Skip to content

Vil du være med til at forme fremtiden for Bedre Psykiatri?

Valg af medlemmer til landsbestyrelsen 2020 – 2022

På Repræsentantskabsmødet d. 31. oktober skal vi vælge foreningens højeste politiske myndighed for de kommende to år.

Repræsentantskabet skal i 2020 vælge:

  • En landsformand (Mads Engholm er kandidat)
  • Et antal medlemmer af landsbestyrelsen
  • To eller flere suppleanter til landsbestyrelsen

I perioden 2018 – 2020 har landsbestyrelsen bestået af landsformanden, 10 medlemmer samt 4 suppleanter. Landsbestyrelsen mødes efter behov – ca. 5 lørdage om året samt til et weekendmøde.

Derudover forventes det, at medlemmerne af landsbestyrelsen deltager i et weekendseminar, formandskonferencer og lignende. Ligesom medlemmerne af landsbestyrelsen også er arbejdende mellem møderne, fx i forhold til besøg i lokalafdelingerne, deltagelse i såvel interne som eksterne arbejdsgrupper m.v.

Suppleanterne kan deltage i alle møderne i landsbestyrelsen.

Overvejer du at stille op til landsbestyrelsen, er du mere end velkommen til at kontakte:

Jane på js@bedrepsykiatri.dk eller 2990 8646

Mads på me@bedrepsykiatri.dk eller 5051 0337

Deadline for opstilling:

Er mandag d. 28. september kl. 12.00. Udfyldt kandidatskema sendes til Jane på js@bedrepsykiatri.dk.

Kandidatskema kan rekvireres ved at kontakte Jane eller hentes på BP-Net (under Repræsentantskabsmøde).