Pårørende

Pårørende (voksne)

37 pct. af den danske befolkning ser sig selv som pårørende til en psykisk syg eller hvad der ca. svarer til 1,7 mio. danskere. (se antallet i din kommune)

 • Ægtefælle/ samlever/ kæreste (7 pct.)
 • Forældre til (8 pct.)
 • Søster/ bror (8 pct.)
 • Barn af (10 pct.)
 • Bedsteforældre (2 pct.)
 • God ven/ bekendt (37 pct.)
 • Andet (27 pct.)

WHO estimerer, at i et ud fire familier har mindst ét medlem en psykisk sygdom (WHO, 2001)

Børn af forældre med psykisk sygdom

 • Ca. 25 – 30 pct. af alle psykiatriske patienter er forældre til børn under 18 år (ca. 43.000 børn som pårørende) LINK
 • Ca. otte pct. af alle børn har i løbet af deres opvækst oplevet, at en eller begge forældre har været indlagt på en psykiatrisk afdeling.LINK
 • Det skønnes helt op mod 100.000 børn, der har forældre med psykisk sygdom. link

Relateret viden og fakta

 • 2016: Pårørende i psykiatrien; fortid, nutid og fremtid – et forskningsoprids link
 • 2015: KORA om sårbare børn Link
 • 2013: Psykiatriudvalgets rapport
 • 2007: Børn af forældre med psykisk sygdom LINK
 • 1999: Risikofaktorer i barndommen LINK
 • Undersøgelser om pårørende LINK
 • EUFAMI Link - Europæisk pårørende-samarbejde + C4C (Caring for carers survey) - europæisk undersøgelse af pårørendes vilkår. Link
 • psykiskhelsearbeid.no om pårørende

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større