Skip to content

God foreningsledelse

Bedre Psykiatri følger Frivilligrådets anbefalinger om, hvordan man sikrer god foreningsledelse i frivillige sociale organisationer. Målet er at sikre transparens, gode processer, klare strukturer og godt arbejdsmiljø for frivillige og ansatte og dermed fastholde og styrke organisationens tillid og legitimitet internt og blandt samarbejdspartnere.

God foreningsledelse er et grundvilkår for, at Bedre Psykiatri kan udvikle sig og leve op til organisationens mål om at hjælpe pårørende til mennesker med psykisk sygdom en lettere hverdag og et bedre liv.

Sådan sikrer vi god foreningsledelse

Vi tager udgangspunkt i Frivilligrådets anbefalinger. Hvert år gennemgår vi rådets 17 konkrete anbefalinger og redegør for, om og hvordan vi lever op til dem. Ud fra princippet følg eller forklar tager vi aktivt stilling til alle anbefalinger, og hvis vi vælger ikke at følge en anbefaling redegør vi for, hvordan vi på anden vis vil sikre, at formålet bag anbefalingen bliver opfyldt. Konkret bruger vi det skema, som Frivilligrådet stiller til rådighed.

Statusredegørelse for god foreningsledelse 2022 kan findes her.

Statusredegørelse for god foreningsledelse 2023 kan findes her.