Skip to content

John Hatting er ny næstformand i Bedre Psykiatri

Bedre Psykiatri har fået ny næstformand. John Hatting overtager posten efter to år i landsbestyrelsen, og han ser frem til at bruge sine kompetencer til at præge politikerne i kampen for en bedre psykiatri.

”Jeg har set alt for mennesker kæmpe med psykiske og sociale problemer. Det er samtidig min oplevelse, at alt for mange farer vild i systemet, som ofte ikke formår at hjælpe dem, der har allermest brug for hjælpen. Det må og skal vi have ændret! Og det arbejde vil jeg bidrage til, i det omfang jeg kan.”

Sådan lyder ordene fra John Hatting, som efter at have siddet i landsbestyrelsen siden 2018 er ny næstformand i Bedre Psykiatri.

Han overtager pladsen fra konstitueret formand Mads Engholm og er dermed en af foreningens to næstformænd sammen med Ebbe Henningsen.

Det er vores pligt

John Hatting har igennem 20 år været ansat i Kriminalforsorgen, hvor han er landsformand for Kriminalforsorgsforeningen. Her har han bl.a. været med til et væld af forhandlinger i centraladministrationen, med folketingspolitikere og ministre og har ad den vej fået mange tætte kontakter i dansk politik.

”Med min erfaring, netværk og viden om politisk indflydelse, er det mit ønske, at Bedre Psykiatri opnår endnu bedre resultater. Ambitionen er at skabe kortere afstand mellem os og politikerne, så vi i fællesskab kan finde bedre løsninger for de alt for mange syge og deres pårørende. For øget politisk opbakning til psykiatrien er altafgørende, når vi skal have styrket psykiatriens omdømme og have tilført flere midler,” siger 51-årige John Hatting, som har en klar oplevelse af, at Bedre Psykiatri er i stand til at trænge igennem og gøre en forskel.

”Bedre Psykiatri er landets største og mest betydende psykiatriforening. Derfor skal vi vedholdende påpege fejl og mangler over for politikerne, så vi bedre kan hjælpe psykisk syge og deres pårørende. Det er ikke kun en mulighed, vi har – det er vores pligt! Gennem de sidste to års arbejde i Landsbestyrelsen kan jeg se, at vi i Bedre Psykiatri er utroligt velorganiserede med et utal af dygtige frivillige spredt over hele landet. Det gør mig stolt og ydmyg, for jeg kan se, at vi står over for en vigtig samfundsopgave med at skabe bedre forhold for de, der er ramt af sygdom og deres pårørende.”

Tæt inde på livet

Gennem sit job har John Hatting oplevet psykiatriens behov og mangler. Men den nye næstformand har faktisk også set udfordringerne fra første parket. Han er nemlig selv pårørende til et menneske med psykisk sygdom.

”Jeg har oplevet de umenneskelige frustrationer, mange pårørende står med. For når systemerne svigter, bliver man bange, ked af det og oplever en total magtesløshed. Derfor er min motivation ikke kun båret af faglig interesse, men i høj grad også af en personlig smerte,” fortæller John Hatting, som udover næstformandsposten også repræsenterer Bedre Psykiatri i Psykiatrialliancen.

Jazzmusik og bofællesskab

Når arbejdet og de frivillige poster ikke kalder, bruger John Hatting tid med sin kone og parrets to børn. Familien har siden 2008 boet i bofællesskab i Roskilde sammen med 30 andre familier.

”Det er en fantastisk måde at bo på, synes vi. Man lærer sine naboer rigtigt godt at kende. Vi spiser sammen og laver en masse aktiviteter i fællesskab,” siger han og fortsætter:

”Derudover kan jeg rigtig godt lide musik. Særligt det, man kalder moderne jazz, har min store interesse. Jeg spiller selv guitar og klaver og har faktisk også undervist i samspil. Men det er efterhånden mange år siden, så nu nøjes jeg mest med at gå til en koncerter, når tiden ellers tillader det. Det nyder jeg meget!”

John Hatting blev valgt som ny næstformand i Bedre Psykiatri ved landsbestyrelsesmødet den 15. august 2020.