Skip to content

Inspiration til foredragstemaer

Her kan du finde inspiration til foredragsholdere og temaer. Har du selv gode idéer til inspiration for andre, så send den til frivillige@bedrepsykiatri.dk. Tjek også den aktuelle arrangementskalender for at se, om der er inspiration at hente der.

Fagpersoner:

 • Anne-Vibeke Pedersen (Psykoterapeut)
  Anne-Vibeke er psykoterapeut og selv pårørende. Hendes praksis bygger derfor på en blanding mellem egne erfaringer og faglig viden. Derfor henvender Anne-Vibeke sig særligt til mennesker, der er præget af følgende af en opvækst med psykisk syg forælder eller søskende.
  For mere information: Anne-Vibeke psykoterapi traumer fra barndommen
 • Bolette Granzow (Psykoterapeut)
  Bolette Granzow er psykoterapeut og arbejder med konkrete udfordringer i livet i forhold til at være pårørende til mennesker med sindslidelser. Bolette afholder pårørendegrupper og har tidligere afholdt foredrag omkring tydelighed som pårørende.
  For mere information: Bolette Granzow | Dansk Psykoterapeutforening
 • Dorthe Stieper (Forfatter, mentor, pårørende)
  Dorte er selv pårørende og har siden 2017 arbejdet som pårørendementor, bl.a. i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden. Derudover er Dorte forfatter til en række bøger som ’ Er det mors skyld?’ og ’Historien om en mor – 11 mødre fortæller om at have børn med autisme’, hvilke hun blandt andet tager udgangspunkt i sine foredrag.
  For mere information: Forfatter | Dorthe Stieper
 • Gitte Hedegaard (foredragsholder, konsulent, coach)
  Foredragsholder, konsulent og coach, der selv har gennemlevet en barsk opvækst med en skizofren mor, alkohol i hjemmet, seksuelle overgreb, spiseforstyrrelse og haft et voksenliv med flere depressioner og angst og er diagnosticeret med ADHD og bipolar lidelse. Har udgivet bogen “Mit sindssyge liv” og holder bla. temaaftenerne “Tanker gør dig syg”.
  For mere information: gittehedegaard.dk
 • Jørn Ditlev Eriksen (konsulent)
  Arbejder med individuelle skræddersyede recovery-forløb, som konsulent og som foredragsholder – om fx organisering og strukturering af recoveryorienteret tilbud ud fra et brugerperspektiv, Recovery i praksis, Stemmehøring og paranoia, Medarbejdere med brugerbaggrund, Brugerinddragelse i praksis.
  For mere information: Jørn Ditlev Eriksen (psykovision.dk)
 • Karen Glistrup (socialrådgiver, familie- og psykoterapeut)
  Karen Glistrup har stor erfaring med at tale med børn og deres forældre om psykisk sygdom i familien og er desuden en god formidler. I foredraget gør Karen rede for, hvorfor det er vigtigt at tale med ALLE børn – også de alleryngste – om psykisk sygdom i familien. Hun fortæller også, hvordan man gør det. Både forældre og fagfolk kan have glæde af foredraget.
  For mere information: karenglistrup.dk
 • Line Kirstine Hauptmann (Psykolog)
  Line Kirstine Hauptmann fortæller om de følelser og reaktioner, man ofte oplever som pårørende til en person med psykisk sygdom. Foredraget giver inspiration og redskaber til, hvad du selv kan gøre, og hvordan du passer på både dig selv og den sygdomsramte.
  For mere information: Tankerummet – Tankerummet
 • Lizl Rand (Psykoterapeut)
  Lizl er psykoterapeut og journalist. Hun har skrevet bogen Kom stærk ud af din angst og bogen til pårørende Tæt på krise og sygdom. Lizl lider selv af angst, og holder derfor foredrag om blandt andet sorg, angst og det at være pårørende.
  For mere information: Lizl Rand
 • Marianne Norbye de Paoli
  Marianne beskæftiger sig med forældre-samtaleterapi, familievejledning og rådgivning af lærerteams / personalegrupper i forhold til autismespektrumforstyrrelser. Derudover afholder hun foredrag og workshops/kurser i hele DK med fokus på især copingstrategier og forældrelivet, når man har barn med udfordringer.
  For mere information: norbye.dk
 • Marianne Gürtler (børne- og ungdomspsykiater, familieterapeut)
  Foredraget tager udgangspunkt i egne erfaringer som børne- og ungedomspsykiater og familieterapeut. Marianne beskriver de mange tanker og bekymringer, man skal håndtere som forælder, når man har et barn med psykiske vanskeligheder.
  For mere information: Marianne Gürtler (marianne-gurtler.dk)
 • Malene Valgreen (Coach)
  Uddannet life- og businesscoach hos Sofia Manning/ICF. Malenes speciale er at hjælpe mennesker – og særligt pårørende – til at finde deres livsværdier og dermed et stærkt fundament i livet. Arbejder blandt andet i Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade, hvor hun coacher og rådgiver både patienter, pårørende og fagprofessionelle.
  For mere information: Livsværdier og coaching for pårørende (malenevalgreen.dk)
 • Ulla Geer Jakobsen (Pårørendekonsulent, pårørende)
  Ulla er mor til en misbruger. I sit foredrag fortæller hun både om misbrug generelt, men også sin egen historie som pårørende til en afhængig. Ulla fortæller om sin søns og familiens historie. Om sorgen, smerten, uvisheden, magtesløsheden og om sine kampe med ham, sit eget fravær og rollen som medmisbruger, samt om beskyttelsen af sin anden søn og af sig selv.
  For mere information: Pårørendekonsulent (paaroerendekonsulent.dk)

Pårørendefortællinger

 • Peter Øvig Knudsen – Da Peter blev sindssyg og Jane blev pårørende
  I januar 2018 blev Peter Øvig indlagt på den lukkede psykiatriske afdeling på Rigshospitalet og fik diagnosen ’svær, psykotisk depression’. Efter en serie elektrochok blev han to måneder senere udskrevet uden tegn på sindssyge. Men rejsen tilbage til hverdagen og familien blev alligevel lang, hvor J Peters kæreste Janne fortæller om at være pårørende.
  For mere information: Peter Øvig Knudsen foredrag (forfatterforedrag.dk)
 • Thomas og Annalina (THO ALen – af et stykke)
  Annalina, 47 år og Thomas, 43 år, som blev diagnosticeret med skizotypi for ca. 6 år siden. Om parforhold og familieliv med psykisk sygdom og vejen til recovery sammen – fra to vinkler, den pårørende og den der lever med sygdommen. Sammen nedbryder vi tabuer, stigmatisering og tavshed om psykisk sygdom.
  For mere information: THO ALen – af et stykke | Facebook

Diagnoser

 • Lene Brøndum Madsen (psykoterapeut)
  Lene har blandt andet specialiseret sig i angst og autismespektrumforstyrrelser med særligt fokus på Aspergers syndrom. Derfor afholder Lene foredrag om angst, hvor hun både trækker på egne erfaringer med angst for at skabe en forståelse af hvad angst er og hvordan pårørende hjælper en med angst.
  For mere information: Leneikolding
 • Mathilde Lusty Sørensen (Autisme og angst)
  Mathilde er 22 år gammel og har firmaet og  bloggen “Mit liv med angst og autisme”. De sidste 5 år har hun rejst rundt i Danmark og holdt foredrag for både pårørende, fagfolk og elever/unge – alle med afsæt i livet med diagnoser. 
  For mere information: Mit liv med angst og autisme | Facebook
 • Maria Mercedes Guala (overlæge, Team for Spiseforstyrrelse, Psykiatrien i Region Syddanmark)
  Maria er en af forfatterne til bogen ”Spiseforstyrrelsens labyrint”, som er et arbejdsredskab til mennesker, der er på vej mod helbredelse for deres spiseforstyrrelse. Holder foredrag om at møde det psykiatriske system, hvordan forventningerne er til forældrene som pårørende. Hvordan det er at have en partner eller have børn, når man er syg, og hvordan man kan lære at leve ”et normalt liv” med en spiseforstyrrelse. Har holdt foredrag i lokalafdelingen i Odense.

Musikalske indslag:

 • Lalou (Musiker, psykiatrisk sygeplejerske)
  Lalou består af sanger Steffie Kristensen, som selv er tidligere psykiatrisk sygeplejerske, tidligere bruger af psykiatrien, stemmecoach, udøvende professionel musiker og overlever af seksuelle overgreb i barndommen.
  Lalou spiller original musik, der spreder et budskab om at aftabuisere psykisk sygdom i et univers af både melankoli og forløsning med glæde, der smitter. Musikken er en blanding af pop-folk-jazz og worldmusic. Kan både optræde solo eller med en kvartet. Lalou har tidligere spillet for Landsforeningen sind, Landsforeningen Spor, Psykiatrifonden, CSM Fyn og CSM Midt, på alkoholbehandlingscenter m.fl. Har også indgået samarbejde med Mathilde Falch.
  For mere information: Band | Lalou Songwriter by heart
 • Trine Therkelsen (Musiker)
  Trine er musiker, bedst kendt fra at holde vindues-koncerter under nedlukning. Musikken er en blanding af egne sange og fortolkninger af andres, hvor hun blandt andet har optrådt for SIND sammen med Mathilde Falch. Trine har selv borderline og har stået frem i flere artikler og på sociale medier for at fortælle om sin historie og for at aftabuisere emnet.
  For mere information: Sanger | Trine Therkelsen (Sangerinde med borderline: Der er jo også fordele ved mit sind | Kristeligt Dagblad (kristeligt-dagblad.dk))