Skip to content

PårørendeKurset søger kursusleder

Vi implementerer PårørendeKurset i alle 5 Regioner. Hertil søger vi kursusledere.

Målet med PårørendeKurset er at sikre, at alle voksne pårørende til mennesker med psykisk sygdom i Danmark har adgang til et ensartet, evidensbaseret og velafprøvet psykoedukationsforløb. Det vil sige et undervisningsforløb i sygdom, behandling og egenomsorg til pårørende. Det er målet at gennemføre 40-50 kursusforløb i 2024 og 100 kursusforløb i 2025 og 2026 i hele landet.

Om dig:

Vi søger en profil, som opfylder nedenstående kriterier:

  • Sundheds- eller social faglig uddannelse
  • Underviser-erfaring
  • Har arbejdet i psykiatrien
  • Gerne kendskab til pårørenderollen

Stillingen

Et kursusforløb består af seks undervisningssessioner af to timers varighed. Det varer tre måneder i alt med 16-22 deltagere på hvert hold. To sessioner er online – resten er med fysisk fremmøde. Kurserne holdes typisk hverdage efter kl. 16.30, og arbejdet vil derfor primært være aften og weekendarbejde.

Der er udarbejdet en manual for kursets 6 sessioner og der findes 6 tilhørende PowerPoint-serier, man skal undervise efter. Kursuslederen vil blive klædt godt på i forhold til indhold og der vil desuden være løbende kollegial supervision og sparring, herunder på to årlige møder med alle kursusledere.

Du refererer fagligt til en medarbejder fra Bedre Psykiatris sekretariat.

Der er fast honorar på 1800 kr. pr kursussession, hvilket også inkluderer forberedelse, transporttid, følge en undervisningssession ”gå føl”, og opfølgning på mail.

Til selve undervisningen vil du skulle samarbejde med en frivillig fra Bedre Psykiatri samt socialfaglige undervisere.

Læs mere om kurset her: Kursusforløb for pårørende – Bedre Psykiatri

Ansættelsesproces

Da det varierer, hvilken regioner, der mangler kursusledere, er der løbende ansøgningsfrist
Processen omkring ansættelse er indledende mailkorrespondance, fremsendelse af CV evt. efterfulgt af en samtale enten fysisk eller på teams.
Send din henvendelse til Kurset@bedrepsykiatri.dk.

Vær opmærksom på, at vi arbejder efter principperne for god foreningsledelse, og frivillige i Bedre Psykiatri kan ikke søge stillingen som kursusleder.

Har du spørgsmål vedr. stillingen, kan du kontakte Line Thygesen på tlf. 3020 9279 eller via lit@bedrepsykiatri.dk