erfaringer  og  viden  om  den  syge  i behandlingen efterspørges eller bruges af personalet. link

Relateret viden og fakta

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større