Skip to content

Se alt indhold

Gode råd: Børn som pårørende

Børn i familier med psykisk sygdom bliver ofte meget påvirket. Der er flere ting, I som forældre kan gøre for at støtte barnet, selvom en bror, søster, far eller mor har en psykisk sygdom.

Børn der er pårørende

Frygten for selv at blive syg, ensomheden og følelser af fx at være anderledes og stå i skyggen af en syg søskende kan fylde meget. Og mange ender desværre selv med sociale eller psykiske problemer. Som forældre kan I gøre meget for at støtte jeres barn.

Fortæl at nogen passer på den, der er syg

Børn er ansvarsfulde og bekymrer sig for deres nærmeste. Derfor tror mange børn også, at det er deres ansvar at passe på dem, de holder af. De kan blive bekymrede, hvis de ikke kan se, at den, der har en psykisk sygdom, får hjælp eller måske ikke er der i en periode. Derfor: Fortæl barnet, at der er voksne, som hjælper den, der er syg, og at de voksne er dygtige til det. Det giver barnet tryghed og fjerner noget af ansvarsfølelsen.

Hold pauser fra sygdommen

Undgå, at sygdommen fylder for meget og bliver det, der definerer jer som familie. Ja, I skal tale om sygdommen og have fokus på det, den gør ved familien, men ikke hele tiden. I svigter ikke den, der er syg, eller nogen andre ved at tage en eftermiddag, hvor I laver noget dejligt sammen og kun fokuserer på noget, der gør jer glade. Det kan være svært, men for mange giver det stor værdi, når det lykkes.

Fortæl, hvad I gør for at få det bedre

Uanset om det er en forælder eller en søskende, der er syg, så tal med barnet om det, I kan, og ikke kun om det, I ikke kan. Det gør sygdommen og den svære situation håndgribelig og hjælper barnet til at forstå, at der er håb. Fortæl, hvordan I får behandling – fx at I taler med en læge, får medicin eller går i en samtalegruppe. Og fortæl om det, som fungerer i hverdagen – fx at I går på arbejde og ser jeres venner.

Tal om det, som beskytter barnet

Læg mærke til, hvad der hjælper barnet, og tal om det. Hvis det giver barnet glæde og et frirum at gå til spejder, spille musik eller læse tegneserier, så tal om det og vær med til at sikre, at det fortsætter. Ros dit barn for at gøre det, som hjælper. Når det ikke bare er en hobby, men et værktøj til at hjælpe sig selv, giver det barnet følelsen af at have et valg og en indflydelse på sit eget liv.

Brug tid med barnet

De fleste børn i familier med psykisk sygdom oplever, at de får mindre tid og opmærksomhed, end de har brug for. Det gælder ikke mindst, hvis det er en bror eller søster, der er syg. Man skal derfor huske at prioritere det raske barn. Brug jeres netværk og få den søskende, der er syg, passet, imens I giver det andet barn fuld opmærksomhed. Hvis det er mor eller far, der er syg, så husk, at den raske forælder godt kan bruge tid med børnene, selvom den, der er syg, har brug for
at ligge på sofaen.

Tal sammen

Mange familier med psykisk sygdom skammer sig eller vil beskytte børnene ved ikke at tale om sygdommen. Men tavsheden får barnet til at lave sin egen tolkning, og mange giver i den situation sig selv skylden for den dårlige stemning, tristheden og bekymringerne. Det fører til skam, angst og ensomhed. Derfor: Tal sammen – hellere for
meget end for lidt. Hjælp barnet med at forstå situationen, og hvorfor både de raske og syge i familien opfører sig, som de gør. Hjælp med at sætte ord på følelserne – fx ved at tale om dine egne.

Se alt indhold

Hjælp til søskende

Børnegruppelederens råd: Sådan støtter du dit ”skyggebarn”

”Skab plads til jeres tid.” Sådan lyder et af rådene fra Katrine Frydendal, der til daglig arbejder som børnegruppeleder i Region Hovedstadens Psykiatri med børn, der er pårørende.

Ekspertinterview om børn som pårørende

Det kan være svært at være søskende til én, som er syg. Somme tider bruger man betegnelsen ”skyggebarn” om børn, der er pårørende og lever med og i skyggen af en søskende, der er syg. Det gælder ikke mindst søskende til børn med psykisk sygdom eller udviklingsforstyrrelse.

Katrine Frydendal, socialrådgiver og børnegruppeleder i psykiatrien.

Mange forældre har dårlig samvittighed og føler sig utilstrækkelige. Både over for barnet med sygdommen og over for skyggebørnene i familien. Opmærksomheden og energien bliver ulige fordelt, og mange forældre ved godt, at de kommer til at tilsidesætte skyggebarnet. Men i situationen er det meget svært at gøre noget anderledes.

Katrine Frydendal er uddannet socialrådgiver og børnegruppeleder. Hun faciliterer børnegrupper i psykiatrien og har mange års erfaring med børn, der er pårørende. Her får du hendes tre gode råd til, hvordan du som forælder støtter dit skyggebarn.

Giv plads til barnets følelser

Mange skyggebørn føler sig overset, frustreret, vred og ked af det. Men på samme tid oplever mange også at være plaget af dårlig samvittighed, fordi de godt forstår, at deres søskende med en psykisk sygdom har brug for ekstra støtte og hjælp. Som forælder kan du hjælpe dit skyggebarn ved at give plads og lade dit barn have de følelser, det har. Somme tider er der børn, som er så trætte af deres søskende med den psykiske sygdom, at de ønsker, de ikke er her mere. Det er hårde følelser at have. Det er derfor vigtigt at barnet lærer, at de mørke følelser, man kan få dårlig samvittighed over, er øjebliksfølelser. De forsvinder igen, og at det er helt naturligt at have dem.

Det er sjældent, at skyggebarnet åbner op for de følelser af sig selv. Derfor kan barnet have brug for, at I som forældre hjælper barnet på vej og taler ind i det. Det kan godt være svært, og mange forældre har brug for hjælp og støtte til det. Nogle steder i psykiatrien findes der forløb, hvor man kan få hjælp til at tale om det på en god og konstruktiv måde. Prøv at spørge om det hos den behandler I går hos med jeres barn med den psykiske sygdom.

Skab plads til ”jeres tid”

Skyggebørn bliver ofte gode til at tilpasse sig og tilsidesætte egne behov, fordi de ikke vil belaste deres forældre yderligere. Men det betyder ikke, at barnet ikke har brug for plads og opmærksomhed fra sine forældre. Derfor kan det være en god ide 1-2 gange i ugen at skabe rum for, at du som forælder og det raske barn, har noget tid sammen. Her er det bare jer. Det skal ikke være store begivenheder, men bare helt almindelige hverdagsting. Det kan være, I aftaler, at hver mandag henter mor fra børnehave eller skole. I det tidsrum er det jeres tid – telefonen er på lydløs, og I får mulighed for at gå sammen og tale nærværende med hinanden. Det kan også være, I drikker en kop varm kakao på en café eller spiller et spil. Det vigtige er, at i den tid, så er det det raske barn, som har dit fokus. Mange forældre oplever, at det er en god oplevelse med de her rum, fordi de også selv har savnet deres raske barn.

Det betyder også, at hvis I sidder og spiller et spil derhjemme, og barnet med sygdommen vil noget, så er det okay at sige ”Jeg sidder lige med XX nu. Men jeg kommer om en halv time.” At opleve at blive prioriteret før sin søskende med en sygdom i en dagligdagssituation har kæmpe betydning for skyggebarnet. Får man lov til at mærke, at man kommer i første række i ny og næ, så bliver det nemmere at acceptere, at man kommer i anden række på andre tidspunkter.  

Du behøver ikke være tilgængelig altid

Mange forældre sørger for hele tiden at være tilgængelig for det barn, der har en diagnose. Det kan være opslidende som pårørende. Men det er heller ikke nødvendigvis særlig hensigtsmæssigt for barnet med den psykiske sygdom. Det kan være sundt for barnet med en diagnose at lære at udsætte sine behov og mærke efter, hvornår man skal kalde på sin forælder, og hvornår det er fint at lade være. Som forælder kan det være svært at lære at afgøre, hvornår man skal være hos hvem. Men det er okay ikke altid at være tilgængelig, og det gør dig ikke til en dårlig forælder.

Se alt indhold

Hjælp til søskende Tal med barnet

Podcast: Børn som pårørende

Hvordan kan man som forældre sikre, at familiens raske børn trives og udvikler sig godt, selvom en af forældrene eller en søskende har psykisk sygdom? Og hvordan sikrer man, at sygdommen bliver noget, man taler om og håndterer i stedet for et tabu, der skaber utryghed, angst og dårlig samvittighed? Lyt med i dette afsnit.