Skip to content

Konkurrencebetingelser

Om konkurrencen

Arrangør af konkurrencen: Bedre Psykiatri, Læderstræde 34, 4. 1201 København K

Der afholdes en konkurrence fra organisationens Facebookside om tre eksemplarer fra Katrine Marie Guldagers roman “Jeg hører, hvad du siger”

Konkurrencen offentliggøres d. 11. januar 2024.

Hvad er præmien?

Konkurrencens præmie er en bog af Katrine Marie Guldagers roman “Jeg hører, hvad du siger.” Der er i alt tre eksemplarer af bogen på højkant.

Det er ikke muligt at vinde mere end én præmie.

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.

Kun personer, der er fyldt 18 år og bosat i Danmark, må deltage i konkurrencen.

Medarbejdere i Bedre Psykiatris sekretariat må ikke deltage i konkurrencen.

Ved mistanke om snyd forbeholder vi os retten til at tjekke op på og udelukke deltagere.

Bogens værdi er 199,95

Hvordan deltager du?

Konkurrencen foregår via Facebooksiden. Her skal du som konkurrencedeltager svare på, hvor dit bedste læsespot er, i kommentarfeltet. 

Hvordan findes vinderen – og hvordan får du besked?

Vinderne findes mandag den 15. januar 2024 ved tilfældig lodtrækning blandt alle deltagere, som har angivet svar på spørgsmålet i kommentarfeltet.

Herefter kontakter Bedre Psykiatri de tre vindere i kommentarfeltet i konkurrenceopslaget med besked om, at vinderne skal sende en e-mail til jws@bedrepsykiatri.dk (Johanne, kommunikationskonsulent hos Bedre Psykiatri) med vinderens fulde navn og adresse med henblik på at kunne sende præmien til vinderen.

Hvis den pågældende vinder ikke svarer tilbage inden for 3 arbejdsdage, udpeges der automatisk en ny vinder ved tilfældig lodtrækning, og den oprindelige vinder mister retten til præmien. Samme princip anvendes, hvis den efterfølgende vinder heller ikke svarer inden for 3 arbejdsdage osv.

Persondata

Bedre Psykiatri benytter udelukkende personoplysningerne til at kontakte de deltagere, der vinder, og til at tildele og fremsende præmien. Bedre Psykiatri sletter personoplysningerne hurtigst muligt efter, at konkurrencen er afsluttet, og vinderen er kontaktet.

Ved at deltage i Bedre Psykiatris konkurrence giver du ud over samtykke til selve deltagelsen, jf. ovenfor, også samtykke til, at Bedre Psykiatri gennem kommentarsporet i konkurrencen må offentliggøre vinderdeltagerens navn på de sociale medier.

Bedre Psykiatri vil på intet tidspunkt sælge eller videregive deltagernes informationer til tredje part.

Ansvarsfraskrivelse

Bedre Psykiatri påtager sig intet ansvar ved trykfejl eller andre fejl i forbindelse med konkurrencer.

Bedre Psykiatri forbeholder sig retten til løbende at revidere og ændre konkurrencebetingelserne, såfremt det skønnes nødvendigt. Bedre Psykiatri er ikke ansvarlig for at gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler. Bedre Psykiatri forbeholder sig retten til med øjeblikkelig virkning at ændre præmierne i konkurrencen eller helt afbryde konkurrencen.

Ved eventuelle uoverensstemmelser, hvad angår tolkning af regler, har Bedre Psykiatri den endelige afgørelse.