Skip to content

Sæsonstart august og Isobro-bevillingen

Nu er det tid her i Corona-land til at forberede efterårets aktiviteter, herunder også hvis lokalafdelingen har ansøgt og fået en bevilling fra Isobro-puljen. Mere end halvdelen af Bedre Psykiatris lokalafdelinger har fået 7.600 kr. i tilskud.

Rigtig mange af jer har fået en bevilling i tråd med Sekretariatets anbefalinger om at søge til Sæsonstart august 2020 – frivilligaften for lokalafdelingens frivillige og potentielle frivillige (dvs. medlemmer, emner fra facebook, frivilligejob.dk, netværk) med foredrag målrettet de frivillige, nyheder fra lokalafdelingen, spisning.

Her et et bud på et program for sådan en aften (skal tilpasses jeres ansøgning og de lokale forhold):

17.00 – 18.30

 • Velkomst v/lokalformand [navn].
 • Alternativ A: Foredrag med [navn], [titel] (foredragsholder kunne være fx generalsekretær, landsbestyrelsesmedlem): Sådan sætter vi retning for en bedre psykiatri – indspark til psykiatriens 10 års plan.
 • Alternativ B: Foredrag med [navn], [titel] (foredragsholder kunne være fx jeres lokale terapeut): Om vigtigheden for pårørende at deltage i samtale-/netværksgrupper eller pårørendecafee
 • Alternativ C: Foredrag med [navn], [titel] (foredragsholder kunne været den kommunale leder af Socialpsykiatrien): Om kommunens tilbud til borgere med psykiske vanskeligheder.
 • Orientering om arbejdet med den lokale og regionale politiske interessevaretagelse v/ [navn, titel].
 • Status på de hidtidige aktiviteter i 2020 v/ [navn, titel].

Kaffe, te og kage

18.30 – 19.15

 • Middag med mulighed for at ”mingle” med nogle af oplægsholderne og bestyrelsen.
 • Her serveres mad fra grillen og vin

19.15 -20.00

 • Orientering om efterårets aktiviteter v/ [navn, titel].
 • Sådan kan vi bidrage til arbejdet for en bedre psykiatri – om at blive frivillig i lokalafdelingen v/ [navn, titel].
 • Ønsker fra medlemmerne til nye arrangementer, aktiviteter, foredrag, tiltag mv. v/ [navn, titel].

Korte oplæg, derefter spørgsmål.

Som sagt kan programmet varieres på mange måder – og skal altid være i overenstemmelse med ansøgning/bevilling.

Hvis I har brug for sparring, er I meget velkomne til at kontakte en af organisationskonsulenterne:

Arly: ae@bedrepsykiatri.dk, tlf. 31 76 21 47

Mikkel: ms@bedrepsykiatri.dk, tlf. 61 71 33 71

.