Skip to content

Den videre håndtering af Coronakrisen i Bedre Psykiatris lokalafdelinger

Kære formænd/næstformænd for Bedre Psykiatris lokalafdelinger.

Nedenfor er en opdateret vejledning om håndtering af Coronakrisen i Bedre Psykiatris lokalafdelinger mv.

På baggrund af de sidste seneste udmeldinger fra regering, folketing og sundhedsmyndigheder har vi følgende anbefalinger til overvejelse i Bedre Psykiatris lokalafdelinger.

1. Planlægning af efterårets aktiviteter.

Vi håber og satser på, at møder i samtale/netværksgrupper, pårørendecafeer og offentlige arrangementer (foredrag) kan gennemføres alle steder her efter sommerferien. Vi anbefaler derfor, at I nu går i gang med planlægningen af efterårets aktiviteter, hvis I ikke allerede er i gang.

2. Krav til møder og arrangementer.

Vi må forvente, at der hele efteråret (og formentlig længere) vil være krav om afstand og god hygiejne. Derfor anbefaler vi, at I ved booking af mødelokaler til fx samtalegrupper, booker et lidt større lokale end dem, som vi almindeligvis foretrækker. Det kan være lokaler til fx 20-25 deltagere til grupper på 10, så det er muligt at sidde med afstand omkring en lidt større bordopsætning. Og ved booking til foredrag prøver at booke lokaler, som er noget større end det forventelige deltagerantal.

Som tommelfingerregel mindst 2 m2 pr. mødedeltager og i hvert fald, så alle kan holde mindst en meters afstand, for mødeledere og foredragsholdere mindst to meters afstand.

Husk at afspritte dørhåndtag mv. inden mødelokalet lukkes op for deltagerne og tilbyd håndsprit ved indgangen.

Opsæt skilte med Hold afstand og vejled deltagerne om, hvordan de sætter sig rundt om bordet eller holder tomme stole/rækker i en foredragssal.
Forsamlingsforbuddet er blevet lempet før og i sommerferien, men er her i starten af august blevet fastholdt på max 100 deltagere. For fritid/kulturaktiviteter er max. antal fastlagt til 500 deltagere. Dette loft vil blive fastholdt frem til 31. oktober 2020 (med mindre der kommer indskrænkninger igen). Alt sammen på betingelse af overholdelse af ovenstående afstandskrav, hygiejne mv. Forhør jer om det enkelte mødesteds udmøntning af reglerne – det er den, som afgør det konkrete max. antal mødedeltagere.

3. Tilmelding via NemTilmeld.

For at have styr på antal deltagere og max antal deltagere i et specifikt mødelokale, anbefaler vi, at I bruger NemTilmeld, hvor I har mulighed for at sætte et max deltagerantal som matcher overholdelse af afstandskravene.

Landsforeningen har købt adgang til NemTilmeld og kode til jeres lokalafdelingsside i systemet har I fået før sommerferien. Ellers mail til Ida Marie Jakobsen mail: ij@bedrepsykiatri.dk, tlf.: 31705046.

4. Målgrupper for foredrag.

Overvej målgruppen for og indholdet i efterårets foredrag. Vi må forvente, at afstandskravene vil fortsætte hele efteråret og sikkert også langt ind i 2021 og ikke mindst den ældre generation vil være mere tilbageholdende med deltagelse i andre sociale aktiviteter (herunder deltagelse i foredrag i Bedre Psykiatri) end sammenkomster med den nærmeste familie.

Vi formoder, at ”forældre”-generationen vil være lidt mere åbne over for at deltage i vores foredrag. Derfor bør vi i efteråret (og forår 2021) opprioritere foredrag om børne- og ungdomspsykiatri, forældrepårørende mv., som netop i højere grad appellerer til denne målgruppe.

5. Online pårørendecafé.

Landsforeningen har fået et tilskud til afholdelse af bl.a. online pårørendecafeer. Dels kan vi annoncere disse online pårørendecafeer uafhængigt af geografisk placering, dels vil lokalafdelingerne kunne tilbyde tilsvarende lokalt. Har I lyst til det, så kontakt Mikkel Schwab tlf.: 61 71 33 71, mail: ms@bedrepsykiatri.dk.

6. Afholdelse af lokalafdelingernes generalforsamlinger.

Hvis I ikke har fået afholdt jeres generalforsamling, vil vi anbefale jer, enten at afholde den i løbet af efteråret 2020, eller indkalde den som online-møde. Organisationskonsulenterne vil gerne bistå jer med det tekniske, være mødeleder mv.

Hvis I har brug for sparring omkring ovenstående, er I som sædvanlig altid velkomne til at kontakte de tre organisationskonsulenter, Nana Gerstrøm Alsted – tlf.: 30 14 91 66, mail: na@bedrepsykiatri.dk, Mikkel Schwab – tlf.: 61 71 33 71, mail: ms@bedrepsykiatri.dk, Arly Eskildsen – tlf.: 31 76 21 47, mail: ae@bedrepsykiatri.dk.