Skip to content

Ansøg om midler fra TrygFondens Regionale pulje

Trygfonden har en regional ansøgningspulje, som vi gerne vil anbefale, at lokalafdelinger søger tilskud fra til de lokale aktiviteter. I de seneste år har i hvert fald omkring 20 lokalafdelinger fået ganske betydelige beløb (40.000-1.000.000 kr.) til lokale aktiviteter som fx. samtalegrupper, forældrenetværksgrupper og pårørendecafeer og infomøder som optakt til disse.

Bl.a. det seneste års tid: Helsingør 180.000 (samtalegrupper), Ringsted/Sorø 92.000 (forældrenetværksgrupper), Sønderborg 77.000 (pårørendecafeer), Ballerup/Gladsaxe/Herlev/Furesø 348.000 (forældrenetværksgr.), København 1.000.000 (samtalegr.), Jammerbugt 40.000 (samtalegr.), Fredericia 75.000 og Odense 150.000 (samtale/forældrenetværksgr.), Aalborg 90.000 (samtalegr.), Skanderborg/Odder 51.000 og Amager 36.500 (samtalegr.), Hillerød/Allerød/Gribskov/Halsnæs 56.000 (forældrenetværksgr.)

Der er to årlige ansøgningsfrister:

  • 1. marts
  • 1. september

Det er helt sikkert en fordel at starte skriveprocessen i god tid, dvs. gerne 1-2 måneder før ansøgningsfristen.

Relevant fokusområde er “Mental sundhed”. Og så er det sikkert ingen skade til at understrege det tryghedsskabende element i vores aktiviteter.

Der går ca. fire mdr. fra ansøgningsfrist til, at I modtager svar. I læser mere om vilkår, online-ansøgning her:

https://www.trygfonden.dk/soeg-stoette

Læs vejledningen grundigt, før I begynder at skrive udkastet til ansøgning. Udskriv ansøgningsskemaet, så I kan se, hvad I skal redegøre for. Udarbejd jeres ansøgning i et word-dokument. Vent med at copy/paste ind på online-ansøgningsformularen til, at jeres udkast til ansøgning er helt færdigt.

Overvej at lade projektperioden gå over 1 ½ år til 3 år – det gør det lidt nemmere at planlægge, gennemføre aktiviteten og at overholde sluttidspunktet og giver mere ro.

Hvis I har brug for yderligere råd og sparring omkring udfyldelse af ansøgningsskemaet, er I meget velkomne til at kontakte jeres organisationskonsulenter Arly: ae@bedrepsykiatri.dk, tlf. 31 76 21 47 eller Mikkel: ms@bedrepsykiatri.dk, tlf. 61 71 33 71.