Tvang

Udviklingen

 • 24 pct. af alle indlagte psykiatriske patienter udsættes for tvang (5800 personer) link
 • I 2017 blev der bæltefikseret 4200 gange og givet beroligende medicin 8350 gange.link
 • Danmark bruger dobbelt så meget bæltefiksering sammenlignet med Norge LINK
 • Mere end 4000 tvangsindlæggelser med hjælp fra politiet i 2015 link

Oplevelse af tvang

 • Tre ud af fire pårørende mener, at brugen af tvang i en eller anden grad handler om mangel på ressourcer. LINK
 • Mere end ni ud af ti danskeres negative opfattelse af psykiatrien hænger i større eller mindre grad sammen med anvendelsen af tvang i behandlingen. LINK
 • Ifølge en analyse er interaktionen mellem personale og patienter den hyppigste faktor (39 pct.) blandt de hændelser, der går forud for vold eller aggression på lukkede afdelinger. LINK 1 og LINK 2.
 • Børns oplevelser af tvang LUP 2018 samt Børnerådets rapport LINK /

Alternativer til tvang

 • Det nationale gennembrudsprojekt om tvang 2015. Konkret er antallet af bæltefikseringer og tvangsepisoder med remme på de deltagende voksenpsykiatriske afsnit faldet med henholdsvis 26 % og 27 %. LINK
 • Det nationale gennembrudsprojekt om tvang i 2004-2007 viste at knap en femtedel af de deltagende sengeafsnit opnåede en markant reduktion i anvendelsen af de mest hyppige former for tvang på mere end 50 pct. og gennemsnitligt 40 pct. har opnået en forbedring på mindst 20 pct. LINK
 • Seks kernestrategier Psykiatriudvalgets rapport og safewards link
 • Alternativer til tvang I (set fra bruger og fagperspektiv) - norsk erfaringsopsamling. LINK Alternativer til tvang II (set fra fag og forskningsperspektiv) - norsk erfaringsopsamling. link

Relateret viden og fakta

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større