Tavshedspligt

Pårørende

  • Ca. 66 pct. eller 2/3 af pårørende oplever, at sundhedspersonalets tavshedspligt i høj eller nogen grad gør det svært for pårørende at blive inddraget i behandlingen, at blive betragtet som en samarbejdspartner og få informationer om behandlingen, den syge og/eller muligheder for hjælp. LINK

Projekt Pårørende

Afdet landsdækkende gennembrudsprojekt "Projekt Pårørende i Psykiatrien" var en betydelig del af indsatsen et resultat af arbejde med tavshedspligten.

  • Team Hvidovre: Mere end 70 pct. af personalet har vurderet sig kompetent til at kontakte pårørende og håndtere tavshedspligten over 7 på en skala fra 1-10.
  • Team Vordingborg: 100 pct. af personalet vurderer, at de kender og er i stand til at håndtere tavshedspligten i forhold til deres arbejde med pårørende (= 100 pct. af personalet scorer sig til 6 eller derover på en skala fra 1 til 10). LINK

Relateret viden og fakta

 

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større