Skip to content

Enhedslistens psykiatripolitik

Tilsendt fra Enhedslisten:

En stor del af vores sundhedsvæsen har været markant underprioriteret i alt for mange år. Psykiske lidelser tegner sig for 25 % af den samlede sygdomsbyrde og er dermed det største sygdomsområde, målt på funktionsbegrænsning.

Det skønnes, at hver anden af os i løbet af livet vil få en psykisk lidelse.

Både den regionale hospitalspsykiatri og de dele af psykiatrien, der ligger i kommunerne, såsom botilbud og indsatser til børn og unge, har ikke været tilstrækkeligt finansieret og har ikke kunne give en tilstrækkelig kvalitet og kapacitet i tilbuddene. Enhedslisten ønsker et ambitiøst løft af betydning for mennesker med psykiske lidelser. Og reelle investeringer, der matcher de høje ambitioner.

Med den nye 10 års plan for psykiatrien har vi endelig fået forpligtet et flertal i folketinget til at gennemføre et bredt og gennemgribende løft af psykiatrien, samt at fortsætte med at investere løbende i psykiatrien.

Det er vi klar til, at holde alle partierne oppe på. I Enhedslisten er vi særligt glade for, at Psykiatrirådet hvert andet år skal holde os politikere ansvarlige for, at psykiatrien bliver løftet.

Med den nye psykiatriplan har vi taget et kæmpemæssigt skridt i den rigtige retning. Men det slutter ikke her! For i Enhedslisten vil vi investere 4,5 milliarder i psykiatrien og dermed ligestille psykisk sygdom fuldstændig med fysisk.

Vi vil fortsætte med at holde hele Folketinget oppe på deres forpligtelser og vi lover, at kæmpe for psykiatrien hvert år, indtil vi sikrer en psykiatri med plads til faglighed, empati og medmenneskelighed.

Læs hvad de øvrige partier mener om psykiatri