Skip to content

HOVEDIndsamlingen 2021

Tusindvis af familier venter forgæves på hjælp i kampen mod psykisk sygdom.

I Danmark har flere end 500.000 danskere en psykisk diagnose. Og hver gang én person rammes af psykisk sygdom, så bliver hele familien ramt. Derfor lever op mod en million danskere med konsekvenserne af psykisk sygdom tæt inden på livet.

Familier ramt af psykisk sygdom har desperat behov for støtte og rådgivning. Men alt for mange familier står uden hjælp.

  • 60 % af de børn, der vokser op med en psykisk syg forælder, har aldrig fået et tilbud hjælp fra kommunen, selvom mange er negativt påvirket af sygdommen
  • Hele 580.000 danskere er pårørende til en psykisk syg, men Bedre Psykiatri kan lige nu kun hjælpe ca. 50.000 personer årligt.
  • Der er venteliste til at deltage i en samtalegruppe i mange af Bedre Psykiatris lokalforeninger.
  • Langt de fleste familier ramt af psykisk sygdom oplever, at de ikke kan få den hjælp, de har brug for i psykiatrien.

Psykiatriens Indsamlingsshow samler danskerne i kampen mod psykisk sygdom. De indsamlede midler går til samtalegrupper og andre hjælpeaktiviteter for familier ramt af psykisk sygdom.
Du kan være med!

Støt HOVEDindsamlingen nu:

SMS Show til 1204 og støt med 50 kr.

SMS Hjælp til 1204 og støt med 150 kr.

Du kan også donere et valgfrit beløb på MobilePay nummer 20114 – skriv gerne ordet “show” i kommentarfeltet.

Ønsker du at donere som virksomhed, så læs mere her

Derfor har familier ramt af psykisk sygdom brug for en stor folkelig indsamling

Kampen mod psykiske sygdom har aldrig fået et stort TV-Indsamlingsshow, ligesom andre store og alvorlige folkesygdomme har. Det er skævt! For i Danmark er der faktisk flere mennesker, der har en psykisk sygdom, end der er mennesker med kræft, diabetes og hjertesygdomme.

Set over de seneste årtier og helt frem til 2013 har behandling af psykiatriske lidelser fået mindre politisk opmærksomhed end fysiske sygdom. Og der bliver forsat den dag i dag afsat betydeligt færre ressourcer til at forbygge, behandle og forske i psykisk sygdom, end det er tilfældet ift. anden sygdom.

Derfor har vi, de pårørende til mennesker med psykisk sygdom, startet vores eget digitale indsamlingsshow til fordel for familier ramt af psykisk sygdom. For kampen mod psykisk sygdom er en lige så vigtig folkesag, som kampen mod alle mulige andre alvorlige sygdomme. Vi har brug for din opbakning.

Hvor kan jeg se HOVEDindsamlingen

Indsamlingsshowet vises digitalt i november og december 2021 på Bedre Psykiatris Facebooks side. Her vil modige danskere fortælle om, hvordan psykisk sygdom påvirker deres liv. De vil bryde med tabuer og sætte fokus på livet med en psykisk sygdom – både som syg og pårørende.

Sådan anvendes midlerne fra HOVEDindsamlingen

Familiens hjælp er den mest afgørende faktor for mennesker med psykisk sygdoms bedring og livskvalitet. Men det er ofte en stor belastning for de nærmeste at hjælpe deres kære gennem de sværeste tider. Uden hjælp risikerer familien at knække under presset. Og sker det så står den syge alene i kampen for bedring.

De indsamlede midler går derfor til arbejdet for at sikre rådgivning af børn og unge med psykisk syge forældre og til hjælpeaktiviteter, der guider pårørende til hvordan, de bedst kan hjælpe deres psykisk syge familiemedlem til bedring, uden selv at knække i processen. 

Herunder ses, hvordan overskuddet fra indsamlingen konkret fordeles.

Sådan anvendes de indsamlede midler
Sådan anvendes de indsamlede midler fra HOVEDindsamlingen
  • Pårørende tilbud (20 pct.): pengene vil gå direkte til at lave lokale samtalegrupper, pårørendecafeer mm. for pårørende i hele landet tæt på pårørendes hverdag.
  • Rådgivningen for børn og unge (25 pct.), pengene går til rådgivning af børn og unge, som lever i familier hvor enten en forælder, en søster eller bror har en psykisk sygdom.
  • Telefonrådgivning til pårørende (25 pct.), finansiering af gratis telefonrådgivning. Hver uge hjælper Bedre Psykiatris professionelle rådgivning forældre, ægtefæller og venner til mennesker med psykisk sygdom, som dagligt er der for og hjælper den syge.
  • Kurser til pårørende (15 pct), i løbet af 2021 vil Bedre Psykiatri tilbyde de første pårørendekurser, hvor pårørende arbejder med sygdomsforståelse, egenomsorg mm. sådan at deres trivsel øges, og de bliver bedre i stand til at støtte det menneske med psykisk sygdom, som de er tæt på. Kurserne afholdes som udgangspunkt kun, hvis der findes finansiering til dem via indsamlingsshowet.
  • Dokumentation af pårørendes levevilkår (15 pct), En væsentlig del af arbejde med at forbedre levevilkårene for pårørende er at indsamle viden og dokumentere pårørendes udfordringer og vilkår. Den viden bruger Bedre Psykiatri til at kæmpe for forbedringer ex. pårørendedage eller gratis psykologhjælp for pårørende til mennesker med psykisk sygdom.