Skip to content

Skizofreni

Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, ikke mindst fordi sygdommen ofte fører til psykoser, hvor den syge får blandet virkeligheden sammen med fantasien. Skizofreni giver ofte store udfordringer både for den syge og de pårørende, fordi der med sygdommen følger store kognitive og sociale udfordringer.

Sygdommen rammer oftere mænd end kvinder. De fleste får diagnosen, når de er i 20’erne. 

Mennesker der lider af skizofreni kan opleve symptomer som fx:

  • Psykoser, tankeforstyrrelser og hallucinationer og store udsving i stemninger
  • At høre stemmer og have en oplevelse af at ”være styret” eller forfulgt
  • Svært ved at skabe kontakt og social tilbagetrækning, hvor man mister interessen for basale behov som mad og personlig hygiejne.
  • Sløvhed, passivitet og at ”synke ind i sig selv”

Det er meget belastende og kan give en følelse af afmagt at være pårørende til et menneske med skizofreni. Både fordi det er meget svært at leve sig ind i den syges verden, og fordi sygdommen ofte fører til alvorlige problemer som arbejdsløshed, misbrug, usund livsstil og i værste fald selvmord. Mennesker med skizofreni lever i gennemsnit ca. 20 år kortere end gennemsnittet.

Cirka 60 pct. af dem, der bliver diagnosticeret med skizofreni bliver raske eller får en hverdag uden symptomer.