Skip to content

Danmarksdemokraternes psykiatripolitik

Psykiatrien har haltet for længe. Man skal mødes med samme gode behandling uanset om man fejler noget psykisk eller fysisk, og i dag er det desværre ikke tilfældet. Patienterne udskrives for hurtigt, eller måske er der slet ikke plads til dem, når de beder om hjælp. Danmarksdemokraterne gik med i psykiatri-aftalen, fordi psykiatrien er for vigtig til at overlade til de røde partier alene. Vi mener ikke, at opgaven er løst – aftalen rækker kun to år frem – ikke ti år som lovet.  Derfor er Danmarksdemokraterne og de andre blå partier også enige om, at der skal indkaldes til brede politiske forhandlinger om en reel ti-årsplan for psykiatrien, hvis der bliver et blåt flertal efter valget.

Læs hvad de øvrige partier mener om psykiatri