Skip to content

Inspiration: Sådan holdt Odense og Aalborg lyttemøder med stor succes

I november 2021 er der kommunal- og regionalvalg. Derfor skal vi igennem det kommende år sætte psykiatrien på dagsordenen lokalt. Her kan du se programmet og læse, hvordan Bedre Psykiatri Aalborg og Odense optil det seneste valg holdt succesfulde lyttemøder med lokale politikere.

Et stort valgår står for døren. I Bedre Psykiatri glæder vi os til at lave en masse spændende og vigtige aktiviteter, som forhåbentlig får de lokale politikeres øjne op for psykiatrien og de pårørende.

Sekretariatet har udsendt et inspirationskatalog med en oversigt over de forskellige aktiviteter, og der er også lavet en manual med udførlige beskrivelser af, hvordan aktiviteterne kan gennemføres. Begge dele finder du her: https://bpnet.bedrepsykiatri.dk/kv21.

Derudover inviterer vi til en række onlinebegivenheder igennem hele valgåret, i januar har vi planlagt følgende:

Lørdag d. 9. januar kl.  9.00 – 12.30: Opstartsseminar, hvor du kan blive inspireret til at komme i gang og høre mere om aktiviteterne. Tilmeld her: Kommune og regionsvalg 2021: Online opstartsseminar (nemtilmeld.dk)

Torsdag d. 14. januar kl. 19.00 – 20.30: Webinar om at arrangere et åbent møde om jeres mærkesag, tilmeld her: Webinar: Lav et åbent møde om jeres mærkesag (nemtilmeld.dk)

Tirsdag d. 26. januar kl. 19.00 – 20.30: Webinar om hvordan I kan bruge den nationale undersøgelse af socialpsykiatrien i jeres kampagne. Tilmeld her: Webinar: Den fælles undersøgelse (nemtilmeld.dk)

Sådan gjorde de i 2017

En af de mulige aktiviteter er lyttemøder med lokale politikere. Noget, Bedre Psykiatris frivillige i Odense og Aalborg prøvede kræfter med op til kommunalvalget I 2017. Ved et lyttemøde sidder politikerne på tilskuerrækkerne i modsætning til ved et klassisk vælgermøde. Politikerne skal lytte – ikke tale eller svare på spørgsmål.

Ingeborg Markvad Andersen, bestyrelsesmedlem i Bedre Psykiatri Odense, fortæller her om sine erfaringer:

”Mødet gik virkelig godt, og politikerne fik øjnene op for nogle problemer i psykiatrien, de ikke kendte til i forvejen. Det var en god måde at råbe politikerne op og præge dagsordenen i valgkampen – og vi gør det uden tvivl igen inden valget næste år. Vi inviterede de kommunale politikere på mail, og langt de fleste kom. Der var 20-25 deltagere – bl.a. nogle pårørende, som fortalte sine personlige historier, hvilket gjorde stort indtryk på politikerne.”

Knap 100 på plads i Aalborg

Også I Nordjylland var arrangementet en succes. Næstformand for Bedre Psykiatri Aalborg, Lisbeth Larsen, forklarer:

”Der var knap 100 deltagere. Så det var et stort arrangement, som vi brugte mange kræfter på. Vi inviterede både politikere fra Aalborg Kommune og fra Region Nordjylland og havde desuden repræsentanter med fra nogle af de faglige organisationer, som har ansatte i psykiatrien. Bl.a, Socialrådgiverforeningen og 3F.”

Ved mødet var Lisbeth Larsen selv oppe at fortælle om sine personlige oplevelser som pårørende, ligesom Ellen-Margrethe Pagter, formand for Bedre Psykiatri Hjørring, fortalte om et lokalt medlems historie.

”Flere af politikerne sad med tårer i øjnene, da de hørte, hvad vi går igennem som pårørende. Efter vi havde fremlagt vores forskellige budskaber, gik vi i dialog med politikerne. Siden har flere af dem givet udtryk for, at det var et rigtig godt arrangement. Det nyttede noget. Vi fik sat psykiatrien i fokus. Og i dag får vi ofte henvendelser fra politikere, som spørger til vores erfaringer og holdninger til forskellige emner indenfor psykiatrien,” siger Lisbeth Larsen.

Gode råd

Lisbeth Larsen og Ingeborg Markvad Andersen har en række råd til jer, som overvejer at stable et lyttemøde på benene op til valget i 2021:

  • Planlæg grundigt

Brug meget tid og mange møder på planlægningen – Det betaler sig! Jo grundigere planlægning desto bedre et møde. Lav også en grundig tidsplan, som I kan følge til mødet.

  • Hav budskaberne klar

Vælg nogle konkrete emner, som I vil sætte fokus på, og beslut jer for hvilket budskab I vil have ud, så det ikke bare bliver en løs snak. I Aalborg var emnet i 2017 pårørendeinddragelse, og når Odense-kredsen næste år holder lyttemøde, handler det om at få oprettet et psykiatriråd i kommunen.

  • Vælg en koordinator

Det kan være en god ide at have en person, som kan agere koordinator for arrangementet og holde styr på tilmeldinger, lokalebooking osv. Gerne en, som har meget tid til at dedikere sig til opgaven.

  • Vær forberedt på meget arbejde

Men man skal være klar til at trække i arbejdshandskerne, hvis man vil stable sådan et arrangement – det kræver tid og ressourcer.

  • Find en ordstyrer

Det er alfa og omega at have en med, som kan holde styr på tiden og talerrækken. Det er ikke altid noget, man bare lige kan klare selv. Både i Odense og Aalborg havde man allieret sig med en lokal journalist, som styrede slagets gang.

  • Lav en god invitation

Hvis politikerne kan se på invitationen, at arrangementet er velorganiseret og velplanlagt, er der større chance for, at de deltager.

Bedre Psykiatri skyder valgåret i gang med et online opstartsseminar den 9. januar, hvor du bl.a. kan høre mere om lyttemøder og andre arrangementer ifm. kommunalvalget. Meld dig til og læs mere her: https://bpnet.bedrepsykiatri.dk/kv21   Passwordet er: Optimist

Vil du høre mere om Lisbets Larsens erfaringer fra Bedre Psykiatri Aalborgs lyttemøde, så skriv en mail til Lisbeth.larsen@bedrepsykiatri.dk.