Skip to content

Gode råd til det politiske arbejde

 1. Vælg en sag. Jo mere konkret idéen er, jo nemmere er det at sætte den i perspektiv til de nuværende tilstande eller mangel på samme.
  > Se politiske temaer
 2. Lav en strategi for, hvordan du vil bruge sagen aktivt, og hvornår det bedst kan svare sig at kontakte en politiker/embedsmand. Er der i forvejen en politisk eller faglig sag i gang, hvordan er processen, og hvornår kan du formelt/uformelt komme ind. Timing er vigtig.
  > Se det politiske årshjul
 3. Støt din sag med fakta. De personlige erfaringer er vigtige, men de må meget gerne underbygges med fakta. Find tal og statistikker og undersøg, hvordan det er i andre kommuner.
  > Brug Videncentret
 4. Samarbejd med andre interesseorganisationer. Find eventuelt foreninger lokalt med hvem I har fælles interesser og forsøg at samarbejde med dem om forslag til regionen eller kommunen. Sammen er jeres budskab stærkere.
 5. Find den rigtige del af embedsværket. Det kan være en god ide at snuse lidt nærmere på kommunen og regionens hjemmeside eller kontakte kommunen for at finde ud af, hvem der er de/den korrekte medarbejder at kontakte. Anmod om et møde, hvor I fremsætter jeres ønsker og begrundelser. Husk også at lytte til deres faglige feedback ift. de ønsker I har.
 6. Kontakt partierne/politikerne. Spørg jeres partier lokalt, om I ikke skal mødes og diskutere sagen. Under mødet fortæller I om jeres ønsker og vigtigheden af dem for kommunen/regionen. Samtidig kan I uformelt tale om mulighederne for lave målsætninger i kommunen/regionen for psykiatrien og pårørendeinddragelse. Erfaringen viser, at politikere er meget positive for at tale med interessenter. Forsøg at skabe et netværk.
 7. Arranger et møde med udvalget. Sæt et møde op med det udvalg, som har psykiatrien under sig. Her fremføres igen sagen og argumenterne med et ønske om, at de indarbejdes i målsætningerne for psykiatrien kommunalt/regionalt.
 8. Vær vedholdende og gentag dit budskab. Der er mange, som forsøger at præge politikerne. Derfor er det om at presse på og ikke tabe modet, hvis de ikke lytter i første, anden og tredje gang. I ved, at jeres sag er vigtig, og at det er engagementet værd.
 9. Gi’ frem for at tage. Engagér jer i en sag, respekterer andres prioriteringer og holdninger end jeres egne. Skab alliancer, partnerskab og fælles forståelse.
 10. Du er hverdagens ekspert. Du ved, hvordan det er at være pårørende til en psykisk syg. Du kender dine forhold, vilkår og ønsker.