Skip to content

Dansk Folkepartis psykiatripolitik

Tilsendt fra Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti mener, at psykiatrien alt for længe er blevet underprioriteret. Samtidig er mistrivslen blandt børn og unge steget. Det samme er den mentale sundhed hos danskerne generelt. Der er derfor behov for et stort løft af psykiatrien.

Dansk Folkeparti arbejder for en reel ligestilling mellem psykiatrien og somatikken. Det er ikke rimeligt, at man i dag ikke kan være sikker på at blive indlagt og behandlet for en psykisk sygdom, selvom man har behovet. Det ville aldrig ske med en brækket arm eller et brækket ben. Det er heller ikke rimeligt, at man i psykiatrien risikerer at blive udskrevet, inden man er rask nok til det.

Dansk Folkeparti arbejder blandt andet for, at:

  • Der skal sikres flere sengepladser og flere ansatte til at bemande dem i behandlingspsykiatrien så ingen udskrives for hurtigt og man kan være sikker på en indlæggelse, når det er nødvendigt.
  • Socialpsykiatrien styrkes. Der skal være stærke socialpsykiatriske tilbud i kommunerne, som den regionale psykiatri trygt kan udskrive borgerne til. Der skal være lagt en plan for borgeren, så der sikres et sammenhængende forløb.
  • Den store tilstrømning til psykiatrien skal stoppes. Blandt andet gennem en styrkelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som blandt andet skal kunne behandle lettere tilfælde af angst.
  • De pårørende skal ses som en ressource. De skal inddrages mere og bedre end i dag, i det omfang de selv magter og ønsker det.
  • Sikring, styrkelse og udbredelse af stærke og tværfaglige ambulante tilbud såsom OPUS.

Læs hvad de øvrige partier mener om psykiatri