Skip to content

Se alt indhold

Hverdagen Svære følelser

Parterapeutens råd om parforhold i pårørenderollen

Det er enormt sorgfuldt og overvældende, når man har et barn, som er syg. Det påvirker både dagligdagen, familien og parforholdet. Hvordan kan man passe på parforholdet og hinanden, når man står i den svære pårørendesituation? Læs med og få parterapeut Lone Algot Jeppesens råd her.

Parforhold og pårørenderollen

Frygt, overvældelse og udmattelse er ofte på spil, når ens barn ikke har det godt. At opleve den frygt kan bringe os ud i en adfærd, som ikke altid er hensigtsmæssig i et parforhold.

Lone Algot Jeppesen er psykolog og uddannet parterapeut. Hun har grundlagt Parterapeutisk Institut og har arbejdet med par i mange år. Læs med her og få hendes råd til, hvordan I som par kan støtte og hjælpe hinanden, så I står stærkere i den svære pårørendesituation.

Lone Algot Jeppesen, psykolog og parterapeut.

Få øje på, at mønstrene er problemet

Som udgangspunkt er det ikke parrets forskellighed og det, at man tænker og forstår noget forskelligt, som er det største problem. Problemet ligger i, at man kan komme ind i nogle negative, fastlåste mønstre, når man som par taler om noget, der har stor betydning. Det kan være mønstre, hvor man indtager de samme roller og siger og gør det, man plejer, uden at løse problemerne.

Al kommunikation handler om kontakt og tab af kontakt. Hvis vi i et parforhold har en fornemmelse af at miste den følelsesmæssige kontakt til vores partner, så danner det grobund for de negative mønstre og utydelige budskaber.

Det er givende at få øje på og være bevidst om, at det er mønstrene, som er problemet og spænder ben for, at I kan tale sammen, løse problemerne eller skabe samhørighed. Når I får en bevidsthed om det, så åbner det op for en mulighed for at kunne tale sammen på en anden måde.

Er man som par lydhør og til stede, når noget er svært, så er man ofte i stand til at håndtere store udfordringer sammen. Vi taler godt sammen, når der er 3 markører til stede:

 • Tilgængelig: Er partneren til at få fat på, når vi har brug for at tale om noget bestemt?
 • Responsiv: Får vi en respons? Måske er den anderledes end forventet. Men det at få en respons fra en, der betyder noget, giver følelsen af, at vi bliver hørt og har en betydning.
 • Engagement: Oplever vi, at vores partner er engageret i det, vi oplever som værende svært? Selvom det ikke er et emne, som partneren nødvendigvis opfatter som problematisk, så virker det anerkendende, når partneren udviser engagement.

Vær bevidst om forskellige reaktioner

Når man er forældre og deler pårørenderollen, så er der typisk to forskellige reaktioner, man kan ende i.

 1. Ved den ene reaktion er man følelsesmæssigt overvældet. Alt føles kaotisk, og man har brug for at tale meget om situationen. Partneren kan måske opleve denne reaktion som for meget og for dramatisk.
 2. Omvendt er der den anden reaktion, hvor man er mere logisk, bagatelliserende, løsningsorienteret og lukker mere ned for den følelsesmæssige side. Ved denne reaktion er der risiko for, at partneren kan opleves som værende ligeglad og ikke-engageret.

Man har typisk en tendens til at reagere på enten den ene eller den anden måde. Og ofte er dynamikken, at jo mere man mærker den ene reaktion hos sin partner, jo mere skruer man op for sin egen reaktion; fornemmer man, at den ene bagatelliserer udfordringen, så kommer man ofte til at blive ekstra bekymret selv. Derfor er det vigtigt at have en bevidsthed om jeres forskellige reaktioner for at undgå den dynamik.

Når bevidstheden om jeres forskellige reaktioner er der, er der også plads til at gå skridtet videre og have mere sårbare samtaler om det. Bag begge former for reaktioner ligger der ofte det samme: Frygten for, hvordan det skal gå. Det, som kan være med til at opløse frygten, er, at få følelsen af ikke at skulle kæmpe alene.

Når man kan have de sårbare samtaler og dele sine tanker, er det nemmere at nærme sig hinanden.

Vær et team

Husk på og mind hinanden om, at I står sammen som et team. Frygten for at den anden ikke er der, kan aktivere de negative mønstre. Det er vigtigt, at ingen af jer føler, at I står alene i pårørenderollen og situationen. Det, at jeres barn har det svært, kan aktivere forskellige reaktioner i jer hver især. Men selvom reaktionerne er forskellige, betyder det ikke, at I står alene.

Det er også vigtigt, at I husker, I ikke kun er et team, som skal håndtere krævende opgaver. I er også bare jer som par. Forsøg at finde plads til at gøre ting, som giver jer glæde livsenergi og som skaber kontakt mellem jer.

Se alt indhold

Hverdagen

Webinar: Når bekymringer fylder hos dig som pårørende

Det kan være svært at slippe bekymringerne – også dem, hvor der ikke er en særlig grund til bekymringen. Men hvad gør man og hvordan håndterer man bekymringer i en situation, hvor der reelt er noget at bekymre sig om?

I dette webinar får du strategier til håndtering af bekymringer og du bliver klogere på metakognitiv metode, og hvordan det kan hjælpe dig i din hverdag.

Se kommende webinarer og begivenheder her.

Se alt indhold

Hverdagen

Psykologens råd til, hvordan du forebygger at blive belastet som pårørende

”Under de nuværende omstændigheder og den hverdag, jeg er i nu, kan jeg så også holde til at være i den her pårørendesituation det næste år?” Det er et spørgsmål, psykolog Max Pedersen anbefaler, at man som pårørende stiller sig selv. Det kan nemlig være en god indikator for, om man skal lave nogle ændringer i sin hverdag. Læs hans råd til, hvordan du forebygger at blive belastet som pårørende.

Psykologens råd til at undgå at blive belastet som pårørende

Det kan være hårdt og opslidende at være pårørende til én med psykisk sygdom. Mange kommer til at fokusere så meget på at hjælpe og støtte deres kære, at de glemmer at passe på sig selv. Men det er afgørende at passe på sig selv og gøre noget, der giver én energi og et pusterum. Ellers er der risiko for, at man selv brænder ud.

Max Pedersen er psykolog og specialist i psykoterapi. Han kommer her med sine fire forebyggende råd til, hvordan du undgår at blive for belastet som pårørende.

Max Pedersen, psykolog og specialist i psykoterapi

Se den dårlige samvittighed som en følelse – ikke et pejlemærke

Mange pårørende er tynget af dårlig samvittighed. Og den følelse forstærkes ofte, når man som pårørende gør noget for ens egen skyld. Men det er vigtigt at huske på, at dårlig samvittighed er en følelse. Det er altså oftest ikke et godt pejlemærke for, hvad der er rigtigt at gøre. Et mere hensigtsmæssigt pejlemærke finder man i stedet ved at se på sine erfaringer og spørge sig selv: Under de nuværende omstændigheder og den hverdag, jeg er i nu, kan jeg så også holde til at være i den her pårørendesituation det næste år?

Hvis svaret er ja, kunne det tyde på, at man måske har nærmet sig en god balance. Men er svaret nej, er det vigtigt at tage det alvorligt og lave nogle ændringer i hverdagen.

Som pårørende er det vigtigt at lære at passe på sig selv og give sig selv plads til at have et liv udover at være pårørende. Ellers kan man risikere at blive så belastet, at man ikke er i stand til at tage sig af sin kære.

Overvej, hvordan du er sammen med din kære

Man kan være sammen med sin kære på mange måder. Det kan være, man hjælper med praktiske gøremål, har samtaler om situationen, laver helt normale hverdagsting som at gå en tur eller se fjernsyn eller noget helt fjerde.

Det kan være værdifuldt for dig at overveje, hvordan du er sammen med din kære. Hvad er mindst belastende for dig som pårørende? Det er helt individuelt, og hvad du foretrækker, kan ændre sig efter dagsformen. Det vigtige at nævne er, at uanset hvordan du foretrækker at være sammen med din kære på dagen, så er alt okay.

Hold fast i dit sociale liv

Når tiden er knap og overskuddet er under pres, er det ofte de sociale aftaler, som pårørende vælger fra for at få mere tid til deres kære eller praktiske gøremål. Selvom det på den korte bane kan virke som det rigtige at gøre, er det alligevel vigtigt at holde fast i nogle af de sociale aftaler. Har du nogle relationer, hvor du bare kan få lov til at være dig? Så forsøg at holde fast i de aftaler. Det er nemlig her, du ikke behøver løse eller yde noget. Du kan bare være dig og give dig selv mulighed for selv at få omsorg. Det er med til at give dig andet indhold i hverdagen og lade op.

Sæt ting i kalenderen, som giver dig energi

Det kan være en god ide at booke tid i kalenderen til dig selv. Her er der plads til, at du laver ting for din egen skyld. Det kan for eksempel være en fast aftale med en god ven, noget aktivt, hvor du får rørt kroppen eller en hobby, du kan dyrke. Det essentielle er, at det er aktiviteter, som lader dig op og giver plads til dig og den person du er ud over at være pårørende.

Se alt indhold

Arbejdsliv

Erhvervspsykologens råd til god kommunikation med kollegaer

”Fortæl at du stadig er en del af holdet”. Sådan lyder et af rådene fra Jess Haderslev, der arbejder som erhvervspsykolog. Læs med her og få hans råd til, hvad du selv kan gøre for at bevare det gode samarbejde og relation med dine kollegaer, når din pårørendesituation har indflydelse på arbejdslivet.

råd til god kommunikation med kollegaer
Jess Haderslev, psykolog og godkendt som specialist i arbejds- og organisationspsykologi

Arbejdet kan være et vigtigt pusterum for mange pårørende. Her er der fokus på andet end sygdom, og samværet med gode kollegaer kan være med til at give en følelse af normalitet og hverdag.

Jess Haderslev er erhvervspsykolog og har erfaring med at rådgive både ledere og ansatte. Han giver her sine råd til, hvordan du kan bevare den gode relation og det gode samarbejde med dine kollegaer, når pårørendesituationen har indflydelse på arbejdslivet.

Find balancen for åbenhed

Det er hjælpsomt, hvis du lader dine kollegaer vide, hvilken situation du står i. Viden om din pårørendesituation er en forudsætning for, at de forstår, du kan være påvirket både fysisk og mentalt. Det vil også være nemmere for dem at forstå, hvis der er nogle ting, du plejer at stå for tidligere, men lige nu ikke er i stand til at gøre.

Dog er det vigtigt at nævne, at åbenheden ikke skal være grænseløs. Nogle pårørende føler, de skal legitimere, at de har brug for andre hensyn. Af den grund kan man komme til at fortælle for meget, som man muligvis fortryder efterfølgende. Derfor er det en god ide at overveje på forhånd, hvor meget og hvor lidt, du vil indvie dine kollegaer. Du kan have en standardsvar klar, som er imødekommende, men som ikke nødvendigvis lægger op til dialog, hvis du ikke ønsker det.

Indvi dine kollegaer i aftalerne med din leder

Det er en god ide at melde ud, hvad der bliver aftalt med lederen på de punkter, som har indflydelse på arbejdsgangen med dine kollegaer. Det kan være, I aftaler, at du har flere hjemmearbejdsdage, måske lægger du dine timer anderledes, så man ikke kan kontakte dig om formiddagen, eller måske er der nogle arbejdsopgaver, du ikke længere skal tage dig af. Uanset hvordan aftalen bliver, er det en god ide at indvie dine kollegaer. Du kan aftale med din leder, hvordan og hvornår det skal meldes ud. På den måde opstår der ikke tvivl eller undren, hvis din gang på arbejdspladsen bliver anderledes. Og så er det også nemmere for dine kollegaer at agere i ændringer og tage hensyn til dig.

Fortæl at du stadig er en del af holdet

Som pårørende vil man gerne mødes med forståelse, men samtidig også bevare de positive forventninger fra ens kollegaer. Nogle kollegaer kan som et misforstået hensyn komme til at ville skåne dig. For eksempel ved at undgå at involvere dig i nogle opgaver eller udfordringer. Det kan give dig som pårørende en følelse af at blive forbigået eller glemt. For at undgå det, er det en god ide at italesætte, at du fortsat både kan og vil bidrage, og at du stadig er en del af holdet, som de kan regne med. Det vil gøre det nemmere for dine kollegaer at navigere i situationen. Samtidig er det med til at bevare følelsen i dig af at være værdifuld for dine kollegaer.

Se alt indhold

Arbejdsliv

Erhvervspsykologens råd til pårørende: Sådan kan du skabe et godt samarbejde med din leder

”Spil din leder god.” Sådan lyder det helt overordnede råd fra Jess Haderslev, som er erhvervspsykolog. Han giver her sine gode råd til, hvordan du kan skabe et godt samarbejde mellem din leder og dig som pårørende.

Råd til et godt samarbejde med din leder
Jess Haderslev, psykolog og godkendt som specialist i arbejds- og organisationspsykologi

Det kræver tid og energi at være pårørende til én med en psykisk sygdom. Det kan have stor indflydelse på arbejdslivet. Udover at et arbejde er afgørende for ens økonomi, så kan arbejdet også være vigtigt mentalt for mange pårørende. Her er der nemlig et pusterum og en følelse af noget normalitet i hverdagen, hvor sygdom ellers kan fylde meget. Derfor er det vigtigt at forsøge at bevare relationen til jobbet.

Jess Haderslev er erhvervspsykolog. Han hjælper både ledere og ansatte med at finde løsninger på problemstillinger og dilemmaer, man kan møde i arbejdslivet. Ifølge ham gør du som pårørende og ansat dig selv en tjeneste ved at påtage dig ansvaret for at hjælpe din leder med at hjælpe dig. Her får du hans råd til, hvordan du i samarbejde med din leder, kan få nogle rammer på dit arbejde, som du kan fungere under som pårørende.

Forbered dig inden mødet – vær et skridt foran

Når du og din leder skal have et møde om situationen og omstændighederne, gør du både dig selv og din leder en tjeneste ved at have forberedt dig inden. Gør dig nogle overvejelser om, hvad der skal til, for at du kan lykkes som ansat. Det kan for eksempel være, du har behov for at gå ned i timer, arbejde mere hjemmefra eller have større fleksibilitet. I stedet for at gå ind til mødet med en forventning om, at din leder har svaret, så kom med et forslag til en løsning og læg op til, at I kan have en dialog om det.
Derudover er det en god ide, hvis I har en månedlig fast aftale, hvor I checker ind og kan tale om, hvordan det går.

Afsøg dine rettigheder og muligheder

Det er ikke givet, at din leder ved alt og har løsningen. Derfor er det en fordel, hvis du hjælper dig selv på vej. Undersøg hvilke rettigheder og muligheder du har. Det kan for eksempel være muligheden for pasnings- og plejeorlov eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Kom gerne med ideer og forslag, så din leder har noget konkret at forholde sig til. Du kan tage din fagforening, sagsbehandler eller anden kontaktperson med på råd inden, hvis du har behov for det.

Overvej dine opgaver fremadrettet

Hvis du har et ønske om at få skåret nogle opgaver fra for at skabe mere luft, er det en god ide at overveje mulighederne og de opgaver, du har nu. Hvilke opgaver er vigtigst, du fortsat er en del af? Hvad skal prioriteres? Hvad kan overlades til andre? Og er der nogle opgaver, hvor ansvaret kan fordeles? Det er nemmere at tale med din leder om mulighederne, hvis du på forhånd har dannet dig et overblik og gjort dig nogle tanker om opgaverne fremadrettet. Hvis det bliver for uoverskueligt at sidde med selv, så lav en liste med alle dine opgaver. Så kan du og din leder i fællesskab finde ud af, hvad der skal prioriteres af dig, og hvilke opgaver der, for en periode, skal væk fra dit bord.

Formuler dine ønsker til kommunikationen

Det er en god ide at fortælle, hvilke ønsker du har til kommunikationen mellem jer fremadrettet. Hvis du for eksempel ikke møder ind på samme måde eller du har brug for at arbejde mere hjemmefra, kan det være vigtigt at aftale og forventningsafstemme, hvordan I er i kontakt og kan koordinere arbejde. Nogle ledere eller kollegaer kan være bange for at ringe eller skrive til den pårørende, fordi man ikke vil trænge sig på eller presse vedkommende. Derfor er det nemmere, hvis der er tydelige rammer. Så slipper din leder og kollegaer for at gætte sig frem. Det kan være, at du fortrækker at få beskeder på mail, så du kan svare i dit eget tempo. Eller måske passer det godt med opkald om formiddagen. Giv gerne et konkret bud selv. Husk at I altid kan ændre i jeres aftale om kommunikation, hvis det viser sig, at den ikke passer dig eller din leder. Men det er en stor hjælp for jer begge, hvis du kan formulere dine ønsker med et konkret bud.

Forsøg at være åben

Forsøg så vidt muligt at være åben omkring forløbet og tidsperspektivet over for din leder. Det kan være svært – og især tidsperspektivet er forskelligt alt efter, hvor man er henne i forløbet. Men dels er det nemmere for din leder at forstå alvoren, hvis han eller hun er opdateret. Og dels er det nemmere for din leder at støtte og hjælpe dig, når han eller hun kender til omstændighederne.

Se alt indhold

Arbejdsliv

Psykologens råd til en god arbejdsdag som pårørende

”Overvej på forhånd, hvad du vil dele med dine kollegaer.” Sådan lyder det første råd fra psykolog Laura Hanghøj. Læs med her og få hendes fire råd til, hvordan du kan få en arbejdsdag, som er rar for dig som pårørende at være i.

Råd til pårørende om at få en god arbejdsdag

Mange pårørende oplever, at deres pårørendesituation har indflydelse på deres arbejdsliv. Hvor meget det fylder, vil variere efter relationen, sygdommen og om I er i en akut eller ikke-akut fase. Men fælles for de fleste pårørende er, at det til tider vil fylde i arbejdslivet.

Laura Hanghøj arbejder til daglig som autoriseret psykolog og erhvervspsykolog. Hun giver her sine fire råd til, hvordan du kan være med til at skabe en god arbejdsdag for dig selv som pårørende.

Laura Hanghøj, psykolog og erhvervspsykolog

Overvej på forhånd, hvad du vil dele med dine kollegaer

Det kan være en god ide at gøre sig overvejelser på forhånd om, hvor meget du har lyst til at dele med dine kollegaer. Nogle oplever at komme til at dele mere, end man egentlig har lyst til. Især hvis man bliver spurgt på et tidspunkt, hvor man er uforberedt eller følelsesmæssigt påvirket. Så det er en god ide at overveje på forhånd, hvad du har lyst til at fortælle til hvem. Det kan være forskelligt, alt efter om det er en kollega, en kunde, elever, eller hvem der ellers er en del af din arbejdsplads.

Hav et standardsvar klar

Nogle pårørende er bange for at blive overvældet eller overrumplet af følelser på arbejdet, og har ikke lyst til at åbne for meget op for privatlivet. Har du det på samme måde, kan det være hjælpsomt at have forberedt et standardsvar. Mange pårørende oplever en stor tryghed i at have et høfligt og imødekommende svar klar. Men et svar som alligevel lukker samtalen ned og ikke inviterer til yderligere dialog. Det kan for eksempel være: ”Tak fordi du spørger. Det går stille og roligt fremad.”

Fordel vagttelefonen

Det kan være en stor mental byrde at være tilgængelig over for sin kære på mobilen konstant. Der er forskel på behovet alt efter, om man er i den akutte fase eller ikke-akutte fase.

Er I i den akutte fase, er det en god ide at fordele tiden for, hvem der er tilgængelig hvornår. Så ved I, hvornår I hver især kan være på arbejde med koncentration og ro i sindet, uden at blive ringet op.

Hvis I er i den ikke-akutte fase, er det en god ide at lave en aftale med din kære, som er syg. Det kan være, I aftaler, at din kære ikke må ringe i arbejdstiden, medmindre det er akut. Eller måske I laver en aftale med en bedsteforælder eller en moster om, at din kære ringer til en af dem.

Det er oftest først, når man prøver at være fri fra mobilen, at man opdager, hvor meget den egentlig fylder.

Ræk ud og få hjælp til dit eget forløb

Når man er pårørende, er man ofte tovholder og har mange forskellige kasketter på. Både for ens kæres liv, men også for éns eget, herunder også arbejdsliv og det sygefravær, situationen giver. Det kan være udmattende og meget tidskrævende. Derfor kan det være en god ide at række ud og bede om hjælp til din pårørendesituation i din omgangskreds.

Din ven for eksempel kan have svært ved at hjælpe din kære med hans eller hendes sygdomsforløb. Men vedkommende kan godt hjælpe dig med din pårørendesituation. Det kan være, du har brug for hjælp til at undersøge muligheden for kørselspenge, tabt arbejdsfortjeneste eller hvordan man udfylder en bestemt blanket hos kommunen for eksempel.

Se alt indhold

Find hjælp & støtte Find hjælp & støtte

Hvor finder jeg støtte som pårørende?

De fleste pårørende har brug for hjælp og støtte. Måske har du brug for hjælp til at håndtere de svære følelser, eller måske har du brug for at spejle dig i andre, som sidder i samme situation som dig. I denne video kan du høre mere om nogle af de mest oplagte eller almindelige steder, du kan finde hjælp.

Se alt indhold

Arbejdsliv Hverdagen

Som pårørende på jobbet – hvad kan du gøre?

Det kan nærmest være et fuldtidsarbejde at være pårørende. Så hvordan skal man kunne have et almindeligt arbejde ved siden af det?
I denne video får du nogle råd til, hvordan du kan gøre det lidt nemmere at håndtere at have et job og på samme tid være pårørende.

Se alt indhold

Svære følelser Svære følelser

Pårørende – de svære følelser

Det er hårdt, når én man elsker, får en alvorlig sygdom. Som pårørende kan man være fyldt op af kaos og svære følelser. I denne video får du tre vigtige budskaber: Det er ikke din skyld. Dine følelser er normale. Og det er vigtigt, at du taler med nogen om, hvordan du har det.

Se alt indhold

Krisehåndtering Tal med barnet

Hvad er en forebyggelsesplan?

Hvad gør man, når én man holder af, for eksempel ens barn eller ægtefælle, får alvorlige symptomer eller på andre måder får det dårligt på grund af sin psykiske sygdom? Det er et spørgsmål, der fylder meget hos pårørende. En del af svaret kan være en forebyggelsesplan. I denne video bliver du klogere på, hvad en forebyggelsesplan er, og hvornår den er god at have

Se alt indhold

Hverdagen

Små pauser i hverdagen

Når du er pårørende, kan det være svært at holde fokus på, hvordan du har det, fordi al opmærksomheden bliver rettet mod din kære. Men det er vigtigt, du også husker at passe på dig selv og få et pusterum en gang i mellem.
I denne video får du seks konkrete ting, du kan gøre, for at få nogle små pauser naturligt ind i hverdagen.

Se alt indhold

Find hjælp & støtte Hverdagen Svære følelser Svære følelser Svære følelser

Psykologens råd: Til pårørende om skyldfølelse

Skyldfølelse er en af de svære følelser, som mange pårørende bærer rundt på. Psykolog Zarah Høst har stor erfaring med at hjælpe pårørende og giver sine råd til, hvordan man kan arbejde med skyldfølelse.

Psykologens råd skyldfølelse

Mange pårørende føler skyld over for den, der er syg og går rundt med mange selvbebrejdende tanker. Det kan være meget belastende og der opstår en risiko for, at den pårørende selv bliver syg. Det fortæller psykolog Zarah Høst. Hun er psykolog hos Pårørendepsykologerne i København og har stor erfaring med at hjælpe pårørende. Hun mener, at selvom skyldfølelse er en naturlig del af menneskets følelser, er den vigtig at være opmærksom på. Den må nemlig ikke fylde i så høj grad, at det bliver hæmmende for personen. Her kommer hun med sine bedste råd til pårørende om at arbejde med skyldfølelse.

Gå i rette med tankerne

”Mange pårørende har skyldfølelse uden at have reel skyld. Og har mange selvbebrejdende tanker over, hvad man kunne have gjort anderledes. Fx kan man måske ikke være så stor en støtte, som man gerne vil. Her må man se på den situation, man står i, og gå i rette med tankerne. Er det rigtigt, at jeg kunne have gjort noget andet og bedre på det pågældende tidspunkt med den viden og de ressourcer, jeg havde der?

Nogle kan føle skyld over, at man fx ikke opdagede sygdommen tidligere. Ofte når vi kigger tilbage, kan vi se alle tegnene. Men før sygdommen udviklede sig, kendte man ikke tegnene. Derfor kunne man ikke have set det eller gjort noget anderledes. Man skal huske sig selv på de ressourcer og den viden, man havde til rådighed og spørge sig selv, om man reelt kunne have gjort noget andet og bedre.”

Tal med dine nærmeste

”En anden ting, man kan gøre, er at tale med sine nærmeste om sine følelser og tanker. Det kan være hjælpsomt at få andres perspektiv på situationen. Ofte ser de os med mere milde øjne, end vi selv gør. Det kan hjælpe os til at forstå, hvor vi reelt har skyld, og hvornår vi er urimelige overfor os selv.

Hvis man er bekymret for en afvisning eller synes, det er svært at tage op med andre, kan man gøre det i små trin. Fx ved at tale med en ven om en enkelt situation. Der kan man se, hvordan han eller hun reagerer, og hvordan det føles for en selv at dele det. Føles det svært at skulle tale om, kan man skrive det ned, før man taler med sin ven eller veninde. Det kan gøre det nemmere at åbne op, når man allerede har formuleret sine tanker.”

Søg professionel hjælp

”Hvis skyldfølelse breder sig til at have indflydelse på daglig trivsel eller udvikler sig til skam, hvor de negative tanker begynder at handle om, hvem man er som menneske fremfor ens handlinger, er det vigtigt at søge hjælp fx gennem en psykolog eller en forening, der hjælper pårørende. For mange pårørende kan skyldfølelse brede sig til at handle om hele en selv, hvor man fx kan tænke, at man er en dårlig mor. Det kan være svært at spørge om hjælp, når det omhandler skam, fordi det er følelser, vi helst gemmer væk. Det ligger i skammens natur, at vi forsøger at undgå, at andre finder ud af, hvor vi er ”forkerte”. Men for de fleste, er det en stor lettelse, når de først har rakt ud.”

Del med andre i samme situation

”For mange pårørende kan det være rart og befriende at tale med andre, der har en forståelse for ens situation. Her kan man tale med andre, der også er pårørende, hvor det nogle gange kan være nemmere at dele svære følelser. Det kan man fx gøre gennem de mange online fora og grupper, der findes for pårørende, men man kan også tale med andre pårørende i en samtalegruppe.”

Det er okay at føle negative følelser over for den, der er syg

”Mange kan have dårlig samvittighed eller føle skyld over at have negative følelser rettet mod  den, der er syg, fx at være vred på eller skamme sig over vedkommende. Her er det vigtigt at understrege, at det er helt naturlige følelser at have og at følelserne ikke er forkerte. Vi kan ikke kontrollere, hvad vi føler, hvorfor vi heller ikke kan føle noget, der er forkert. Men det er måden vi reagerer og handler på, der er afgørende. Det handler om, hvordan vi opfører os og om vi forsøger at håndtere eksempelvis vreden på konstruktiv vis. Og hvis vi ikke formår at reagere hensigtsmæssigt på de følelser, vi har, kan man tage ansvar ved at søge hjælp til at lære det.”

Sig undskyld

”Hvis vi føler skyld overfor en person, kan man i stedet for at vende det indad, sige undskyld. Det er jo netop det, er er forskellen på skyld og skam. Når vi oplever skyld, kan vi sige undskyld, og erkende overfor den anden, at vi ville ønske vi havde handlet eller tænkt anderledes. At sige undskyld giver mulighed for tilgivelse, hvilket kan være forløsende for begge parter. Det er selvfølgelig ikke i alle situationer, hvor det er muligt at give en undskyldning, eller at få tilgivelse. Men det kan være forløsende at have erkendt sin skyld, for om ikke andet, at man selv kan begynde at give slip på skyldfølelsen og arbejde hen mod også at kunne tilgive sig selv. For vi bliver bedre hjælpere, både for den, der er syg, men også for os selv, når vi er drevet af omsorg frem for skyldfølelse.”

Se alt indhold

Hverdagen Hverdagen Svære følelser

Psykologens råd: Sådan passer du på dig selv som pårørende

Når ens kære bliver syg, sætter mange pårørende ind med al den energi og hjælp, de kan – og lidt mere. Men der tænker man måske ikke på, at situationen kan vare ved rigtig længe og at det ikke er et ansvar og en belastning, man kan holde til i længden. Det fortæller Zarah Høst, der er psykolog hos Pårørendepsykologerne i København. Derfor giver hun sine bedste råd til, hvordan man kan passe på sig selv som pårørende.

Psykologens råd til pårørende

Det er okay, hvis du har det svært

”Mange pårørende siger: ’Det er ikke mig, der er syg, så det er ikke mig, der skal have hjælp eller have fokus’. Ofte er der tale om mennesker, der tager ansvar for et andet menneske i en sådan grad, at de kan risikere at glemme dem selv. Men for at du kan være en langtidsholdbar pårørende, er det nødvendigt, at du bruger tid og energi på dig selv. Du skal lytte til dig selv og række ud efter hjælp og støtte, hvis du har det svært. Din trivsel er både vigtig for dig og for den, du er pårørende til.”

Vær bevidst om det ansvar, du tager

”Det kan være en hjælp at blive bevidst om det ansvar, man tager eller får pålagt. Er det mere, end jeg kan håndtere? En god måde kan være at spørge sig selv: Kan jeg være pårørende på den her måde de næste tre år? Hvis ikke, er det nødvendigt at ændre på nogle ting og fralægge sig noget af ansvaret, så situationen bliver langtidsholdbar.”

Uddeleger så mange opgaver som muligt

”Det er realiteten for mange, at der på grund af huller i systemet ender et stort ansvar på pårørende. Mange pårørende ender i mange forskellige roller. Det kan for eksempel være som behandler, sygeplejerske, chauffør eller advokat. Og det ender med at være et stort ansvar på de pårørendes skuldre. For ikke at blive overbelastet, vil mit råd være, at man forsøger at uddelegere så mange opgaver som muligt. Også de små, som man tænker ikke tager så meget energi. Er der for eksempel en anden, der kan køre den syge til og fra ting eller er der måder, hvor andre i dit netværk kan hjælpe dig, så DU bliver aflastet i DIN hverdag.”

Godt at skelne mellem tanker og bekymringer

”Det er en naturlig menneskelig reaktion at bekymre sig. Når vi står i en krise, så forsøger vi at forudsige situationen. Men problemet er, at når vi bekymrer os, tager forsmag på de negative følelser forbundet med det vi forestiller os, og at det sjældent er virksomt. Det kan her være brugbart at skelne mellem tanker og bekymringer. Tanker er, når man tænker over noget, som kan blive til en handling. Bekymringer er, når tankerne drejer sig om noget, hvor man ikke kan overføre det til en handling, som kan afhjælpe situationen. Ved at lave denne skelnen, kan du øve dig på at skubbe bekymringerne væk og i stedet fokuserer på at tænke på hvor dit egentlige råderum er i den pågældende situation. Nogen bruger for eksempel en bekymringskasse, hvor man skriver bekymringerne ned på et papir og lægger fysisk væk.”

Tag små og store pauser

”Det er vigtigt at sørge for at tage nogle pauser. Både små og store pauser. Små pauser i hverdagen kan være en gåtur, at bruge en mindfulness-app eller sidde og drikke kaffe og kigge ud ad vinduet. Det kan også være at holde fast i de hobbyer og interesser, som du hele tiden har haft, men måske ikke har prioriteret længe.

De store pauser handler om, at det er ok at trække sig i længere tid. Det kan for eksempel være at tillade sig selv at tage på ferie. Hvis I bor sammen, kan det være at tage en dag hjemme, mens den syge er et andet sted. Hvis I bor hver for sig, kan I have mindre kontakt i nogle dage, uger eller måneder. I nogle pårørenderelationer er det sværere at holde pauser end andre. For eksempel hvis det drejer sig om relationer, hvor man er den primære omsorgsperson. Her kræver er det, at man undersøger, hvilke andre der kan være der, mens du selv tager en pause. Perioden, hvor du er fraværende, er på kort sigt måske ikke den optimale løsning for den syge, men det vil betyde at du kan blive ved med at holde til at være der på langt sigt.”

Spørg dig selv: Hvornår gør jeg nok?

”Mange af de pårørende, jeg taler med, har dårlig samvittighed, hvor de føler, at de burde gøre mere for den syge. Her vil jeg råde til, at man husker at tage sine omstændigheder i betragtning. Hvilke ting spiller ind i forhold til, hvad jeg kan gøre og hvor meget jeg kan klare?

Man kan spørge sig selv og helt ærligt forsøge at svare på: Ved jeg, hvornår jeg gør det godt nok? Og være venlig og realistisk i din vurdering af, hvor meget du egentlig kan.

Hvis man ikke ved, hvornår det er godt nok, kan det være, fordi man forsøger at kompensere for den lidelse, sygdommen påfører den syge og en selv. Og det kan man selvsagt ikke, hvorfor man kommer på alvorligt overarbejde. Her skal man prøve at huske sig selv på, at man gør det så godt, man kan – og måske søge hjælp til at arbejde med den sorg, det kan være at erkende, hvad det betyder for en selv og ens kære, at sygdommen er til stede i jeres liv.”

Se alt indhold

Kom i gang Krisehåndtering

Overlægens råd: Når din kære ikke vil have hjælp

Det kan være meget vanskeligt for de pårørende, når deres kære ikke vil have hjælp. Overlæge Hans Henrik Ockelmann fortæller om den svære balance mellem at bevare relationen til den, der er syg, og samtidig være ærlig om behovet for hjælp.

Afmagt. Bekymringer. Skyld. Det er nogle af de følelser, der kan ramme pårørende, når den, der har en psykisk sygdom, ikke ønsker hjælp. Skal man som pårørende skubbe på, for at de søger hjælp? Skal man lade dem være? Det kan være svært at vide, hvad der er bedst at gøre, når man er bekymret for sin kære og bare ønsker dem det bedste.

Hans Henrik Ockelmann, der er speciallæge i psykiatri og overlæge på Psykiatrisk Center Sct. Hans, deler her sin viden og råd til pårørende om, hvad man kan gøre, når ens kære ikke vil have hjælp.

Manglende sygdomserkendelse

Der kan være forskellige årsager til, at mennesker med psykisk sygdom ikke ønsker hjælp. En af de mest almindelige grunde er, at man i sin sygdom ikke har en oplevelse af at fejle noget, fortæller Hans Henrik Ockelmann.

”Hvis man ikke fejler noget, så er der heller ikke nogen grund til, at man søger psykiatrisk hjælp. Det vil føles som en misforståelse at gøre det,” forklarer han.

Hans Henrik Ockelmann forklarer, at hvis man fx har en oplevelse af, at naboen sender stråler ind gennem væggen, så vil det mest oplagte for den, der oplever det, være at ringe og bede politiet om at fjerne naboen. Det kan også være, hvis man føler, man bliver forfulgt.

”Så vil det ikke alene være misforstået, det vil også være krænkende og måske ligefrem farligt at søge den såkaldte hjælp. For hvad nu hvis man bliver lullet ind i troen på, at man er syg,” fortæller han.

Tag med for min skyld

Hvis man vil overbevise sin kære om, at der er et behov for hjælp, kan det være svært at vide, hvordan man skal takle situationen. Det kan være et svært dilemma at finde ud af, hvornår man skal følge sygdommens tanker og give sin kære ret, og hvornår man skal sige personen imod. Hvis man siger personen imod, risikerer man måske, at de bryder relationen til en. Men det kan være problematisk ikke er sige sin ærlige mening om situationen, mener Hans Henrik Ockelmann.

”Hvis du giver patienten ret i noget, du ikke er enig i, så vil de fleste opdage, at man lyver for dem på et tidspunkt eller bare snakker dem efter munden. Og det er jo også et svigt,” siger han.

Ifølge Hans Henrik Ockelmann handler det om at finde den rette balance og måde at sige det på, for man skal ikke undlade at fortælle sin kære, at man mener, de skal søge hjælp.

”I forbindelse med at man skal opsøge psykiatrisk skadestue, kan man for eksempel sige til patienten: Jeg har den oplevelse, at du har det sådan. Vil du ikke godt for min skyld tage med og snakke med en læge? Det kan være det er dig, der tager fejl, det kan være det er mig, der tager fejl. Men skal vi ikke bede en ekspert om at vurdere det?” siger han.

Relationen kan heles igen

I nogle tilfælde kan relationen til din kære blive påvirket af de uenigheder, der kan opstå om at søge hjælp. Dette kan være en stor bekymring for mange pårørende. Men det er Hans Henrik Ockelmanns opfattelse, at relationen i mange tilfælde kan heles igen.

”Det min erfaring, at når sygdommen træder i baggrunden, så kan der gennemføres et helingsarbejde. Nogle gange hjælper det bare, at patienten får det bedre og indser, at de har en sygdom, og at de pårørende faktisk bare forsøgte at hjælpe,” siger Hans Henrik Ockelmann.

Se alt indhold

Krisehåndtering Stress Svære følelser

Webinar: Kroppen og den psykiske belastning

Er du interesseret i at forstå kroppens reaktioner på belastninger, og hvordan det er muligt at forebygge og imødegå kropslige traumer?
I dette webinar er der fokus på traume- og krisepsykologi, herunder kroppens reaktion på belastning.

Se kommende webinarer

Se alt indhold

Hverdagen Svære følelser

Compassion-træning for pårørende

Compassion-træning kan lære os at rumme svære følelser, at handle mere hensigtsmæssigt og at passe bedre på vores egen og andres mentale sundhed.

I dette webinar fortæller Nanja Holland Hansen, psykolog og forsker i compassion-træning og mental sundhed om studiet om compassion, og til slut får du nogle øvelser, du kan bruge derhjemme.

Se kommende webinarer

Artikler

Pas på dig selv

Compassion-træning for pårørende

Pas på dig selv

Webinar: Kroppen og den psykiske belastning

Børn og unge med psykisk sygdom, Ny som pårørende, Pas på dig selv

Psykologens råd: Til pårørende om skyldfølelse

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Psykologens råd: Sådan passer du på dig selv som pårørende

Pas på dig selv

Små pauser i hverdagen

Børn og unge med psykisk sygdom, Pas på dig selv

Hvad er en forebyggelsesplan?

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Pårørende – de svære følelser

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Som pårørende på jobbet – hvad kan du gøre?

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Hvor finder jeg støtte som pårørende?

Pas på dig selv

Psykologens råd til en god arbejdsdag som pårørende

Pas på dig selv

Psykologens råd til, hvordan du forebygger at blive belastet som pårørende

Pas på dig selv

Erhvervspsykologens råd til god kommunikation med kollegaer

Pas på dig selv

Erhvervspsykologens råd til pårørende: Sådan kan du skabe et godt samarbejde med din leder

Pas på dig selv

Webinar: Når bekymringer fylder hos dig som pårørende

Børn og unge med psykisk sygdom, Pas på dig selv

Parterapeutens råd om parforhold i pårørenderollen

Behandling

Overlægens råd: Når din kære ikke vil have hjælp

Behandling, Pas på dig selv

Podcast: Når din kære ikke vil have hjælp

Pas på dig selv

Webinar: Styrk din psykiske robusthed

Pas på dig selv

Fem råd: Lær at håndtere en krise

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Sådan kan du håndtere skam

Pas på dig selv

Sådan kan du aflede ubehagelige tanker

Pas på dig selv

Lær krisen at kende

Børn og unge med psykisk sygdom, Pas på dig selv

De svære forælderfølelser

Pas på dig selv

Podcast: Viden og råd om krise og kaos

Pas på dig selv

Podcast: Lær at balancere arbejdet og pårørenderollen

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Håndtér de svære pårørendefølelser

Pas på dig selv

Lav en forebyggelsesplan

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Hvor kan jeg få rådgivning?

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Hvor kan jeg få støtte som pårørende?

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Giv dig selv små pauser i hverdagen

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Arbejdslivet som pårørende

Se alt indhold

Kom i gang Krisehåndtering

Podcast: Når din kære ikke vil have hjælp

Hvorfor vil nogle mennesker med psykisk sygdom ikke modtage hjælp fra hverken behandlere eller pårørende? I denne podcast får du viden og råd til, hvordan du som pårørende kan motivere og hjælpe din kære i situationen – og samtidig passe på dig selv.

Se alt indhold

Hverdagen Krisehåndtering Stress

Webinar: Styrk din psykiske robusthed

Vores psykiske robusthed er afgørende for, hvor godt vi klarer os igennem stressede og belastende perioder. Og som pårørende til én med psykisk sygdom vil din psykiske robusthed af og til blive sat på prøve. I dette webinar får du viden om psykisk robusthed, og hvordan du kan styrke den.

Se kommende webinarer

Se alt indhold

Krisehåndtering

Fem råd: Lær at håndtere en krise

Kriser rammer, når noget uventet sker, og alt pludselig virker kaotisk og håbløst. I denne video giver Bedre Psykiatris pårørenderådgiver Linn Aabling fem råd til, hvordan du kan håndtere en krise.

Se alt indhold

Svære følelser

Sådan kan du håndtere skam

Skam er en følelse, som pårørende til mennesker med psykisk sygdom ofte kæmper med. I denne video giver Bedre Psykiatris pårørenderådgiver Cecilie Sørensen viden og råd til, hvordan du kan håndtere din skam.

Se alt indhold

Krisehåndtering

Sådan kan du aflede ubehagelige tanker

Når du står i en krise, og hovedet er fyldt med kaos og bekymringer, kan det af og til være en god idé at aflede dine tanker fra alt det ubehagelige og få ro på. Det giver Bedre Psykiatris rådgiver Linn Aabling tre teknikker til i videoen.

Se alt indhold

Krisehåndtering

Lær krisen at kende

Pårørende til mennesker med psykisk sygdom har øget risiko for at opleve kriser. Men hvad er kriser egentlig? Hvorfor opstår de? Og hvordan reagerer vi, når vi bliver ramt? Det kan du blive klogere på i dette webinar.

Se kommende webinarer

Se alt indhold

Svære følelser Svære følelser

De svære forælderfølelser

Er jeg skyld i mit barns psykiske sygdom? Gør den mig til en dårlig forælder? Mange forældre kæmper med svære og tabubelagte følelser. De følelser sætter psykolog Louise Brückner Wiwe fokus på i dette webinar.

Se kommende webinarer

Se alt indhold

Krisehåndtering

Podcast: Viden og råd om krise og kaos

Det er sorgfuldt, kaotisk og skræmmende, når én, man er tæt på, får en psykisk sygdom. I denne podcast kan du møde Marianne, der er mor til en 22-årig datter med psykisk sygdom, og psykoterapeut Lene Karlsson, der giver gode råd om at være pårørende i en krisetid.

Se alt indhold

Arbejdsliv Hverdagen

Podcast: Lær at balancere arbejdet og pårørenderollen

Det er svært for mange pårørende at bevare jobbet, når psykisk sygdom gør hjemmefronten kaotisk. Mange må gå ned i tid eller helt forlade arbejdsmarkedet. Bedre Psykiatris rådgiver Cecilie Sørensen og social- og handicapkonsulent Søren Møller Petersen giver gode råd til, hvordan du kan få arbejdslivet til at hænge sammen.

Se alt indhold

Svære følelser Svære følelser

Håndtér de svære pårørendefølelser

Her kan du blive klogere på de svære følelser, som pårørende til mennesker med psykisk sygdom typisk har, og få værktøjer til, hvordan du håndterer følelserne bedst muligt.

Trist kvinde med hænderne foldet op mod ansigtet

Når én af dine nærmeste har en psykisk sygdom, er hovedet ofte fyldt med følelser, som er svære at håndtere og tale om. Mange føler for eksempel, at de er skyld i den psykiske sygdom. Mange skammer sig over den, der er syg, når de er ude blandt mennesker. Og i de allersværeste stunder ønsker mange pårørende, at personen bare ikke var her.

Selvom det kan virke sådan, er du ikke alene med følelserne. Faktisk er de velkendte for langt de fleste pårørende.

Vi mennesker forsøger typisk at undgå de svære følelser og indrette vores liv, så vi ikke mærker dem. Men følelserne er et livsvilkår – særligt som pårørende – og det bedste, du kan gøre, er at blive bevidst om følelserne og acceptere dem i stedet for at skubbe dem væk. Så bliver de nemmere at håndtere og leve med.

Råd om at håndtere følelserne

Her får du en række råd til, hvordan du bedst kan takle de svære og af og til skamfulde følelser.

Husk, at dine følelser er normale

Når det ser allermørkest ud, og du tænker, at dit liv ville være lettere, hvis personen ikke var her mere, så husk, at det er helt normalt at føle sådan.

Utallige pårørende fortæller om den slags følelser i Bedre Psykiatris pårørenderådgivning, og mange tror, at de er helt alene om de skamfulde følelser. Det er de ikke, og det er du ikke. Det er hårdt at bære rundt på de følelser oven i alt det andet, du oplever, så prøv at hjælpe dig selv, ved at give slip på selvbebrejdelsen. Det er ikke forkert at føle, som du gør

Tal om det

Hvorfor skulle jeg dog tale om følelserne? Hvad skulle det hjælpe? Det ændrer jo ikke noget.

Sådan kan vi alle sammen have det, når noget er svært. Men husk: Det hjælper næsten altid at give følelserne luft og sætte ord på – også når følelserne er tunge eller skamfulde. Når tankerne og de smertelige følelser bliver formuleret højt, skifter de ofte karakter og bliver til noget, man kan forstå og håndtere. Samtidig giver det mulighed for at få en andens perspektiv på situationen. Andre mennesker ser typisk mildere og mere objektivt på din situation, end du selv kan.

Find den rigtige at tale med

Det kan være svært at finde den rigtige anledning eller indgang til at tale fortroligt. Og det kan i det hele taget være svært at tale om følelser, som ofte er tabubelagte.

Men hvis der er én, du vil åbne op overfor, så spørg gerne direkte, om han eller hun vil tale med dig om det, du oplever og føler. Aftal eventuelt et tidspunkt.

Overvej også, om der er mere end én person, du kan tale med. Det kan mindske risikoen for, at relationerne til dine nærmeste bliver overbelastet

Tal med en psykolog

Vi har ikke alle sammen en oplagt fortrolig at tale med om svære følelser. Du kan også overveje en psykolog.

Du kan enten selv betale, eller tale med din læge om muligheden for at få en henvisning. Det er der mulighed for som pårørende til én med alvorlig psykisk sygdom. Med en henvisning skal du kun betale 40 procent af prisen for psykologen. Til gengæld er der ofte ventetid. Spørg din praktiserende læge om dine muligheder

Deltag i Bedre Psykiatris samtalegrupper

Det kan være en stor hjælp at tale med andre pårørende, som forstår og genkender dine følelser og dit udgangspunkt.

Bedre Psykiatri holder samtalegrupper rundt om i landet, hvor det er muligt at tale åbent med andre pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Kontakt din lokalafdeling og hør om mulighederne.

Giv dig selv fri

Ja, du er pårørende, men du er også meget andet. Husk det og prøv at få lidt fri fra bekymringerne en gang i mellem – selvom det er svært. Det er okay at nyde en smuk solskinsdag, en film eller en samtale, som handler om noget helt andet end at den, du elsker, er i alvorlig krise.

Det gør dig ikke til et dårligt menneske, at du indimellem holder fri fra dit ansvar og dine bekymringer. Tværtimod bliver du bedre til at håndtere dit ansvar og støtte den syge, hvis du indimellem har mulighed for at lade batterierne op.

Bedre Psykiatris rådgivning forstår de svære følelser

Når følelser som skyld, skam og afmagt tager over, sidder Bedre Psykiatris pårørenderådgivning klar ved telefonen. Rådgiverne har stor erfaring i at hjælpe pårørende og kender de svære følelser, man typisk kæmper med – og i rådgivningen er ingen tanker og følelser for mørke eller tabubelagte.

Se webinar om de svære forælderfølelser

I dette webinar zoomer psykolog Louise Brückner Wiwe og pårørenderådgiver Christina Wind ind på de svære følelser, som forældre til mennesker med psykisk sygdom kæmper med. Se webinaret ’De svære forælderfølelser’.

Se alt indhold

Hverdagen

Lav en forebyggelsesplan

Her kan du læse, hvordan du kan lave en forebyggelsesplan sammen med den, du er pårørende til, som kan hjælpe jer med at håndtere sygdommen i hverdagen.

Mor og psykisk syg søn sammen

Som pårørende kan det være svært at vide, hvad man skal stille op, når symptomerne viser sig i hverdagen. Et værktøj, som virker for nogen, er at lave en forebyggelsesplan.

En forebyggelsesplan er en aftale, du indgår med din kære, der er syg, om, hvordan du kan hjælpe med at forebygge eller dæmpe hans/hendes symptomer. Det er en god idé at lave planen, når personen er i en god og stabil periode.

Når I taler om planen

Det kan være en god idé at starte med en uformel snak. Fortæl, at du nogle gange er i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre, når sygdommen viser sig, og at du ikke ønsker at gå bag hans/hendes ryg. Kom gerne med nogle eksempler på situationer, hvor du har været i tvivl.

Foreslå, at I sammen kan lave en plan over, hvad I kan gøre i situationerne. Hvis den, du er pårørende til, er med på at lave en forebyggelsesplan sammen med dig, er der tre trin, I kan følge:

1. Find de udløsende faktorer

De udløsende faktorer er de situationer, hvor der kan ske en forværring af personens tilstand. Det kan for eksempel være, hvis han/hun bliver udsat for stress, drikker for meget alkohol eller oplever nederlag.

Når I har kortlagt, hvilke udløsende faktorer der gælder for den, du er pårørende til, så tal om, hvad du kan gøre for at støtte personen i at undgå eller at være i de situationer.

I kan finde de udløsende faktorer ved at stille spørgsmålene:

 • Hvornår er der en øget risiko for, at han/hun får symptomer?
 • Hvordan kan jeg som pårørende støtte personen i de situationer?

Det er ikke altid, at der er udløsende faktorer til stede. Hvis det er tilfældet, så spring videre til det næste trin:

2. Identificér de tidlige advarselstegn.

De tidlige advarselstegn er de forandringer, der sker i personen, når symptomerne begynder at vise sig eller tager til. Det kan for eksempel være, hvis han/hun ikke tager telefonen, når du ringer, er mere træt end normalt eller drikker mere alkohol. Prøv at inddrage alle tidligere erfaringer, I har gjort jer med sygdommen i jeres samtale.

I kan finde de tidlige advarselstegn ved at stille spørgsmålet:

Hvilke tegn er der på, at sygdommen kan være på vej tilbage?

Skriv gerne tegnene ned sammen, så I har et fælles forståelsesgrundlag.

3. Lav en skriftlig handleplan

Når I sammen har identificeret de tidlige advarselstegn, så tal om, hvad din kære, der er syg, synes er okay, at du gør, når advarselstegnene viser sig. Det er med til at forventningsafstemme, både fra din og din kæres side.

Er det for eksempel i orden, du tager et kig på medicineringen? Er det en mulighed at inddrage andre i netværket, så du har nogen at sparre med? Må du give personen råd om, hvordan man kan få en bedre søvn? Er det okay, at du kommer forbi lidt oftere?

Når I er blevet enige om, hvad der for jer begge er hensigtsmæssigt at gøre i de forskellige situationer, er det vigtigt, at I skriver jeres aftaler ned, så I lettere kan huske dem og finde dem frem, når situationerne opstår. Det kan også være med til at du, som pårørende, ved hvor du skal lægge dit fokus og din energi.

I kan udarbejde en skriftlig handleplan ved at stille spørgsmålet:

Ved jeg som pårørende, hvad der er okay at gøre, når den, jeg er pårørende til, igen oplever at sygdommen tager over?

Se alt indhold

Find hjælp & støtte Find hjælp & støtte

Hvor kan jeg få rådgivning?

Her får du et overblik over en række rådgivningstilbud, som kan være relevante, når man er pårørende til et menneske med psykisk sygdom.

Samtalegruppe i Bedre Psykiatri

Der findes mange gode rådgivningstilbud, som kan være relevante for dig, der er pårørende til én med psykisk sygdom. Men de kan være svære at få overblik over. Her får du derfor en guide til en række af de mest relevante tilbud om rådgivning for pårørende.

Bedre Psykiatri – Specifikt rådgivning for pårørende

Bedre Psykiatri rådgiver pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Rådgivningen består af psykolog-, sundheds- og socialfaglige rådgivere, som alle har stor erfaring i at hjælpe pårørende og kender til de udfordringer, der fylder, når man er tæt på én med psykisk sygdom.

Her kan du få hjælp til alt fra at passe på dig selv og den, der er syg, til hvordan I får den bedste hjælp i kommunen eller psykiatrien.

Find rådgivningen her.

PsykInfo – Viden og rådgivning om behandling

Psykinfo kan rådgive dig om sygehusets behandling og dine muligheder for hjælp og inddragelse. Psykinfo er tilknyttet behandlingspsykiatrien og findes i alle fem regioner. De har blandt andet oplæg om psykisk sygdom og rådgivning for pårørende.

Der kan være forskel på Psykinfos tilbud fra region til region. Kontakt din lokale Psykinfo og hør, hvad de tilbyder i netop din region.

Find din lokale Psykinfo her:

Patientkontoret – Kend patientens rettigheder

Er du i tvivl om, hvad du og den, der er syg, har ret til under behandlingen? Så kan Patientkontoret vejlede dig. De hjælper dig for eksempel med at vurdere, om dine eller patientens rettigheder er blevet overholdt. Hver region har sit eget patientkontor. Find kontaktinfo på din regions patientkontor her:

Region Nordjylland

Tlf. 97 64 80 10
patientkontor@rn.dk

Region Syddanmark

Tlf. 76 63 14 90
patientkontoret@rsyd.dk

Region Midtjylland

Tlf. 78 41 04 44
patientkontoret@rm.dk

Region Sjælland

Tlf. 70 15 50 01
patientvejledningen@regionsjaelland.dk

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden har flere patientkontorer på forskellige adresser i regionen.

Se kontaktoplysninger på www.regionh.dk

SIND og Psykiatrifonden – Gode råd til den, der er syg

Hvis den, der selv er syg, har brug for gode råd, kan Sind eller Psykiatrifonden hjælpe. Begge organisationer tilbyder rådgivning til mennesker med psykisk sygdom.

De kan kontaktes her:

Livslinien – Rådgivning om selvmordstanker

Hvis din krise bliver meget dyb, og du selv eller den, du er pårørende til, overvejer at begå selvmord, kan Livslinien hjælpe jer. Deres rådgivere er vant til at tale om selvmord og selvmordstanker. De kan også hjælpe, hvis du er pårørende til én, der har taget sit eget liv.

Livsliniens telefonrådgivning er åben alle årets dage fra 11-05 på 70 201 201

Læs mere om Livslinien her.

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade

Unge med spiseforstyrrelse eller som skader sig selv, kan få hjælp af LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade. De har blandt andet rådgivning, gruppesamtaler og bisidderhjælp til syge og har også tilbud til pårørende.

Kontakt deres rådgivning.

DUKH – Rådgivning om hjælp og ydelser

DUKH kan hjælpe og rådgive dig om, hvilke ydelser du eller den syge har ret til, og hvor I kan få den. DUKH står for Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, men de hjælper også mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende. Det er en offentlig institution, der tilbyder uvildig rådgivning.

Kontakt DUKH.

Ankestyrelsen – Hvis du vil klage over en afgørelse

Kommunen træffer mange beslutninger, der påvirker dit og den sygdomsramtes liv. Hvis du vil klage over en afgørelse, kan du i nogle tilfælde klage til Ankestyrelsen. Det kan for eksempel handle om en afgørelse fra jobcenteret eller om dine ydelser.

Læs mere på Ankestyrelsens hjemmeside.

Bedre Psykiatris lokalafdelinger – Fællesskab med andre pårørende

Bedre Psykiatris lokalafdelinger arrangerer samtalegrupper, pårørendecafeer, foredrag og meget andet. Her kan du mødes og udveksle erfaringer med andre, som er i samme situation som dig selv.

Kontakt din afdeling:

De lokale frivillige vil desuden ofte kunne rådgive dig i, hvilken hjælp du kan få i lokalområdet. Find din lokalafdeling.

Styrelsen for Patientklager – Hvis du vil klage over psykiatriens behandling

Hvis du vil klage over en udredning eller behandling i psykiatrien, kan du udfylde et klageskema på borger.dk.

Styrelsen for Patientklagers hjemmeside kan du læse og se en video om, hvordan du gør.

Patientvejlederne på jeres lokale patientkontor kan desuden rådgive jer i klageprocessen. Find dem lægere oppe i artiklen.

En utilsigtet hændelse

Hvis du eller den, du er pårørende til, oplever, at der sker en uhensigtsmæssig hændelse, som du gerne vil gøre direktionen opmærksomme på, er det desuden muligt at udfylde en Utilsigtet hændelses-formular, som sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Søg akut hjælp, hvis det haster

Hvis den, du er pårørende til, får akut brug for hjælp, nytter rådgivning ikke. Så skal du ringe til alarmcentralen på 112 eller til vagtlægen eller tage på den psykiatriske akutmodtagelse. Det kan for eksempel være, hvis personen får alvorlige bekymrende symptomer, pludselige bivirkninger fra medicin eller forsøger at gøre skade på sig selv.

Vær opmærksom på, at man i nogle regioner skal kontakte vagtlægen inden ankomst til den psykiatriske akutmodtagelse. Se, hvad der gælder i din region.

Se alt indhold

Find hjælp & støtte Find hjælp & støtte

Hvor kan jeg få støtte som pårørende?

Her får du et overblik over nogle af de muligheder, du som pårørende har for at få rådgivning og støtte.

Tre personer sidder i Bedre Psykiatris samtalegruppe

Hvor går man hen og får hjælp, når man er pårørende til et menneske med psykisk sygdom? Det spørgsmål stiller mange sig selv, for det er desværre langt fra alle, der bliver informeret om mulighederne for støtte til pårørende, når den psykiske sygdom rammer.

Der findes heldigvis flere tilbud, som er rettet specifikt mod pårørende. Her kan du finde nogle af dem:

Bedre Psykiatris pårørenderådgivning – Vejledning og støtte til pårørende

Bedre Psykiatri rådgiver pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Rådgivningen består af psykolog-, sundheds- og socialfaglige rådgivere, som alle har stor erfaring i at hjælpe pårørende og kender til de udfordringer, der fylder, når man er tæt på en med psykisk sygdom.

Her kan du få hjælp til alt fra at passe på dig selv og håndtere dine svære følelser, til hvordan I får den bedste hjælp i kommunen eller i psykiatrien.

Kontakt rådgivningen.

Fællesskab med andre pårørende i Bedre Psykiatris lokalafdelinger

Bedre Psykiatris lokalafdelinger arrangerer samtalegrupper, pårørendecafeer, foredrag og meget andet. Her kan du møde og udveksle erfaringer med andre, som er i samme situation som dig selv.

De lokale frivillige kan desuden ofte vejlede dig om, hvilken hjælp du kan få i lokalområdet.

Find din lokalafdeling.

Få viden og værktøjer med e-læringskurset: Lær at leve som pårørende

Lær at leve som pårørende er et online kursus, som er skræddersyet til dig, der er pårørende til en med psykisk sygdom.

Hvad indeholder det?

Gennem videoer, tekster og simple opgaver bliver du klædt på til at hjælpe dig selv, og den der er syg. Du kan tage kurset i dit eget tempo – præcis når det passer dig.

Lær at leve som pårørende er udviklet af Bedre Psykiatri.

Prøv Lær at leve som pårørende

Kommunens støtte til pårørende

Nogle kommuner har en medarbejder ansat til at hjælpe pårørende med at finde rundt i kommunens tilbud. Det kan hedde en pårørendevejleder, -konsulent, -koordinator eller andet. Det kan være en stor hjælp for pårørende, der er tvunget til at bruge tid på at koordinere og finde rundt i kommunens tilbud.

Kurser som støtte til pårørende

Nogle kommuner kan også tilbyde kurser for pårørende eller hjælpe med at finde frem til hjælp og støtte fra frivillige foreninger. Søg på din kommunes hjemmeside efter hjælp til pårørende eller ring til kommunen og spørg, hvilke muligheder der er.

Muligheder for støtte til pårørende i psykiatrien

Hvilken hjælp, du som pårørende kan få i psykiatrien, afhænger af, hvilken region du bor i. Nogle psykiatriske afdelinger tilbyder for eksempel psykoedukation, hvor du som pårørende kan få viden om den psykiske sygdom og undervisning i at håndtere den specifikke diagnose. Ofte er det den lokale Psykinfo, som står for tilbuddet.

Der kan være stor forskel på tilbuddet fra region til region. Kontakt derfor din lokale Psykinfo og hør, hvad de tilbyder i netop din region. Psykinfo kan desuden rådgive om behandlingen af den, der er syg.

Artikler, webinarer, videoer og podcasts til pårørende

Du kan få meget mere viden og vejledning om pårørendes typiske problemstillinger her i vores digitale rådgivningsunivers.

Få overblik over forskellige rådgivningstilbud

Der findes mange forskellige rådgivningstilbud. Og det kan være svært at få overblik over, hvilke tilbud der kan rådgive i konkrete situationer. Vi har derfor samlet en række rådgivningstilbud, som kan være relevante for dig som er pårørende til en med psykisk sygdom.

Tilskud til psykologhjælp kan være en stor støtte til pårørende

Som pårørende har du mulighed for at få tilskud til psykologhjælp til dig selv. Det kræver henvisning fra din læge. Henvisning giver dog ikke gratis psykologhjælp. Tilskuddet er 60% af regningen, og egenbetalingen er derfor 40%.

Kontakt din læge og fortæl om din situation for at få en henvisning.

Det er kun nogle psykologer, som kan tage imod klienter med henvisning, og der kan derfor være lang ventetid, hvis du vil benytte dig af henvisningen.

Find en oversigt

Du kan bruge siden Psykologer i Danmark, hvor du kan finde en oversigt over alle landets psykologer og sortere ud fra forskellige kriterier. For eksempel om de har erfaring med pårørende til mennesker med psykisk sygdom, hvor i landet de befinder sig, og om de har tilskudsordning.

Se alt indhold

Hverdagen Hverdagen Stress

Giv dig selv små pauser i hverdagen

Som pårørende kan det være svært at holde fokus på sin egen trivsel, fordi al opmærksomhed bliver rettet mod den, der er syg. Men det vigtigt, at du husker også at passe på dig selv og få et pusterum indimellem. Her får du råd om, hvordan du kan gøre.

Kvinde ser og mod solen med en varm drik i hånden

Rollen som pårørende kan være et fuldtidsarbejde. Og mange ender desværre med at slide sig selv op i forsøget på at hjælpe den, der er syg.

For at undgå at nå dertil kan det hjælpe at give dig selv nogle små pauser i hverdagen, hvor alt ikke handler om sygdom, og hvor du kan få tankerne lidt væk. Så bliver du desuden bedre rustet til at tage dig af den, der har brug for dig.

Syv bud på, hvordan du får pauser i hverdagen

Her får du en række forslag til, hvad du kan gøre. Se, hvad der virker for dig, og prøv at indbygge pauserne i din hverdag.

Få hvile

Søvn er naturligvis vigtigt, men tankemylder og bekymringer gør, at det for mange pårørende kan være svært at sove.

Prøv uanset hvad at få slappet af, når du har tid og mulighed for det. Det behøver ikke være lang tid ad gangen. Lyt gerne til beroligende musik eller find afspændingsøvelser på nettet, som kan hjælpe dig til at finde ro i krop og sind.

Køb dig lidt tid

Når du kommer hjem fra arbejde eller et møde eller lignende, så bliv siddende i bilen i fem minutter eller gå en tur rundt om blokken. På den måde giver du dig selv tid til at trække vejret, skifte scene og komme godt ind ad døren.

Skemalæg pauser i din kalender

Når du skriver pauser ind i kalenderen, får pauserne lige så høj status som aktiviteter. Der er stort set altid noget at tage sig til som pårørende, og man kan let tilsidesætte behovet for pauser, fordi andre aktiviteter virker vigtigere. Men når du skemalægger små pauser i hverdagen, er der større chance for, at du faktisk får holdt dem.

Motion i lav intensitet

Det kan være en god idé at dyrke motion på lavintenst niveau. Lavintens motion er nemlig med til at nedbringe stressniveauet i kroppen. Gå en tur, stå af bussen ved stoppet før, du plejer, parker bilen i den fjerne ende af parkereringspladsen, når du køber ind – og så videre.

Højintens motion kan virke modsat

Hold dig helst til motion med lav intensitet, da højintens motion som for eksempel løb og styrketræning kan øge kroppens produktion af stresshormonet.

Sæt tid af til dine bekymringer

En effektiv måde at holde styr på tankerne er ved at give dig selv ti minutter på et bestemt tidspunkt hver dag til dine bekymringer. Sæt uret og hold tiden. Kommer der en tanke uden for bekymringstiden, så skub den væk, registrer hvad den handler om, og parker den til den afsatte tid. På denne måde sørger du aktivt for, at bekymringstankerne ikke fylder for meget i din hverdag. Og du genvinder kontrollen over dine tanker.

Bliv aflastet

Undersøg, om der er nogen i din omgangskreds, som kan hjælpe med nogle af dine praktiske opgaver i hverdagen. Måske kan en ven eller et familiemedlem lette hverdagen ved at hjælpe med at passe børn, handle, gøre rent eller lignende? Bare en gang i mellem, hvor du så kan få lov til at ligge ned og slappe af.

Spørg om hjælp

Spørg gerne direkte om hjælp til det, du har behov for, så dine relationer ikke kommer i tvivl om, hvordan de kan hjælpe dig.

Se alt indhold

Arbejdsliv Hverdagen Hverdagen Rettigheder Stress

Arbejdslivet som pårørende

Mange oplever, at rollen som pårørende gør det svært at passe et arbejde. Her får du råd og viden om, hvad du kan gøre for at få arbejdslivet til at fungere.

Mand sidder og kigger på sin computer

At være pårørende til én med psykisk sygdom kræver tid og kræfter. For mange er rollen som pårørende nærmest et fuldtidsarbejde i sig selv og kan derfor have store konsekvenser for arbejdslivet.

Et arbejde er selvfølgelig afgørende for økonomien, men derudover er arbejdslivet ofte vigtigt, fordi det giver et pusterum, hvor man kan holde fast i normaliteten og få en pause fra sygdommen.

Hvad kan du gøre på arbejdspladsen?

Her får du en række råd om, hvordan du bedst kan forene dit arbejdsliv med din rolle som pårørende.

Vær åben overfor din arbejdsgiver

Selvom det kan være svært, er det ofte en lettelse at fortælle din leder, at der er udfordringer i familielivet, som kan påvirke din fysiske og mentale tilstedeværelse på arbejdet. Det kan give ro at vide, at din chef kender til dit behov for fleksibilitet, og det er meget nemmere at finde løsninger og lave aftaler, når han/hun kender til dine udfordringer.

Det er selvfølgelig kun dig, der kan vurdere, om det er nødvendigt eller gavnligt at fortælle arbejdspladsen om din situation. Men vær opmærksom på, at det kan blive en stressfaktor at skulle opretholde en facade i perioder, hvor dit privatliv er kaotisk

Lav aftaler

Aftal desuden gerne med din chef, hvor meget du ønsker, at dine kollegaer ved om din situation.

Lav konkrete aftaler med din leder

Tal med din leder og undersøg, om det er muligt at lave nogle aftaler, som kan få arbejdslivet og resten af livet til at hænge sammen. Er flekstid muligt? Kortere dage? Måske kan du holde en ekstra pause for at kunne ringe i kommunens åbningstid? Ofte er arbejdsgivere åbne for den slags aftaler.

Er du i tvivl om dine rettigheder på arbejdspladsen, kan du med fordel tage en snak med din tillidsrepræsentant eller fagforening. Du kan også få tilsendt vores guide, som giver dig et overblik over dine muligheder og rettigheder som pårørende. Udfyld formularen og få den tilsendt her.

Reagér i tide

Mange venter desværre for længe med at fortælle arbejdspladsen om sine udfordringer. Det er derfor en god idé at åbne op om din situation så tidligt som muligt, inden sygedage og opsigelse er den eneste mulighed.

Tal eventuelt med kollegaerne

Opdager mine kollegaer mon, at jeg ikke deltager i samtalen over frokost? Og hvad tænker de om, at jeg trækker mig fra sociale arrangementer?

Hvis du har de bekymringer, så overvej, om det kan hjælpe at fortælle kollegaerne om din situation. Det kan give større chance for at blive mødt med forståelse og rummelighed

Støtte til arbejdslivet som pårørende

Er du pårørende til en person under 18 år, har du en række rettigheder og muligheder, som er gode at kende, hvis hverdagen og arbejdslivet ikke hænger sammen.

For eksempel kan du have ret til at tage pasningsorlov eller få tabt arbejdsfortjeneste. Og der kan også være mulighed for at blive aflastet, hvis det er aktuelt.

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis dit barn under 18 år har en funktionsnedsættelse (potentielt en psykisk sygdom), som gør, at du må udeblive fra arbejdet, kan du få kompensation for hele eller en del af dit økonomiske tab – den tabte arbejdsfortjeneste.

Der kan både være mulighed for at få dækket tabt arbejdsfortjeneste for enkelte dage og længere perioder.

Du kan søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved at udfylde blanketten på borger.dk.

Dagpenge ved pasning af barn med alvorlig sygdom

Du har mulighed for at søge om pasningsorlov ved kommunen, hvis dit barn under 18 år kræver pasning i en grad, så du for eksempel er nødt til at stoppe med at arbejde eller modtage dagpenge fra din A-kasse.

Retten til dagpenge afhænger af en række betingelser:

 • Dit barn er under 18 år
 • Den behandlende læge vurderer, at det samlede sygdomsforløb varer mindst 12 dage. Sygdomsforløbet kan både være indlæggelse på hospital eller lignende behandlingsinstitution samt behandling eller pleje i hjemmet, som kan sidestilles med hospitalsophold
 • Du stopper med at arbejde eller går på nedsat tid i forbindelse med barnets sygdom
 • Du opfylder det beskæftigelseskrav, der giver ret til barselspenge

Hvis du er enlig forsørger, har du ret til dagpenge, selvom dit barn er indlagt mindre end 12 dage.

Du kan læse meget mere om dine muligheder for pasningsorlov på borger.dk.

Refusion til din arbejdsgiver fra første sygedag – sygedagpengelovens § 56

Nogle bliver langvarigt eller kronisk syge på grund af deres rolle som pårørende. Hvis du har mange sygefraværsdage, kan det få konsekvenser for din arbejdssituation, og du kan i værste fald koste dig dit job.

Er du langvarig eller kronisk syg, har du mulighed for, jf. sygedagpengelovens §56, at få en aftale, der nedsætter arbejdsgiverens udgifter i forbindelse med dit sygefravær, da arbejdsgiver kan få sygedagpenge i refusion fra din første fraværsdag.

Du kan læse meget mere om betingelserne for en §56 aftale på sundhed.dk.

Aflastning

Hvis du skal have kræfter til både at passe dit job og dit barn, som har en psykisk sygdom, kan det være en god mulighed at blive aflastet.

Kommunen skal tilbyde aflastning til forældre med ansvar for et barn med psykisk sygdom. Aflastning kan foregå hos en plejefamilie, i jeres netværk eller på en institution.

Hvis I som forældre vil søge aflastning, skal I gøre det hos kommunens sagsbehandler. Fortæl grundigt om forholdene i jeres familie, og hvor mange ressourcer det kræver at tage hånd om barnet.

Sagsbehandleren vurderer behovet for aflastning, og på baggrund af vurderingen finder I sammen frem til den bedst mulige aflastningsordning for jer og jeres barn.

Hvis du får afslag

Har du søgt om støtte og fået afslag, kan det være en god idé at klage over afgørelsen. Kommunen har pligt til at behandle din klage, og hvis de fastholder den, skal Ankestyrelsen se på den.

Afgørelsen fra kommunen indeholder en klagevejledning, hvor tidsfrister og andet praktisk information står.

I videoen her får du seks gode punkter, som er gode at have med, når du laver en klage.

Få rådgivning

Hvis du vil have rådgivning om, hvilke støttemuligheder du har, så kontakt Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH).

Er den, du er pårørende til, over 18, er der færre muligheder for støtte til dig som pårørende. Her kan du have gavn af at lave nogle aftaler med arbejdspladsen i stedet. Kontakt gerne Bedre Psykiatris pårørenderådgivning, som kan støtte og guide dig i, hvad du kan stille op. Vi har en socialrådgiver ansat, som kan vejlede dig i forhold til dine generelle støttemuligheder.

Få mere viden om arbejdslivet som pårørende

’Pårørende på job’ er et projekt, som er sat i verden for at hjælpe pårørende med at forene pårørenderollen med arbejdslivet. På deres hjemmeside kan du læse mere og blandt andet blive endnu klogere på dine rettigheder.

Podcast om arbejdslivet som pårørende

I Bedre Psykiatris podcast Pas på dit arbejde deler pårørenderådgiver Cecilie Elmira Sørensen og social- og handicapkonsulent Søren Møller Petersen ud af deres viden om, hvad du som pårørende kan gøre for at få arbejdslivet til at fungere.