Skip to content

Mærkesager til valget

I 2025 er der kommunal- og regionalvalg, og efter sommerferien skal Landsbestyrelsen beslutte, hvilke mærkesager der skal løftes nationalt i kommuner og regioner. Derfor er I inviteret til at dele jeres gode ideer og tanker om, hvad relevante mærkesager kunne være. Send forslag/ideer/ønsker til politiske mærkesager til Emma ef@bedrepsykiatri.dk senest den 1. august.

For at et politisk emne er en god mærkesag, skal det

  • omhandle et konkret emne, som der kan træffes beslutning om i en kommune eller en region
  • berøre en større gruppe mennesker
  • kræve en politiske beslutning, som vil gøre en reel forskel
  • kunne kommunikeres, så det er forståeligt for folk, der ikke er tæt på psykiatrien i kommuner og regioner.

Send max 2 forslag pr person – har I flere ideer, så vælg dem, I selv synes er mest relevante for Bedre Psykiatris lokalafdelinger og regioner. Når I fremsender forslagene, så skriv forslaget som én sætning efterfulgt af 2-4 linjers konkretisering af forslaget.

Klar til valgkamp?

Vil du være med til at sætte psykiatrien og pårørende på den politiske dagsorden i 2025, så skriv til frivillige@bedrepsykiatri.dk

Råd, nævn og udvalg

Repræsenterer du Bedre Psykiatri i et kommunalt Handicapråd, Udsatteråd eller et regionalt råd, nævn eller udvalg?

Politik og viden

Vi arbejder for bedre vilkår og inddragelse indenfor en lang række områder. Vi har samlet viden og holdninger her.