Skip to content

At være pårørende motiverer mig til at hjælpe andre unge

I efteråret 2020 startede Bedre Psykiatri en chatrådgivning til børn og unge med forældre eller søskende med psykisk sygdom. Chatrådgivningen er en del af ungeuniverset En Som Mig, der støtter op om børn og unge, der er pårørende. I chatrådgivningen sidder en gruppe rådgivere, der skal hjælpe og støtte børn og unge, der vokser op i familier med psykisk sygdom.

En af disse rådgivere er Nicolas. Han er 25 år og startede i vinteren 2021 som chatrådgiver i En Som Mig.

”Da jeg fandt ud af, at der fandtes sådan en chatrådgivning, så var det meget naturligt, at jeg skulle prøve at være en del af det,” fortæller Nicolas.

Nicolas er nemlig selv pårørende og er vokset op med en lillebror, der har autisme. Det, at vokse op i en familie med autisme, har for Nicolas selv betydet, at udviklingsforstyrrelsen til tider har fyldt meget i familiens hverdag.

“Der har måske været situationer, hvor jeg ikke føler, jeg er blevet set eller der har været nogle frustrationer over, at det hele måske handler om ham. Det kan være svært som ung at sætte sig ind i. Se det større perspektiv,” fortæller Nicolas.

Manglede selv støttemuligheder
Som teenager kunne Nicolas selv have haft brug for råd og sparring på sin situation. Særligt det, at chatrådgivningen er anonym, er noget, Nicolas ser som en stor fordel.

”Jeg kunne godt have haft brug for et sted, jeg kunne gå ind anonymt. Jeg havde ikke så meget mod på at stå frem, hvis man skulle snakke om et eller andet. Der synes jeg, det kunne have været fedt at komme ind og blive spejlet lidt og få noget sparring på at finde rundt i ens egen situation og i sit eget hoved,” siger Nicolas.

Derfor er han sikker på, at rådgivningen kan være med til at hjælpe andre børn og unge.

”Jeg kan helt sikkert se en pointe i det fra mit eget liv, og derfor tænker jeg, at der er mange, der kan have gavn af det,” siger han.

Giver ham motivation til at hjælpe andre
At vokse op som pårørende har været med til at motivere ham til at ville hjælpe andre i samme situation.

”Det har helt sikkert banet vejen for min interesse for og motivation til at komme ud og hjælpe andre unge, som har været i samme situation som mig eller i værre situationer. Som har haft et behov, som jeg selv har haft, til at snakke med nogen,” siger han.

Hjælp til børn og unge som Nicolas
Ungerådgivningen En Som Mig tilbyder rådgivning til børn og unge i alderen 12-17 år, der har forældre eller søskende med psykisk sygdom eller udviklingsforstyrrelser. I En Som Mig kan unge få sparring på og redskaber til at takle deres hverdag, problemer og tanker om at være i en familie med psykisk sygdom. Det kan være alt fra unge, der henvender sig for at få råd til, hvordan de kan tale med deres forældre om, hvordan de har det, til unge, der også er tynget af mange forskellige problemer udenfor familien og har brug for hjælp til at navigere i det hele.