Skip to content
Nyheder

8 gode råd: Sådan bliver du inddraget

Det er vigtigt, at du som pårørende bliver hørt og inddraget i den syges behandling. Det gavner den syge, det mindsker risikoen for tilbagefald, og det gør det lettere at være pårørende. Men det er ikke altid let. Her er otte råd, der kan hjælpe dig til at blive hørt og sikre, at din viden og dine erfaringer bliver brugt, samtidig med at du passer på dig selv og din familie.

16. september 2021

  1. 1. Byd dig til
    Jo mere synlig og opsøgende du er, og jo mere du byder dig til, jo større er chancen for, at du blive hørt og inddraget. Du kan ikke regne med, at personalet kommer til dig. Det gør de nogle steder, men ikke alle. Så vis, at du er interesseret og har noget at byde på. Fortæl, at du har vigtig viden og erfaringer, som behandlerne skal tage med i deres overvejelser, og fortæl at du gerne vil spille en rolle i behandlingen.
  2. 2. Giv ikke op ved manglende samtykke
    Hvis den syge ikke giver samtykke til, at du kan få information, kan det være svært for dig at blive inddraget. Men husk at afvisningen ikke behøver at udelukke dig helt. Du har stadig ret til generel information om sygdommen, og personalet kan stadig være i dialog med dig. Husk også, at afvisningen ikke behøver at gælde for evigt. Hvis du og personalet bliver ved med at motivere den syge, så kan det være, han eller hun skifter mening.

    3. Spørg
    Spørg både for din egen skyld og for den syges. Spørg så konkret som muligt – det giver mulighed for konkrete svar. Skriv dine spørgsmål ned, når de dukker op, så du kan stille dem, når du får chancen. Lav aftaler med personalet om, hvornår du kan stille dine spørgsmål, så er der tid og ro. Hvis du ikke forstår svaret, så spørg igen, indtil du forstår. Og vend gerne tilbage til de samme spørgsmål nogle uger eller måneder senere. Måske fik du så meget information første gang, at noget gik tabt i forvirringen.

4. Stil krav og indgå i forhandling
Noget har du ret til, og noget må du forhandle dig til. I begge tilfælde er du nødt til at være bestemt om dine ønsker og turde stille krav. Når du ikke får det, du har brug for eller ret til, så prøv at undgå konflikt. Gå i stedet i forhandling om dine krav. Bed om forklaringerne bag beslutninger og afgørelser. Tag gerne forklaringerne med til en udenforstående – fx Bedre Psykiatri – og spørg, om de holder vand. Personalet vil gerne hjælpe dig og den syge bedst muligt, og de har også gavn af dine forslag til alternative løsninger og kompromiser.

5. Husk din rolle
Som pårørende risikerer man at tage så meget ansvar, at ens rolle bliver blandet sammen med behandlerens. Pas på med det. Hvis du overtager ansvar fra behandleren, kan det gå ud over din pårørenderolle. Fx bliver nogle pårørende involveret i beslutninger om tvang, eller de bliver ansvarlige for, at den syge tager sin medicin, eller at en spiseforstyrret spiser. Alle eksemplerne kan være ekstremt følsomme og gå ud over den familie- eller omsorgsrelation, du har til den syge. Overvej derfor, om du kan overlade den slags ansvar til behandlerne.

6. Undersøg dine muligheder
Sygehusene har forskellige tilbud til pårørende: Mentorer, koordinatorer, kurser, samtalegrupper osv. Men langt fra alle tilbud findes på alle sygehuse, og du kan ikke være sikker på at få tilbuddet, selvom det findes. Derfor: Undersøg, hvilke muligheder der findes, og hvad du kan få. Brug gerne din lokale afdeling af Bedre Psykiatri. Her kender de mulighederne i kommunen og regionen.

7. Bevar den gode tone
Uanset hvor frustreret du bliver, og hvor urimeligt du synes, du eller den syge bliver behandlet, så prøv at bevare en god tone og det gode samarbejde med personalet. Bliver du alligevel vred, ked af det eller frustreret, så giv udtryk for dine følelser og fortæl, hvorfor du har det sådan. Men lad ikke følelserne komme i vejen for samarbejdet.

8. Kend dine begrænsninger
Selvom du skal gøre meget for at blive inddraget, skal du også passe på dig selv. Du risikerer at brænde ud, hvis du vil være med i alt og tage ansvar for alt. Prøv at danne dig et overblik over, hvad du er inddraget i, og om der er områder, som du eventuelt kan overlade til andre. Det kan fx være økonomien, maden, medicinen eller noget helt andet. Husk, at du ikke længere kan være der for den syge, hvis du selv brænder ud.

Har du brug for rådgivning om din konkrete situation?
Du er altid velkommen til at kontakte vores pårørenderådgivning. Find mere information og kontakt rådgivningen her.