Skip to content
Nyheder

7 råd til pårørende: Sådan forhandler du dig til bedre hjælp

Når hænderne er få og tiden knap i psykiatrien, kan det være svært at få den hjælp, man har brug for. Men som pårørende får du næsten altid mere ud af at gå i forhandling end af at gå i krig mod systemet. Her er 7 råd til, hvordan du kan forhandle dig til bedre hjælp.

11. november 2021

1. Alt er til forhandling

Opfat den hjælp, du og den syge får tilbudt, som et forhandlingsudspil. Undrer du dig fx over, at den syge kun får medicin og ingen terapi, så spørg eller stil et forslag. Og hvis kommunen fx lægger op til, at den syges støttekontaktperson skal hjælpe med at lave mad, er du velkommen til at foreslå, at han eller hun også hjælper med indkøb. Medarbejderne bør sætte pris på dine og den syges forslag.

2. Kend dine rettigheder og muligheder

Jo bedre du er forberedt, jo bedre kan du indgå i forhandlingen. Kend gerne til rettigheder og muligheder og undersøg, hvilke tilbud der findes – fx på sygehuset, bostedet, i kommunen eller lignende. Der kan være tilbud, som ikke findes andre steder, eller nye tilbud, som medarbejderen ikke kender endnu. Brug fx Bedre Psykiatris lokalafdelinger eller pårørendegrupper til at søge informationer.

3. Formuler et mål og læg en strategi

Læg en strategi, inden I skal til møde på sygehuset, i kommunen eller lignende. Overvej, hvad du og den syge vil opnå, hvilke forslag I vil spille på banen hvornår, og hvordan I vil reagere på forskellige udspil. Prøv at blive enig med den syge, inden du skal til møde. Så er I på samme side og kan bedre fokusere på målet.

4. Skab alliance med medarbejderen

Du, medarbejderen og den syge ønsker det samme – at hjælpe den syge til at få det bedre. Hold fast i det og brug det i forhandlingen – også når I er uenige. Vær åben overfor medarbejderens perspektiv, erfaring og faglige viden og respekter, at medarbejderen arbejder indenfor økonomiske og lovmæssige begrænsninger.

5. Hav øjet på bolden

Når man bliver ked af det, frustreret eller vred, kommer man let til at fokusere forkert og kæmpe de forkerte kampe. Hold fokus på jeres ønsker, og lad ikke din frustration gå udover medarbejderne. Tillæg dem ikke følelser eller motiver, og undgå at starte konflikter om mindre relevante emner, der ikke gavner målet.

6. Køb tid

Hvis du oplever, at medarbejdere eller behandlere lægger pres på dig og den syge for at få en hurtig beslutning, så husk, at I næsten altid har mulighed for at købe jer lidt tid, så I kan overveje udspillet og søge råd hos andre – fx i Bedre Psykiatri. Sig fx at I har brug for at tale det igennem eller sove på det, inden I kan tage stilling.

7. Brug rådgivningen

Bedre Psykiatris rådgivning er der for dig, og du er altid velkommen til at tage fat i vores pårørenderådgivning og drøfte din sag. Vi har siddet på begge sider af bordet og har lang erfaring med at forhandle om bedre hjælp. Læs mere om rådgivningen og kontakt dem her.