Skip to content

Hjælp & Rådgivning

Det kan være kaotisk og sorgfuldt at være pårørende til en, har en psykisk sygdom. Hos os kan du altid finde nogen at tale med og få forståelse og gode råd. Her på siden kan du få hjælp og rådgivning og komme i kontakt med vores rådgivere, finde en samtalegruppe eller læse gode råd og viden.

Gode råd

Bliv inddraget i behandlingen

Inddragelse gavner den syge, mindsker risikoen for tilbagefald, og gør det lettere at være pårørende.

Læs mere

Pas på dit arbejde

Det er vigtigt, at du forsøger at beholde dit arbejde. Det er et fast holdepunkt i en kaotisk hverdag og det er svært at komme tilbage, hvis du først er væk

Læs mere

Pas på familien

Psykisk sygdom presser hele familien. Hold sammen og pas på hinanden Læs mere

Læs mere

Pas på dig selv

Hvis du ikke passer på dig selv, kan du ikke passe på den syge. Så husk dig selv - både for din egen og for den syges skyld.

Læs mere

Pas på skolen

Det er drønvigtigt, at børn med psykisk sygdom ikke kommer for langt væk fra undervisning og venner

Læs mere
Bekymrende tanker som “hvad nu hvis…” kan gå ud over dit psykiske helbred. Det kan være en hjælp at indføre bekymringstid – fx 10 minutter hver aften.

Værd at vide for pårørende

At være pårørende

Psykisk sygdom rammer mange mennesker, og mere end hver tredje dansker opfatter sig selv som pårørende til en, der lider af en psykisk sygdom.

Læs mere

Diagnoser

Beskrivelserne af diagnoserne på siden her, er langt fra udtømmende eller dækkende, men de kan give lidt forståelse for, hvad den syge og de pårørende oplever.

Læs mere

Rettigheder

Psykisk syge og pårørende har rettigheder – både i forhold behandling og hjælp og støtte i det offentlige. Når man kender og forstå ens rettigheder, er det meget lettere at have en god dialog og nogle gange forhandling med behandlere og myndighedspersoner fx på sygehuset, i skolen eller i kommunen.

Læs mere

Sygdom og behandling

At få en psykisk sygdom er ikke en livstidsdom. Rigtig mange bliver helt delvist raske igen. Det gælder også de mest alvorlige sygdomme som skizofreni og affektive lidelser.

Læs mere
Støt HOVEDindsamlingen

ALT for mange familier ramt af psykisk sygdom får ikke den hjælp, de har behov for. Derfor er der mere end nogensinde brug for Bedre Psykiatri. Hjælp os til at hjælpe mere og flere - med alt fra rådgivning og samtalegrupper til kampen for bedre behandling og vilkår til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.