Skip to content

Bedre Psykiatris vigtigste møde

Hvad skal vi arbejde for? Hvad skal vi mene? Og hvem skal bestemme? Det er nogle af de vigtige spørgsmål, vi diskuterer og tager beslutning om den 31. okt. når vi mødes til repræsentantskabsmødet.

Har din lokalforening besluttet, hvem der skal med til repræsentantskabsmødet i oktober? Hvis ikke er det vigtigt, at I finder ud af det. Det er nemlig her, foreningens vigtigste beslutninger bliver truffet. Deltagerne får mulighed for at drøfte og stemme om, hvilken retning foreningen skal gå i de kommende år, og hvem der skal stå i spidsen for foreningen.

Pårørende skal have bedre hjælp

Landsbestyrelsen skal i den kommende valgperiode give foreningens strategi et eftersyn. Et af de punkter, de vil se nærmere på, er, om Bedre Psykiatri er gode nok til at tilbyde pårørende den hjælp, de har brug for, og hvad vi evt. skal prioritere at bruge kræfter på at udvikle. Det bliver en af de vigtige drøftelser på repræsentantskabsmødet. Vi tager debatten på baggrund af en undersøgelse af medlemmers og andre pårørendes behov for hjælp.

Landsbestyrelsen skal vælges

Landsbestyrelsen drøfter løbende, hvad foreningen skal mene, hvilke projekter, vi skal prioritere, og hvordan vi skal nå vores mål. Men hvem skal sidde i landsbestyrelsen? Det beslutter vi på repræsentantskabsmødet. Alle landsbestyrelsens medlemmer er på valg, og alle medlemmer af foreningen kan stille op. Deadline for opstilling er den 28. september kl. 12. Henvend dig til Jane Alrø Sørensen på js@bedrepsykiatri.dk  eller tlf. 29908646, hvis du er interesseret, så sender hun et opstillingsskema.

Mads Engholm er kandidat til formandsposten

Posten som landsformand er ledig efter Knud Aarups afgang i foråret. Landsbestyrelsen anbefaler, at repræsentantskabet vælger Mads Engholm, som har siddet i landsbestyrelsen siden 2012, og som i øjeblikket er konstitueret landsformand.

Corona

I samarbejde med Hotel Svendborg, hvor mødet bliver holdt, har sekretariatet og Landsbestyrelsen taget alle nødvendige forholdsregler for at gøre mødet corona-forsvarligt, og vi følger selvfølgelig løbende med i udviklingen, så vi kan tilpasse repræsentantskabsmødet efter de gældende retningslinjer.

For at sikre deltagerne mod smitte har vi har vi desværre set os nødsaget til, at det kun er delegerede, som kan deltage i år. Det vil altså ikke, som tidligere år, være muligt at deltage som ekstra gæst fra lokalafdelingen. Ring til sekretariatet, hvis du har spørgsmål til sikkerheden og forholdsreglerne.

Meld jer til senest 17. oktober.

Så husk at tilmelde jer. Det er din lokalafdeling, der beslutter hvem der skal repræsentere jer. Når I ved det, skal de tilmelde sig via https://bedrepsykiatri.nemtilmeld.dk/56/