Skip to content

Bedre Psykiatri udvider med to projektkoordinatorer til Psykoedukation

Vil du være med til at løfte Bedre Psykiatris nye pårørendetilbud i samspil med regionerne og øvrige aktører i sundhedsvæsenet

Bedre Psykiatri har fået midler til at udvikle og afprøve et nyt undervisningstilbud til pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Det er målet at gennemføre mindst 100 undervisningsforløb om året med deltagelse af max 20 pårørende pr. forløb i hele landet.
Se mere om kursusforløbene her: www.bedrepsykiatri.dk/kursus.

Det kræver flere hænder. Derfor udvider vi projektgruppen med to personer.

Om stillingerne:

For de to projektkoordinatorer er der fælles opgaver i projektet og nogle opgaver, man kan specialisere sig i:

 • Understøtte udviklingen og afprøvningen af undervisningstilbud i hele landet
 • Uddannelse af kursusledere mv.
 • Kunne supervisere kursuslederne ude i regionerne og i enkelte tilfælde selv stå for undervisningen
 • Varetage samarbejdet med Psykiatrien i Regionerne og sikre kobling til Bedre Psykiatris lokalafdelinger med frivillige
 • Sikre gennemførsel af projektet særligt i forhold til tilmeldinger af pårørende
 • Videreudvikle kursusmanualen efter input fra evaluering
 • Administrative opgaver i relation til projektet

Da projektet er eksternt finansieret, er stillingerne tidsbegrænset frem til og med 2024. Der er konkrete planer om at videreføre undervisningstilbuddet i form af kontinuerlig drift i alle regioner.

Projektet organiseres fortrinsvist med interne ressourcer i Bedre Psykiatri, samt med ressourcer fra Psykiatrien i Regionerne. Til selve undervisningen skal der engageres en række professionelle undervisere til at forestå dette.

Om dig:

 • Du har en social eller sundhedsfaglig baggrund og har arbejdet i sundhedsvæsenet – idealt indenfor psykiatrien
 • Du har arbejdet med andre projekter, der har omhandlet udvikling af fysiske læringstilbud eller lign.
 • Du har undervisningserfaring eller pædagogiske kompetencer
 • Du har gennemført en eller flere projektkoordinatoruddannelser

Det er afgørende, at du sammen med teamet tager ejerskab for projektets gennemførsel. Vi lægger vægt på, at du som person er handlingsorienteret, omstillingsparat og er en udpræget holdspiller.

Du bliver en del af Bedre Psykiatris sekretariat i Københavns indre by, og refererer fagligt til Projektleder Line Thygesen. Der vil være nogen rejseaktivitet, og der vil til tider være aften og weekendarbejde.

Vi er ikke lønførende, men tilbyder et kreativt og godt arbejdsmiljø, hvor fleksibilitet og godt samarbejde på tværs af opgaverne er i centrum.

Stillingen er på 37 timer om ugen med ønsket opstart den 1. august 2023. Ansøgningsfristen er tirsdag den 6. juni 2023 kl. 15.00 til job@bedrepsykiatri.dk. Første runde samtaler afholdes løbende og frem til og med uge 24. Anden runde samtaler forventes afholdt i uge 25 og vil tages udgangspunkt i en case.

Har du spørgsmål vedr. stillingen, kan du kontakte Line Thygesen på tlf. 3020 9279 eller via lit@bedrepsykiatri.dk