Skip to content

Bedre Psykiatri sætter solidt aftryk i medierne

Bedre Psykiatri er en af de organisationer, som oftest bliver omtalt eller citeret, når pressen behandler psykiatrien.

Omkring 1.800 gange blev Bedre Psykiatri omtalt i medierne i 2019, og både lokalt, regionalt og nationalt er det lykkedes at sætte et solidt BP-aftryk på dagsordenen. (Se figur 1)

En af de væsentligste grunde til, at det er lykkedes at komme så bredt ud, er ifølge pressechef Jesper Nissen, at mange af lokalafdelingerne gør en stor indsats for at præge debatten lokalt og sikre medieopmærksomhed om deres arbejde.

  • Det betyder utroligt meget ift. at udbrede kendskabet til vores tilbud, holdninger og viden, at så mange lokalafdelinger er så ofte i medierne. Det gør også det et stort indtryk på de lokale beslutningstagere og fagfolk, når det er en lokal talsperson, der tager bladet fra munder i stedet for én fra sekretariatet, siger Jesper Nissen.

Talsmænd ofte i medierne
Også i de landsdækkende medier har Bedre Psykiatri sat et solidt aftryk i 2019. Både landsformand Knud Aarup og generalsekretær Thorstein Theilgaard er flittige gæster i avisernes spalter og i radio- og tv-udsendelser. (Se figur 2)

Det har ikke mindst været, når psykiatrien har været på den nationalpolitiske dagsorden, at Bedre Psykiatri er blevet hørt. Knud Aarup og Thorstein Theilgaard har blandt andet været fremtrædende stemmer ifm. fremlæggelsen af den tidligere regerings psykiatriplan, præsentationen af den seneste finanslov og den generelle omtale af den lovede 10års plan for psykiatrien. (Se figur 3).

  • Vi prioriterer højt at være med til at præge debatten om, hvilken vej psykiatrien skal bevæge sig i de kommende år. Tallene viser, at det lykkedes godt i 2019, siger Jesper Nissen.

Regionalt møde om i presse i Region Syd

Bedre Psykiatri vil i den kommende tid prioritere de lokale og regionale medier endnu højere. I marts holder sekretariatets presseteam og frivillige fra alle afdelinger i Region Syd det første af en række regionale møder om pressearbejde holdt. Her vil der blive udvekslet erfaringer, tips og gode råd om, hvordan man får omtale og indflydelse gennem medierne. Mødet er den 5. marts i Middelfart.

De vigtigste formål med Bedre Psykiatris pressearbejde er ifølge organisationens pressestrategi at bidrage til organisationens politiske indflydelse og at sikre, at flere kender vores arbejde og vores tilbud. Alle tal er trukket fra analyseredskabet Retriever.

Alle tal er trukket fra analyseredskabet Retriever.

Figur 1. Antal gange Bedre Psykiatri m.fl. blev nævnt i medierne i 2019
Figur 2. Antal gange Bedre Psykiatris og andres talsmænd blev nævnt i medierne i 2019