Skip to content

Skabelon til aftale

Det er altid godt med klar forventningsafstemning – og når det handler om aftaler med terapeuter til samtalegrupper, skal der laves en skriftlig aftale.

Aftale med terapeut
Vi har lavet en skabelon til en kontrakt, som I kan bruge, når I skal lave en aftale med terapeuten for jeres samtalegrupper.

Aftale med oplægsholder
I behøver ikke at indgå en egentlig kontrakt med oplægsholder, men det er en god idé lige at have en aftale på skrift. I aftalen er det fint at have nedfældet følgende:

  • Pris inkl. moms
  • Ved mindre en xx deltagere, bliver det aflyst
  • Ved sygdom finder vi en anden dato