Sygdom & behandling

Danskere med psykisk sygdom

 • 574.000 danskere har en psykisk sygdom (se antallet i din kommune)
 • 13,2 pct. af danskerne har dårligt mentalt helbred. For kvinder i aldersgruppen 16-24 år gælder det 23,8 pct.link
 • Ca. 1,7 mio danskere er pårørende til psykisk syge. (se antallet i din kommune)
 • Cirka 15 procent af alle børn har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år link
  Hver tredje dansker får en psykisk sygdom i løbet af deres levetid, mens hver fjerde dansker får en psykisk sygdom inden 50 års alderen. Link
 • Mentale sundhedsproblemer antages gennem livet at forekomme hos op imod 50 % af befolkningen (OECD 2012).link
 • Ca. halvdelen af alle psykiske sygdomme har deres debut inden 14 års alderen, og at 75 pct. af sygdommene er debuteret ved 24 års alderen link

Sygdomsbyrden

 • Sygdomsbyrden i DK 2015: Angst, depression og skizofreni koster 17,37 mia. kr. i tabt produktion. Link
 • Psykiske sygdomme tegner sig for i alt 25 pct. af den totale sygdomsbyrde efterfulgt af kræft og kredsløbssygdomme, som hver står for hhv. 17 pct. og 15,2 pct. LINK
 • Samlet set udgør de mentale helbredsproblemer den største sygdomsbyrde blandt børn og unge (fra 1-24 år) – efterfulgt af allergiproblemer (astma og eksem) samt ulykker link
 • Psykiatriske sygdomme udgør en fjerdel af den globale sygdomsbyrde Link
 • WHO forudser, at unipolar depression vil være en af de to mest belastende sygdomme i 2020 Link Og i 2030 vil depression udgør den største sygdomsbyrde globalt (WHO, 2013)
 • Psykisk sygdom er tredje hyppigste henvendelsesårsag hos lægen blandt folkesygdomme.Link

Danskere i behandling

 • 151.000 børn, unge og voksne er i psykiatrisk behandling link SDS
 • Antal personer i kontakt med psykiatrien fra 1995 til 2015 er steget 237 pct. Link
 • 23 pct. af alle psykiatriske indlæggelser efterfølges af en genindlæggelse. Ca. 25 pct. af alle genindlæggelser finder sted inden for de første tre dage. Sundhedsdatastyrelsen 2017
 • Almen praksis: Ca. 25 % af alle henvendelser i almen praksis vedrører psykiske problemstillinger Link
 • Psykiatrisk skadestue - Mere end 33.000 danskere besøgte skadestuen i 2015 Link
 • Alvorlig psykisk syge lever 16-25 år kortere end gennemsnitsbefolkningen LINK
 • Gns. antal indlæggelsesdage for personer med skizofreni er faldet fra 77 dage i 2007 til 58 dage i 2015 (25 pct.). Samtidig er antallet af ambulante besøg pr. patient forblevet det samme, nemlig 17 besøg om året. link
 • Kun 65 pct. af voksne indlagte og 26 pct. indlagte børn og unge har fået det bedre af behandlingen 2018 link
 • Hver femte voksne psykiatriske patient modtager også en kommunal indsats i samme år, som de har kontakt til psykiatrien. link

Relateret viden og fakta

 

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større