Skip to content

Hold styr på lokalafdelingens økonomi

– kursus for kasserer og formænd i lokalafdelingerne

Kurset henvender sig til nuværende og evt. kommende kasserer og formænd i BEDRE PSYKIATRI’s lokalafdelinger. Kurset giver en grundig indføring i lokalafdelingens økonomi, §18-ansøgning, økonomistyring, budget og regnskab.

På kurset lærer du:

  • Hvordan I ansøger om §18-midler med succes
  • De formelle krav til regnskabsførelse
  • Om bankkonti, netbank, cvr.nr, digital postkasse
  • Bogføring og enkel kontoplan
  • Udarbejdelse af årsregnskab
  • Revision
  • Kontingentandele
  • Budget og økonomistyring
  • Andre indtægter, puljer og fonde

Kurset vil veksle mellem undervisning, praktiske øvelser, diskussion og debat mellem deltagerne. Det er en stor fordel, hvis man har sin egen bærbar pc’er med.

Landsforeningen dækker dine alm. rejse- og opholdsudgifter.

Tid: Søndag d. 19. januar 2020 kl. 9.15-15.30

Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.

Undervisere: Arly Eskildsen, organisationskonsulent.

Tilmelding senest 17. december 2019 på mail: ae@bedrepsykiatri.dk

HUSK også at tilmelde jer den interne facebookside BEDRE PSYKIATRI – styr på økonomien