Skip to content

Historisk løft af psykiatrien

Med finansloven for 2020 er der afsat 600 millioner kroner til at løse de mest akutte problemer i behandlingspsykiatrien. Det glæder mig, at der har været politisk lydhørhed for vores forslag om en akutpakke til psykiatrien, og det skærper mine ambitioner, når der i det nye år tages hul på arbejdet med en 10-års plan for hele psykiatrien.

Akutpakken på 600 mio. kr. løser langt fra alle problemer og udfordringer i forhold til mennesker med psykisk sygdom og pårørende, men pengene giver mulighed for at sætte en prop i med hensyn til de allermest akutte problemer i en stærkt presset psykiatri; nu mangler vi blot at pengene kommer ud og arbejde. Og samtidig synes jeg, der er grund til at glæde sig over, at pengene er prioriteret i selve finansloven, og ikke fundet ved at ”støvsuge” hjørnerne i Finansministeriet, som vi tidligere har set. Selvfølgelig er der også andre måder de 600 millioner kunne være anvendt på.

Men det skal ikke tage glæden fra os i forhold til et økonomisk akutløft på 600 mio. kr. om året; det svarer til 7 % flere midler i fremtiden. Der er imidlertid behov for væsentligt flere midler i de kommende år, men med de meget stærke politiske signaler i forhold til det forestående arbejde har jeg stor tillid til, at vi nok skal få lavet en ambitiøs plan for styrkelsen og udviklingen af området over de kommende 10 år.

Bedre Psykiatri er mere end klar til at komme med visionære bud, ambitiøse mål og konkrete indsatser i forhold til dette arbejde; så vi kan lægge kimen til en bedre psykiatri.

Landsformand Knud Aarup