Skip to content

Giv en virksomhedsdonation til Psykiatriens Indsamlingsshow

Doner som virksomhed til Psykiatriens Indsamlingsshow
Sammen mod psykisk sygdom

Hele december måned 2020 samler Psykiatriens Indsamlingsshow danskerne i kampen for af hjælpe familier ramt af psykisk sygdom. Som virksomhed kan I støtte op ved at give en virksomhedsdonation.

I Danmark har flere end 500.000 danskere en psykisk diagnose. Og hver gang én person rammes af en psykisk lidelse, så rammes hele familien. Familiens hjælp er den mest afgørende faktor for mennesker med psykisk sygdoms bedring og livskvalitet. Men det er ofte en stor belastning for de nærmeste at hjælpe deres kære gennem de sværeste tider. Uden hjælp risikerer familien at knække under presset, og sker det så står den syge alene i kampen for bedring.

Indsamlingsshowet samler derfor ind til at oprette hjælpetilbud til familier ramt af psykisk sygdom

Støt som virksomhed, hjælp mennesker i krise og få masser af synlighed.

Donationen gives via bankoverførsel til følgende konto:

Reg.nr 9385 konto.nr 000 415 9187 (Spar Nord Bank) og mærkes ”indsamling”.

Samtidig sendes en mail til aa@bedrepsykiatri.dk, så takkeopslag kan arrangeres.

Ved at støtte Psykiatriens Indsamlingsshow som virksomhed, får I:

Ved donation fra 5000 kr.:

 • Virksomhedens navn og donationens størrelse vil fremgå i et fælles takkeindslag undervejs i Indsamlingsshowet
 • Virksomhedens navn vil fremgå i et samlet takkeopslag på Bedre Psykiatris hjemmeside, der hvert år har flere end 100.000 organiske besøg
 • Virksomhedens navn vil fremgå i et takkeindslag på Bedre Psykiatris LinkedIn-profil efter Indsamlingsshowet.

Ved donation fra 10.000 kr.:

 • Virksomhedens navn, logo og donationens størrelse vil fremgå i selvstændigt takkeopslag undervejs i Indsamlingsshowet
 • Virksomhedens navn og logo vil fremgå i et samlet takkeopslag på Bedre Psykiatris hjemmeside, der hver år har flere end 100.000 organiske besøg
 • Virksomhedens navn og logo vil fremgå i et takkeindslag på Bedre Psykiatris LinkedIn-profil efter indsamlingsshowet.

Hvor vises Indsamlingsshowet?

Psykiatriens Indsamlingsshow sendes alle dage i december på Bedre Psykiatris Facebookside med 45.000 følgere og en ugentlig rækkevidde på omkring 150.000 personer. Showet består af ca. 20 indslag og hvert indslag i showet vil blive annonceret ud i en bred kreds af danskere.

I showet vil modige danskere fortælle om, hvordan psykisk sygdom påvirker deres liv og dermed bryde med tabuer og sætte fokus på livet med en psykisk sygdom – både som syg og pårørende.

Sådan anvendes midlerne

De indsamlede midler går til arbejdet for at sikre flere ressourcer til behandling af psykisk syge og deres pårørende i psykiatrien, til rådgivning af børn og unge med psykisk syge forældre og til landsdækkende og lokale hjælpeaktiviteter, der guider pårørende til hvordan de bedst kan hjælpe deres psykisk syge familiemedlem til bedring, uden selv at knække i processen. 

Herunder ses, hvordan overskuddet fra indsamlingen konkret fordeles.

Sådan anvendes de indsamlede midler
Sådan anvendes de indsamlede midler fra Psykiatriens indsamlingsshow
 • Lokale pårørende tilbud (20 pct.): pengene vil gå direkte til at lave samtalegrupper, pårørendecafeer mm. for pårørende i hele landet tæt på pårørendes hverdag.
 • Rådgivningen for børn og unge (25 pct.), pengene går til rådgivning af børn og unge, som lever i familier hvor enten en forælder, en søster eller bror har en psykisk sygdom.
 • Telefonrådgivning til pårørende (25 pct.), finansiering af gratis telefonrådgivning. Hver uge hjælper Bedre Psykiatris professionelle rådgivning forældre, ægtefæller og venner til mennesker med psykisk sygdom, som dagligt er der for og hjælper den syge.
 • Kurser til pårørende (15 pct), i løbet af 2021 vil Bedre Psykiatri tilbyde de første pårørendekurser, hvor pårørende arbejder med sygdomsforståelse, egenomsorg mm. sådan at deres trivsel øges, og de bliver bedre i stand til at støtte det menneske med psykisk sygdom, som de er tæt på. Kurserne afholdes som udgangspunkt kun, hvis der findes finansiering til dem via indsamlingsshowet.
 • Dokumentation af pårørendes levevilkår (15 pct), En væsentlig del af arbejde med at forbedre levevilkårene for pårørende er at indsamle viden og dokumentere pårørendes udfordringer og vilkår. Den viden bruger Bedre Psykiatri til at kæmpe for forbedringer ex. pårørendedage eller gratis psykologhjælp for pårørende til mennesker med psykisk sygdom.

Læs mere om Psykiatriens Indsamlingsshow her