Skip to content

Kristendemokraternes psykiatripolitik

En værdig psykiatri for alle NU

Psykiatrien er blevet svigtet groft af både den nuværende og den tidligere regering. Igen og igen ser vi, at når der skal finansieres og prioriteres, så ryger psykiatrien ned af listen. Der tales meget og handles for lidt.

For KD er en værdig psykiatri for alle en topprioritet. Derfor har vi i vores 2030-plan finansieret 6 mia. kr. årligt til psykiatrien, da vi mener, der skal et markant ressourceløft til og en gennemgribende plan, der er langt mere ambitiøs end den plan, der kom lige op til et valg.

De 37 faglige anbefalinger er meget vigtige som grundlag for at skabe en værdig psykiatri for alle. Der er netop brug for en omfattende helhedsindsats, hvis vi skal komme i mål med vægt på både afstigmatisering, tidlig indsats, større og bedre behandlingskapacitet og fokus på medarbejdere. I KD lægger vi meget vægt på at få bedre alternativer til medicin og fokus på udfasning af medicin. Det tværfaglige perspektiv lægger i forlængelse af det og er desuden også en hjælp i forhold til fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, hvor der skal tænkes bredere end i dag.

Vi har desuden et ønske om en fasttrackordning, hvor medarbejdere fra jobcentre skal omskoles til psykiatri, når vi forhåbentlig snart får fjernet alt den administration og kontrol, der i dag i jobcentrene bruges tid på overfor mennesker, der er syge og ikke kan arbejde. Vi vil have IPS-metoden langt mere i spil, som netop er individuelt planlagt støtte målrettet mennesker med kontakt til psykiatrien.

I forhold til opfølgning på den plan, som ikke reelt er en 10-årsplan, vil vi lytte til, hvad I og andre relevante aktører anbefalinger. Det SKAL lykkes at få handling. Vi skal se det hele menneske, der har brug for den rette hjælp hurtigt og de pårørende, der også svigtes i dag, selv om de kunne være en ressource.

Læs hvad de øvrige partier mener om psykiatri